Gå til innhold

Må rydde opp i Røyrvik!

Natur og Ungdom < Må rydde opp i Røyrvik!
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom krever at Nærings- og fiskeridepartementet tar ansvar for forurensningen gruvedriften i Røyrvik har påført natur og miljø, også etter endt drift.

Natur og Ungdom, samlet digitalt til landsstyremøte 30.-31. januar 2021, krever at det gjøres et godt opprydningsarbeid ved tidligere Joma gruver i Trøndelag. Det forfalne gruveområdet i Røyrvik kommune må ryddes opp, for å forhindre videre forurensing av området og sikre at Hudningsvatnet når norske miljømål for vanntilstand. I over 20 år har den forlatte bygningsmassen ført til giftig avrenning i lokalmiljøet, og i Hudningsvatnet er tilstanden alvorlig. Norge har vedtatt mål om at vannforekomster skal ha minst god økologisk tilstand, og god kjemisk tilstand. Tilstanden i Hudningsvatnet, Hutnegejaevrie, er langt fra bra nok.

Fra 1972 til 1998 ble det utvunnet kobber og sink på Joma-forekomsten i Røyrvik kommune. Under driftsperioden ble avfallet deponert i Hudningsvatnet, totalt 10,5 millioner tonn. Avfallsmassene inneholdt store mengder kobber, sink, kadmium og andre tungmetaller.

Deponiet rammet Hudnigsvatnet hardt, og det meste av fisk og bunnliv forsvant.  Da driften ble avsluttet i 1998, ble det opprettet et næringsselskap som overtok bygningsmassen, og skulle sikre ny næringsvirksomhet på området. Det ble aldri gjort. I stedet ble bygningene stående og forfalle. Blant byggene er det en silo som fortsatt inneholder råmalm, hvor også vegger og tak har forsvunnet. Dette eksponerer malmen for snø og regn, og fører til giftig avrenning til naturen rundt. Da gruvedriften ble avsluttet, ble gruvegangene fylt med vann og inngangen tettet med en propp. Det er stor grunn til å tro at vannet inne i gruvegangene har svært høyt innhold av tungmetaller, og proppen lekker. I tillegg ble det oppdaget oljeflekker i grunnen da trafoer ble fjernet i sommer, men det er ikke gjort videre undersøkelser for å avdekke omfang og skadevirkninger. Bygningsmassen må fjernes, og skadene må kartlegges.

I Norge er det satt mål om at alle vannforekomster skal ha god eller svært god økologisk tilstand, og god kjemisk tilstand. Hudningsvatnet er langt fra å nå dette målet, da det kun har moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand ifølge Vann-Nett portalen fra NVE. Ifølge miljømyndighetene er det ingen som kan stilles ansvarlige, og derfor er opprydningen utsatt til 2033. Dette holder ikke mål. Når tilstanden er kritisk og det mangler ressurser lokalt, må staten ta ansvar.

Røyrvik er en kommune med et stramt budsjett, og en opprydning kan koste mange millioner. Derfor er det vanskelig for kommunen å få til en opprydning. Det er gitt inntrykk av at det ikke står på mangel på vilje, men mangel på ressurser. Derfor ser vi behov for at Nærings- og fiskeridepartementet tar ansvar i denne saken, og rydder opp i Røyrvik så fort som mulig.

Verden står overfor en klimakrise, men også en naturkrise. Når vi utnytter naturlige ressurser gjennom gruvedrift og annen næring, må vi begrense skadevirkningene så godt det lar seg gjøre. Natur og Ungdom, samlet digitalt til landsstyremøte 30.-31. januar, krever at Nærings- og fiskeridepartementet tar ansvar i saken, og rydder opp i Røyrvik.