Gå til innhold
Helene Sofie Smit og Gina Gylver på aksjon under statsbudsjettfremleggelsen høsten 2022. Foto: Tuva Skare

Kampen mot Wisting er vunnet!

Natur og Ungdom < Kampen mot Wisting er vunnet!
Kategorier: Olje

Storslagne nyheter! Verdens nordligste oljefelt vil ikke bli bygget ut!

Torsdag 10. november kom nyheten om at Equinor utsetter beslutningen om Wisting til 2026. Det betyr i praksis spikeren i kista for prosjektet! Skrinleggingen av Wisting betyr at vi har forhindra et alvorlig inngrep i den sårbare arktiske naturen, at Wisting ikke lenger skal fortrenge grønn industri i Finnmark og at utslipp tilsvarende 50 kullkraftverk i et helt år blir liggende i bakken. 

Leder i Natur og Ungdom, Gina Gylver, jubler over utsettelsen: 

“Dette er historisk! Aldri før har vi klart å stanse et oljeprosjekt som har kommet så langt i planleggingen. Beslutningen markerer en ny retning for norsk oljepolitikk. Tiden for store utbygginger er forbi.”

To aktivister

Demonstrasjon i Oslo under nasjonal aksjonsuke.
Foto: Thor Due

Begynnelsen på en ny retning

Utsettelsen begrunnes av Equinor med store kostnadsøkninger og inflasjon. Likevel er det klart at prosjektet har blitt et kontroversielt tema i politikken og møtt stor folkelig motstand. Det er ikke urimelig å hevde at dette spilte inn før Wisting kom så langt som til politisk behandling.  

Seieren blir et viktig steg mot å sikre grønne arbeidsplasser i framtida og holde 1,5-gradersmålet innenfor rekkevidde. Samtidig må den ikke bli et tap for fagfolkene vi er avhengige av i det grønne skiftet. Verftene mister et prosjekt de har satt av ressurser til, og det tomrommet må fylles.  

Det som er avgjørende nå er at politikerne handler for å tette hullene Wisting etterlater seg i leverandørindustrien. Equinor har beslaglagt mye industrikapasitet til et usikkert og kontroversielt prosjekt. Nå må vi sikre at verftene heller blir satt til å jobbe med forutsigbare, grønne prosjekter. det haster å omstille industrien og økonomien vekk fra fossil energi, og når bremseklossen Wisting er ute av bildet kan vi endelig få fart på det grønne skiftet”, sier Gina Gylver 

Takket være en sterk miljøbevegelse

Wisting hadde ikke blitt stoppa foruten utrettelig innsats fra miljøbevegelsen. Denne seieren kommer av solid samarbeid mellom organisasjoner, fagbevegelse, miljøpartier og ungdomspartier. Natur og Ungdom har vært med på å mobilisere tusenvis over hele landet som har demonstrert, møtt politikere, hengt opp plakater, delt ut vafler mot Wisting og skrevet til aviser. Nå er det tid for å feire. 

“Dette er en seier for alle som har stått på i kampen mot Wisting. Det viser at det nytter å engasjere seg sammen! Nå skal vi feire at fornuften har vunnet frem og sikre at dette blir begynnelsen på ingen ny oljevirksomhet i Barentshavvet.”

Sier Gina Gylver.

Har Equinor, verdens trettisjuende største forurenser nettopp snudd om et oljeprosjekt på grunn av nystekte vafler? Dette året har vi uansett hatt en vellykket Wistingkampanje.
Foto: Rasmus Madsen Berg