Gå til innhold

Mangfold og inkludering

Natur og Ungdom < Mangfold og inkludering
Kategorier: For medlemmer

Hvorfor er mangfold og inkludering viktig, og hva gjør vi i Natur og Ungdom for å jobbe med dette?

Hva er mangfold? 

Mangfold kan defineres som alt som skaper variasjon blant oss. Det som skaper variasjon i oss kan blant annet være alder, kjønn, seksuell legning, kulturell tilhørighet, religiøsitet, etnisitet, funksjonsnedsettelser, interesser, sosial bakgrunn, geografisk tilhørighet og så videre. Noe er lett å få øye på, mens andre ting er mer skjult. Ting som hudfarge kan man lett se, men det er ikke alltid lett å se om noen har funksjonsnedsettelser for et eksempel.  

Når vi i Natur og Ungdom referer til mangfold så er det variasjonen av ulike mennesker vi prater om. 

Hvorfor fokuserer vi på mangfold?

Det er viktig for oss i Natur og Ungdom å gjenspeile resten av samfunnet vårt slik at medlemsmassen vår føler seg representert og gjenkjenner seg selv i organisasjonen. Mangfold handler om å akseptere, forstå og verdsette mennesker rundt seg. Det handler om ulike perspektiver og meninger, og det handler om verdien og kraften som ligger i våre ulikheter. Dette er alle verdier vi verdsetter høyt i vår organisasjon.

Hva er inkludering?

Inkludering vil si at alle kan delta i like vilkår i sosiale felleskap. Det vil si å ha like muligheter for å lykkes og like muligheter for reell innflytelse på fellesskapet.  

Hvorfor driver vi i Natur og Ungdom med mangfold og inkludering?

Det er viktig for oss å inkludere alle uansett kjønn, seksuell legning, etnisitet, religiøsitet, kulturell tilhørighet, funksjonsnedsettelser, sosial bakgrunn og så videre. Miljøutfordringer rammer alle, og det er derfor viktig å inkludere marginaliserte miljøer og minoriteter i klimakampen.  

Har du tips eller innspill?

Har du tips til hvilke mangfoldstiltak Natur og Ungdom bør satse på eller tanker om hvordan vi kan bli mer inkluderende? Vi vil veldig gjerne høre fra deg!

Kvinne som ler i en folkemengde

Tips til inkluderende og mangfoldig verving

Natur og Ungdom ønsker å være en bred og mangfoldig organisasjon, hvor alle føler seg velkomne. Her er noen tips til hvordan du kan verve flere ulike...
Les mer
Ungdom som sitter på rekke med fjell i bakgrunn

Hvordan arrangere et seminar

Noe av det beste man gjør i Natur og Ungdom er å samles på seminarer for å lære nye ting og bli kjent med nye mennesker. Men hvordan arrangerer man...
Les mer

Trenger du tips til hvordan ditt lokallag eller fylkesstyre kan jobbe med mangfold? Ta kontakt med oss i mangfoldskomitteen!

Oksana Nastasiy

Oksana Nastasiy

Koordinator i Øst- og Barentsprosjektet
465 04 839

Ruby Griffin Solheim

Regionssekretær for Troms, Trøndelag og Oslo
458 74 795

Private: Samira Muhudin

Medlemssekretær og prosjektkoordinator for fastgiversatsningen

Følger opp medlemsarbeidet og fastgiversatsningen