Gå til innhold
Natur og Ungdom under klimatoppmøtet i Bonn i 2017

Klimatoppmøtet: knall eller katastrofe?

Natur og Ungdom < Klimatoppmøtet: knall eller katastrofe?
Kategorier: Internasjonalt

31. oktober starter klimatoppmøtet i Glasgow. Her skal verdens land gå sammen for å prøve begrense konsekvensene av klimakrisa og bli enige om hvordan man skal kutte utslipp globalt. Det å klare begrense klimaendringer og redusere klimagassutslipp er viktigere enn noen gang.

Vi har i flere tiår blitt advart om klimaendringene, men på tross av dette har ikke land klart å bli enige om hvordan man skal hindre klimakrisa på best mulig måte og sette inn tiltak som faktisk fungerer. Dette blir det 26. møtet hvor verdens ledere møtes for å prøve finne løsningene. Vi har ikke råd eller tid til enda et møte med dårlig resultater – vi burde ha kommet så mye lenger enn vi har. Nå trenger vi at verdens ledere gjør det som er best for klima, naturen og fremtiden – vi trenger klimahandling nå!

Du har nok hørt om Parisavtalen. Vedtaket av denne avtalen i 2015 ble sett på som en stor seier. Det er en avtale som binder verdens land til å jobbe for et bedre klima, men flere av artiklene i avtalen har i ettertid vært svært omdiskutert. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår for at denne avtalen skal være god og rettferdig.

Det er viktig at Norge tar ansvar for sin rettferdige andel klimakutt og klimafinansiering. Større bidrag til klimafinansiering er viktig for at land i det globale Sør skal ha mulighet til å tilpasse seg. Vi har også historisk ansvar for utslipp klimaendringer som allerede påvirker mange mennesker, spesielt i det globale sør.

For at vi skal kunne reise hjem fra Glasgow med hevet hode så må Norge gjøre en stor innsats for at forhandlingene kommer i land med de store stridsspørsmålene som forsinker global klimahandling. Norge må også komme med forsterkede løfter om nasjonale tiltak, fordi en vellykket klimaavtale er lite verdt om ikke alle land viser at de er villig til å legge seg på høyest mulige ambisjon innenfor egne landegrenser. 

Natur og Ungdom har tre krav til forhandlingene, og tre krav Regjeringen må oppfylle på hjemmebane for å ha troverdighet i klimakampen.

  • Norge må jobbe for at klimafinansiering ikke skal gis som lån
  • Legge seg på samme linje som de som blir hardest rammaav klimaendringene på spørsmål om klimatilpasning  
  • Gjøre det man kan for å komme i mål med forhandlingene om kvotehandel og markedssamarbeid,selv om det vil koste mer å benytte seg av dette. De som har økonomiske midler til å kjøpe seg fri fra utslippskutt bør akseptere å bidra mer til fellesskapet. 

 

  • Sett ned en kommisjon som skal lage plan for rettferdig omstilling bort fra olje- og gassproduksjon og overgang til mer framtidsretta arbeidsplasser.
  • Oppdater klimaplanen med det nye klimamålet og med tiltak for å kutte norske klimagassutslipp på en mer solidarisk måte – med mindre teknologioptimisme, mindre energikrevende løsninger og mindre bioenergi.  
  • Lag en opptrappingsplan for klimafinansiering

Barne- og ungdomsorganisasjoner ble invitert på innspillsmøte med klima- og miljøminister Espen Barth Eide i forkant av forhandlingene.

Har du spørsmål om vårt arbeid under COP? Ta kontakt med: