Gå til innhold

Matavfallssortering i Trondheim

Natur og Ungdom < Matavfallssortering i Trondheim
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom krever at matavfallssortering blir innført i Trondheim.

Det finnes ingen matavfallssortering i Trondheim, verken i private husholdninger eller i offentlige bygg. Som Norges tredje største by burde Trondheim ta ansvar og innføre kildesortering av matavfall. Natur og Ungdom, samlet til Landsmøte 7.-10. januar 2016 i Fredrikstad, krever at matavfallssortering blir innført i Trondheim.

I Trondheim kommune sorteres plast, papir, glass og metall. Restavfall, inkludert matavfall, blir brent opp og brukt til fjernvarme. Matavfall har svært lav brennverdi og kan utnyttes mye bedre som biodrivstoff. Med dagens ordning blir ikke matavfall utnyttet godt nok. Å bruke matavfall som biodrivstoff er spesielt gunstig fordi bussene i Trondheim allerede er tilpasset denne typen brennstoff. Vi må begynne å se på matavfall som en ressurs og ikke som søppel.

 

I 2014 kastet hver nordmann i gjennomsnitt 438 kg husholdningsavfall. Ved å sortere ut matavfall minker man mengden restavfall og sørger dermed for at avfallet blir behandlet på en mer miljøvennlig måte. Det finnes flere måter å innføre matavfallssortering på. I Oslo har man for eksempel et system med sortering ved fargekodede poser, som behandles på gjenvinningssentre. I Malvik rett utenfor Trondheim har man egne dunker og konteinere til matavfall. Begge disse avfallssystemene kan fungere i Trondheim. Vi lar det derfor være opp til politikerne å velge framgangsmåte, så lenge matavfallssortering blir innført både for husstander og offentlige bygg i nærmeste framtid.

 

Natur og Ungdom, samlet til Landsmøte 7.-10. januar 2016 i Fredrikstad, krever at matavfallssortering blir innført i Trondheim i 2016.