Gå til innhold

Klimaet krever ansvarsbevisste studiesteder!

Natur og Ungdom < Klimaet krever ansvarsbevisste studiesteder!
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom krever at utdanningsinstitusjonene tar sitt ansvar for omstillingen til det grønne skiftet på alvor.

Natur og Ungdom landsstyre krever at utdanningsinstitusjonene tar sitt ansvar for omstillingen til det grønne skiftet på alvor. Det må legges et større fokus på miljøvennlig forskning, utdanning og drift av undervisningsbygg, samt tilrettelegge for en bærekraftig studiehverdag.

En grønn karriere – et naturlig valg!

FNs klimapanel (IPCC) anslår at 80 prosent av all oppdaget olje, kull og gass må bli liggende urørt dersom vi skal holde oss til togradersmålet. Norsk oljenæring hører ikke hjemme i en fornybar fremtid. Det å utdanne enda flere til en karriere innen fossilnæringa er uansvarlig og bakstreversk. Antallet studieplasser innen petroleum må derfor kuttes. Det må også tilrettelegges for at karrierevalg rettet mot miljøvennlige arbeidsplasser løftes fram og gjøres mer attraktivt. Dette gjøres gjennom å bedre markedsføringen av grønne studieretninger og inspirere framtidige og nåværende studenter til å velge disse.

 

Studenten, en (fornybar) ressurs

Da det norske oljeeventyret startet på slutten av 60-tallet var nøkkelingrediensene ambisjoner, innovasjon og satsning.  Vi trenger nytenkning blant annet innen energiutvinning, energisparing og matproduksjon. Gi dagens og fremtidens studenter muligheten til å delta i et nytt eventyr, nemligfornybareventyret. De kloke hodene er der ute – led dem i riktig retning!

 

Miljøvennlig drift

De høyere utdanningsinstitusjonene må gå foran som gode eksempler i drift av sine eiendommer. Alle universiteter og høgskoler bør ha som mål at alle nybygg skal være bygget som plusshus, i tillegg til at eldre bygg må energieffektiviseres. Studenter innen fagfelt relevante for miljøvennlig byggdrift bør også få mulighet til å delta i denne prosessen som praksis i utdanningen.

 

Studiehverdagen

Studenter er opptatt av å velge de enkleste og billigste løsningene. Derfor må det tilrettelegges for at livet rundt studiene skal være så miljøvennlig som mulig, uten at det går på bekostning av lommebok og lesetid. Studiestedene må prioritere sykkel og gange som naturlige framkomstmåter til og på campus. Studentsamskipnadene må gi studentene et bærekraftig mattilbud ved sine serveringssteder, samt legge til rette for miljøvennlige løsninger, som avfallssortering i studentboligene.

 

Natur og Ungdoms landsstyre krever at studiestedene tar et ansvar for å utdanne studenter til framtidas løsninger. Det må gjøres attraktivt å velge miljøvennlig både i utdanning og studiehverdag.