Gå til innhold

Norge må si klart nei til atomvåpen!

Natur og Ungdom < Norge må si klart nei til atomvåpen!

Konsekvensene av atomvåpen er en trussel mot alt liv. NU krever at Norge slutter seg til forbud mot atomvåpen!

Konsekvensene av atomvåpen er en trussel mot alt liv. Likevel nekter regjeringen å forplikte seg til å arbeide for et forbud mot atomvåpen og unngår dermed å ta ansvar for en framtid uten farlig radioaktivitet. Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 7.-10. januar i Fredrikstad, krever derfor at Norge slutter seg til Østerrikes initiativ om forbud mot atomvåpen.

I 2015 var det 70 år siden atomvåpen ble brukt i Hiroshima og Nagasaki, og det er i dag allment akseptert at atomvåpen har uakseptable humanitære konsekvenser. Verdens militærapparat er også et enormt ressurssløseri, en av de største forurenserne i verden, og en trussel mot alt liv. Bruk av atomvåpen vil føre til hurtig temperaturfall og avlingssvikt med hungersnød over store områder, og en atomvinter vil være permanent utslettende for det meste av dyre- og planteliv.

Østerrike har tatt initiativ til et forbud mot atomvåpen, men utenriksminister Børge Brende mener det politiske grunnlaget for et atomvåpenforbud ikke er til stede. Natur og Ungdom mener Norge må være et foregangsland i arbeidet for internasjonal militær nedrustning og alternativ konfliktløsning. Vi må også være en forkjemper for et forbud mot atomvåpen, og krever derfor at Norge slutter seg til et forbud mot dette.

Tidligere erfaringer med atomvåpen og ny kunnskap om virkningene viser at konsekvensene for naturen er enorme. Norge må være et foregangsland i kampen mot atomvåpen og Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 7.-10. januar i Fredrikstad, krever derfor at Norge slutter seg til forbudet mot atomvåpen.