Gå til innhold
Medlemmer på landsmøte.

Nei til utbygging av Lillebyparken

Natur og Ungdom < Nei til utbygging av Lillebyparken
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom samlet til sitt 59. ordinære landsmøte krever at Lillebyparken ikke bygges.

Verden står midt i en naturkrise, og ifølge Naturavtalen, skal vi verne 30% representativ natur innen 2030, og nasjonale mål om jordvern sier at vi ikke skal bygge ned mer enn 2000 dekar dyrka mark per år. Det krever at man er kritiske til prosjekter som bygger ned store naturområder.  

I Sandefjord planlegges det å bygge en fornøyelsespark på størrelse med Sandefjord sentrum. Den er planlagt bygd i et stort skogsområde, samt på potensielt dyrkbar jord. Parken vil ødelegge verdifull natur, og være svært skadelig for dyre- og fuglelivet.  

Lillebyparken er planlagt å bli bygget midt i Vestfolds største potensielle matproduksjonsområde. Området parken skal bygges på er på 620 dekar, der hvor 500 er dyrkbar jord og 44 er dyrket mark. Det er den største utbygningen i Sandefjord på mange tiår. 

I en stadig mer usikker verden, hvor kriger og klimaendringer herjer, er vi nødt til å øke selvforsyningsgraden vår. For å opprettholde en sterk selvforsyningsgrad, både for oss og for kommende generasjoner, er vi avhengige av å bevare matjorda vår. I dag er kun 3% av Norges areal dyrkbar jord, og grunnet stadige nedbygginger, synker tallet stadig. Da kan vi ikke tillate å sløse bort verdifull dyrkbar jord på en fornøyelsespark.  

Natur og Ungdom samlet til sitt 59. ordinære landsmøte krever at Sandefjord bevarer verdifull dyrkbar jord og at Lillebyparken ikke bygges.