Gå til innhold

La Malvikjorda ligge!

Natur og Ungdom < La Malvikjorda ligge!
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom, samlet til 55. ordinære landsmøte 5.- 8. januar 2020 i Fredrikstad krever at Trøndelag fylkeskommune ikke bygger ned matjorden i Malvik til fordel for en utvidet E6.

I Juni 2016 ble Vegvesenets plan for firefelts E6 på strekningen Leistad-Helltunnelen vedtatt. I 2019 tok Nye Veier AS over prosjektet og har bestemt at E6 skal åpnes opp til å bli en 110 km/t vei, og flyttet prosjektet slik at mer matjord går til spille.

Trøndelag fylke har et stort ansvar for å bevare noe av Norges beste matjord. I en tid hvor klimaendringene kjennes mer og mer er matforsyning til egen befolkning med fokus på bærekraft, et av våre tids største problemer. Nedbygging av matjord til fordel for motorvei er et uansvarlig valg med mål om å øke utslipp innen transportsektoren, og ødelegger for landbruket. Vi mener Trøndelag Fylkeskommune har et stort ansvar for å ta vare på matjorden i fylket, noe som de ikke tar på alvor.

Argumentasjonen for en utvidet E6 mellom Trondheim og Værnes er en kortere reisetid, og økt transport. Vi i Natur og Ungdom mener at dette målet kan gjennomføres langt mer bærekraftig, ved å gå inn for BaneNORs plan om dobbeltspor Trondheim – Steinkjer. Dobbeltspor med tog vil ikke bare være bedre for klimaet og tryggere for transportsektoren, men er også et aktivt slag for bevaring av etterslektens levevilkår.

Om Nye Veier AS sin plan for E6 gjennomføres, vil det ikke kun ofres matjord til et miljøskadende prosjekt, men også utvide mulighetene for at matjorden kan nedprioriteres mer i andre prosjekter. Vår matjord er ikke en ressurs man kan kaste bort, men en ressurs vi tar vare på til de neste generasjonene.

Natur og Ungdom, samlet til 55. ordinære landsmøte 5.- 8. januar 2020 i Fredrikstad krever at Trøndelag fylkeskommune ikke bygger ned matjorden i Malvik til fordel for en utvidet E6, men heller investerer i dobbeltspor Trondheim – Steinkjer.