Gå til innhold

Ja til vindturbinar på Mongstad!

Natur og Ungdom < Ja til vindturbinar på Mongstad!
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom samlet til landsstyremøte den 17-18. februar 2024 ber Vestland fylke om å si ja til vindturbiner på Mongstad. 

Ja til vindturbiner på Mongstad! 

I Vestland har alle partiene med unntak av FRP vedtatt at fylket skal bli et nullutslipps-fylke innen 2030, og med det følger et ansvar for å gjennomføre mange gode klimatiltak. Raffineriet på Mongstad står for nesten halvparten av co2-utslipp fra industri i hele fylket, og er med det Norges aller største utslippspunkt for klimagasser. Med det står Mongstad raffineri for 3,6% av Norges totale utslipp. Kraftverket på Mongstad produserer 0,6 terawattimer i året, så hvis det skal legges ned, må det komme et alternativ for strømbehovet som oppstår. Lokale politikere har derfor lagt inn et forslag om å bygge fem vindturbiner som skal reises på den allerede ødelagte naturen på industriområdet. Vi i Natur og Ungdom stiller oss svært positive til utbygging av disse vindturbiner og ser på det som et godt tiltak for hele fylket. Prosjektet kan være med på å utfase en av de største faktorene på utslippskaken til Vestland fylke. 

Argumentet om utsikt blir ofte et tema i vindturbindebatten, men er ikke relevant her med tanke på at utbyggingen skjer i allerede utbygget natur. Man burde heller realisere de prosjektene som ødelegger noen utsikt, fremfor prosjekter som ødelegger verdifull natur. 

Utslipp og naturtap knyttet til anleggsveibygging vil ikke finne sted grunnet allerede eksisterende vei til industriområdet. Når det gjelder støy vil en liten vindpark gi ca. 40 dba ved 500-600 meters avstand. På Mongstad er det ca. 3-4 hus som står innenfor den avstanden til industriområdet. 40 dba tilsvarer med brummingen til kjøleskapet, eller lyden av veldig lett regn. 

Natur og Ungdom heier på utbyggingen av fornybar kraftproduksjon i allerede industrialiserte arealer og ønsker å se flere forslag til slike prosjekter. 

Natur og Ungdom samlet til landsstyremøte den 17-18. februar 2024 ber Vestland fylke om å si ja til vindmøller på Mongstad.