Gå til innhold

Litteraturliste om skog

Natur og Ungdom < Pages < Litteraturliste om skog

Her finner du tips til bra greier å lese hvis du vil lære mer om skog og skogforvaltning

RAPPORTER

Rapport skrevet av WWF, i sammarbeid med NU, Naturvernforbundet og SABIMA. Det beskriver tilstanden i skog i dag, hvilke politiske mål staten har forpliktet seg, og en strategiplan utarbeidet av miljøorganisasjonene for å nå disse planene. Jeg liker spesielt det siste kapitelet som er oversikt over skoger i hvert fylke som bør vernes i fremtiden. Denne oversikten går det an å dele med lokallag og regionsekretariatet, og få de til å følge opp disse skogene. 

KLIKK HER: Biofokus-rapport 2021-016 (wwf.no) 

 

Skrevet av forskningsinstituttet NINA. Beskriver tilstanden for gammelskog i Norge. Denne blir mye henvist til i media, spesielt fra miljøsiden. 

KLIKK HER: NINA Brage: Vurdering av økologisk tilstand for skog i Norge i 2020 

BØKER

Anne skriver om skogen, og organismene som lever der og hvilken verdi de har i økosystemet på en veldig fin måte. Her er det mye bra fakta, skrevet på en veldig sjarmerende måte der Anne trekker inn mange egne erfaringer. Det går an å lese de andre bøkene av henne som heter “insektenes planet” eller “på naturen skuldre”. De handler ikke direkte om skog, men det handler om økodød og utryddelse av arter, som er veldig relevant i miljøkampen.  

Mikkel skriver om hvor vanskelig det er å finne urskog, og sjeldne arter som pleide å være veldig utbredt for mindre enn 100 år siden. Skogen er i endring. Soya skriver mye om dagens skogpolitikk, og kritiserer det dårlige lovverket rundt kartlegging, vurdering og vern. Han er veldig skeptisk til kartleggingssystemet som skogbruket bruker i dag MIS (en fin intro til hvordan det fungerer, for de som ikke kjenner til det), og sertifiseringsordninger som ikke funker i dag. Han deler også mange egne erfaringer, og skriver på en engasjerende måte

Gjermund jobber i Naturvernforbundet Oslo, og er godt kjent med forvaltningen av Oslomarka. Han har også jobbet som tømrer, og er god på å snakke med skogeiere. Marka har egne lovverk som er unike på skogbruk i Norge, de tar hensyn til friluftsliv og miljø, samtidig som de driver skogbruk. Han har skrevet en bok om hvordan Oslo kommune faktisk tjener mer på penger på å drive skogbruk på denne måten.  Her kan vi kanskje lære om hvordan vi kan få til lignende skogpraksis i andre deler av Norge.  

ARTIKLER

En oppskrift for hvordan du kan jobbe for vern av din lokale skog

KLIKK HER: Skog – Miljøjuss – Ta vare på naturen og miljøet med loven i hånd (miljojuss.no)

 Follsjå er en skog med høye verdier i Notodden. Det har vært gjort mange kartlegginger her med oppmerksomhet for å få skogen vernet, uheldigvis har mange skogeiere hugd etter at saken har blitt belyst.

KLIKK HER:  Slik kjemper næring og miljøorganisasjoner om skog i Follsjå – Klima (nrk.no) 

Er skogene vi ser i dag egentlig bare grønne ørkener?

KLIKK HER: Slik ser du forskjell på skog som er plantet og skog som er nærmest urørt – Klima (nrk.no) 

Viktig skog i Vermendalen, som burde bli vernet. Litt samme tilfelle som i Follsjå, vanskelig å stoppe hogsten.

KLIKK HER: Varslet om oversette miljøverdier i skog, NRK dro for å sjekke – Klima 

Sertifiseringsordningene funker ikke. NRK har gjort en vurdering av hvor mange nøkkelbiotoper som har blitt hogd, uten at noen sertifiseringer har blitt inndratt.

KLIKK HER: Skogbruket bryter egne miljøregler – beholder det grønne PEFC-sertifikatet – NRK – Klima 

Økokrim sin vurdering av en hogst, der det er tydelig mange hull i vurderingen av hogst som ikke  burde ha vært gjort.

KLIKK HER: Etterforsker i politiet og Naturvernforbundet mener loven for norsk skog ikke beskytter viktig natur – Klima (nrk.no)