Gå til innhold
Medlemmer på landsmøte.

Natur og Ungdom krever at Malvik Kommune bevarer Moan og stasjonsfjæra i Hommelvik

Natur og Ungdom < Natur og Ungdom krever at Malvik Kommune bevarer Moan og stasjonsfjæra i Hommelvik
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom, samlet til sitt 58. ordinære landsmøte på Haugetun folkehøyskole i Fredrikstad 5.-8. januar 2023, krever at Malvik kommune avviker fra prosjektet “Hommelvik Stasjonsby”, som innebærer utbygginga av leilighetskompleks i strandsonen.

Hommelvik stasjonsby er et byggeprosjekt som legger til rette for opptil 350 nye boenheter og næringsarealer mellom Hommelvik jernbane og Hommelvik stasjonsfjære. Dette med en utnyttelse på ca. 6 boenheter per dekar. Flere instanser og organisasjoner har sendt tilbakemelding til Malvik kommune, med sterkt fokus på at området skal bevares til allmennyttige formål, og omreguleres til friluftsområde. Dette stiller Natur og Ungdom seg bak. 

Strandsonen skal være et friområde for alle, noe allemannsretten støtter. I plan- og bygningsloven er strandsonen gitt en særlig beskyttelse gjennom en egen bestemmelse om byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen for å sikre dette. Til tross for at bygningsprosjektet er planlagt bygd innenfor dette området har det fått byggetillatelse. I planene til bygningsprosjektet ligger det formuleringer om å holde området åpent for allmennheten, men i praksis vil uteområdene tilhøre de 350 nye private boenhetene. Dette er en viktig problemstilling for lokalbefolkningen. 

Norge har gjennom FNs naturavtale forpliktet seg til å bidra til å nå det internasjonale målet om 30% vern av all natur innen 2030. Malvik kommune er en av kommunene i Norge med færrest verneområder. Hvis store naturinngrep i verdifull natur fortsetter vil man komme i en uønsket posisjon senere, hvor man må bruke store pengesummer på naturrestaurering for å nå de internasjonale målene om vern. Dette byggeprosjektet er derfor ikke lønnsomt, hverken for natur eller økonomi. 

Naturen har en verdi i seg selv og er viktig for folkene som benytter seg av den. Folkehelse og trivsel er kjempeviktig for kommunen og befolkningen. I dag er en tredjedel av strandsonen gjort utilgjengelig for allmennheten. I tillegg er 70% av Norges befolkning mot å bygge ned strandsonen. 

Natur og Ungdom, samlet til landsmøtet 5.-8. januar 2023 i Fredrikstad, krever derfor at prosjektet “Hommelvik Stasjonsby” blir stanset for å bevare Moan og Stasjonsfjæra i Hommelvik.