Gå til innhold
Foto: Jørgen Næss Karlsen

LO-kongressen 2022: vedtar ny politikk om å la noe olje ligge!

Natur og Ungdom < LO-kongressen 2022: vedtar ny politikk om å la noe olje ligge!
Kategorier: Olje

Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Greenpeace reagerer positivt til vedtakene på kongressen, som for første gang gjør at LO skal jobbe for at noen olje- og gassressurser blir liggende av hensyn til klima og økonomi.

– Fagbevegelsen kan bli en pådriver for en rettferdig omstilling som når Norges klima-, natur- og bærekraftsmål. Retningsskiftet i LO må bare bli begynnelsen av planleggingen for et Norge etter olje og gass. Utgangspunktet for denne planen må være samstemt faglige råd, fra FN til IEA, om at ny leting ikke er klimamessig eller økonomisk bærekraftig. Vi ser frem til å diskutere alternativer som kan gi bærekraftige arbeidsplasser med fagbevegelsen, og LOs nye politikk gir enda mer mening at miljøbevegelsen blir invitert inn i rettferdige omstillingsråd, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet

– Ungdom er framtidas arbeidere. Det er avgjørende for oss å sikre et levelig klima og trygge arbeidsplasser. Nøkkelen til begge deler er en rettferdig omstilling med utdanningsløp og økonomiske tiltak som skaper grønne arbeidsplasser i alle sektorer – og uavhengighet av olje og gass. Vi gleder oss til å jobbe for dette sammen med fagbevegelsen. Takk til de gode kreftene som har jobbet for at LO sender håp til dagens unge! sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom

– I dag har LO endelig anerkjent hva FN og Det internasjonale energibyrået har sagt lenge, nemlig at olje og gass må bli liggende for at vi skal nå klimamålene. Det betyr at det haster å sette i gang en grønn og rettferdig omstilling, hvor arbeiderne går fra å jobbe i olja og over i fornybare næringer. Med LO på laget kan Norge kutte klimagassutslipp og skape trygge jobber. Dette er et historisk steg i riktig retning, selv om LO fortsatt har en lang vei å gå, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

LO står for Landsorganisasjonen i Norge. Det er Norges største arbeidstakerorganisasjon, med nesten 1 million medlemmer. Disse er organiserte arbeidere innenfor alle bransjer og yrker, og både privat og offentlig sektor. Til sammen er 25 fagforbund tilsluttet LO. LO-kongressen avholdes på Folkets hus i Oslo og er organisasjonens øverste organ. Den skjer hvert fjerde år. Her er det mye makt samlet i en sal og det LO bestemmer seg for å mene har stor påvirkning i norsk politikk.

LO har som helhet tradisjonelt hatt konservativ olje- og klimapolitikk, men forbundene har seg i mellom forskjellige meninger om Norge bør la olja ligge. Videre oljepolitikk har blitt en av de heteste debattene under årets LO-kongress. Handel og Kontor, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet hadde alle levert forslag på å begrense norsk oljeutvinning av klima- og økonomihensyn. Kongressen landet på et kompromiss.

  • LOs nye energipolitikk er at “ressursene som kan bygges ut må være økonomiske og klimamessige bærekraftige” og at “det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt”.
  • LO har fjernet tidligere politikk om a) trinnvis åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet og b) at ingen usikkerhet skal skapes om langsiktig tilgang på leteareal.
  • LOs nye politikk er at petroleumsnæringen skal utvikles med hensyn til arbeidsplasser, klimamålsetningene og behovene til våre viktigste handelspartnere og at arealtilgang skal styres slik at hensynet til fornybare næringer, klima og miljø veier tungt.
  • LO programfester utslippskutt på 55 prosent innen 2030 (noe de allerede hadde gått ut og støttet i 2020) og fjerner tidligere formuleringer om å prioritere kutt i ikke-kvotepliktig sektor, dvs. at klimamålene gjelder for hele økonomien.
  • Bærekraftsmålene er nå nevnt mange ganger i arbeidsprogrammet, med bærekraftsmål 13 om klima prioritert. 
  • LOs mener alle land må bidra til både nasjonale og globale utslippskutt, og at nasjonale klimatiltak må ha effekt globalt. 
  • LO legger til grunn føre-var-prinsippet, en kunnskapsbasert tilnærming og FNs bærekraftsmål i miljø- og klimapolitikken.