Gå til innhold

Norsk olje skaper klimaendringer

Natur og Ungdom < Norsk olje skaper klimaendringer
Kategorier: Olje

I lang tid har ikke nordmenn sett på olje som en del av klimapolitikken, men dette er i ferd med å snu. Dette arket vil beskrive argumentene våre i detalj, og vil derfor være litt komplisert. Nå som du er advart kan vi sette i gang.

Redder eller koker norsk olje kloden?

I det siste har det vært mye debatt om norsk olje og klima. Uenigheten dreier seg om hvor stor klimaeffekten av kutt i norsk olje- og gassproduksjon vil være. Arbeidsgiverforeningen for oljeindustrien, Norsk olje og gass (ofte representert av Karl Eirik Schjøtt-Pedersen), sier ofte at kutt i norsk olje- og gassproduksjon enten vil ha ingen, eller til og med en negativ effekt for klimaet.

Et argument for norsk oljeproduksjon lyser ofte: “Norsk olje er den reneste i verden! om vi slutter med oljeproduksjon vil andre land bare selge mer av sin olje, som ikke er like ren”. Det har vi et svar på: I økonomifaget sier man ofte at pris reguleres av tilbud og etterspørsel. Og forbruket er som regel svært avhengig av pris. Dersom man mener at norsk olje ikke har noen effekt på forbruket av olje, mener man også at den ikke har noen effekt på prisen. Altså at om Norge slutter å selge olje, vil noen andre selge mer av sin. Forskerne er ikke enig i denne logikken. Energi er en høyt etterspurt vare, og som regel vil et land produsere så mye som er lønnsomt. Om Norge slutter å selge olje vil prisen gå opp, fordi tilbudet går ned. Da vil også forbruket av olje gå ned, og verdens klimagassutslipp vil reduseres I tillegg er det feil at norsk olje er den reneste. Vi tar ut olje fra sjø som er mye mindre tilgjengelig og vanskelig å utvinne enn olje på land.

Lekkasje

Det finnes noen studier som har sett på den globale effekten av kutt i Norsk oljeproduksjon. For eksempel finner Statistisk sentralbyrå (SSB) at globale utslipp vil bli redusert ved kutt i vår oljeproduksjon. Studier som ser på effekten av kutt av amerikansk olje kommer til samme konklusjon. Men selv om det vil være en positiv effekt, vil det være en “lekkasje”. Om vi selger mindre olje blir prisen litt høyere, og da vil noen andre ta opp litt mer olje. Samtidig vil det også bli litt mer bruk av kull. Og som regel vil utslippene fra produksjon være høyere enn i Norge. Men prisøkning fører også til en reduksjon i forbruk! Og denne effekten er større enn de foregående! Grafen under er fra “Parisavtalen og oljeeksporten” (Fæhn, T. m.f.), og viser effekten.

Dersom vi kutter ut norsk olje, vil omtrent 2/3 av kuttene motvirkes av lekkasje, men det vil fortsatt bli kuttet ⅓. . Med disse tallene kan vi regne oss frem til at Norge kan kutte 165 millioner tonn i året med globale utslipp dersom vi slutter med olje. Det er over tre ganger mer enn hele vårt årlige nasjonale utslipp. Derfor er kutt i norsk olje viktigere enn kutt i alle andre sektorer!

Etterspørsel eller tilbud?

De som vil at Norge skal fortsette med olje og gass sier ofte at “vi må se på etterspørsel, ikke tilbud”. Altså at vi må minske forbruket av fossil energi, ikke tilbudet. Natur og Ungdom mener vi må se på begge deler. Vi må både ta tog i stedet for fly, kjøre el-bil i stedet for fossilbil og generelt bruke elektrisitet i stedet for fossil energi – og samtidig kutte i oljeproduksjonen. Lekkasjen vi har snakket om vil også skje på etterspørselssiden. Når man kjører mindre bil blir bensin litt billigere og noen andre vil kjøre litt mer. Om vi skal ha skikkelig effektive kutt må det skje både på tilbuds- og etterspørselssiden.

Økonomisk lønnsomhet

Natur og Ungdom har saksøkt staten for brudd på grunnlovens miljøparagraf, og møtte i retten i november 2017. Et av bevisene våre var at de utdelingene i Barentshavet ikke ville bli lønnsomme, dersom verden når klimamålene sine. FNs klimapanel er klare på at vi må kutte utslipp nå. Hvis verden klarer det, vil mye av den norske oljen være ulønnsom å hente opp. Dersom vi ikke klarer det blir den lønnsom, men skal vi virkelig gamble og tjene penger på at verden ikke når klimamålene? Hvis vi i tillegg medregner den samfunnsmessige kostnaden av at klimaendringene forverres, blir oljeleting i Barentshavet en stor utgift for den norske stat. Norge eksporterer hovedsakelig olje til OECD-land, altså rike land, hovedsakelig i Europa. Disse landene går mer og mer vekk fra fossil energi og mot fornybar energi. Vi kan ikke sitte igjen med en vare som ødelegger kloden, og som ingen til slutt vil ha.

Gass

Forskerne er mer usikre når det kommer til effekten av gassproduksjon. Fordi gass brukes til elektrisitet (olje brukes til transport, bensin o.l.) konkurrerer den med kull, men også fornybar energi. Gass fra Norge kan dermed også konkurrere ut vind- eller solkraft. Et viktig poeng er dessuten at spørsmålet aldri er om vi skal lete etter mer gass. Spørsmålet er om vi skal åpne opp nye havområder for leting etter olje og gass. For olje er mye mer lønnsomt enn gass. Dessuten er det ingen oljeselskap som vil velge å bare pumpe opp gassen dersom de finner det på et felt som både har olje og gass, de vil utvinne begge deler. I tillegg mener Natur og Ungdom at gass ikke er rent nok. Selv om det er mindre utslipp fra gass enn kull, er det fortsatt ganske store utslipp. Det eneste som er godt nok er nullutslipp. Våre samarbeidsorganisasjoner i England arbeider for at landet skal slutte å importere norsk gass, og i stedet bruke 100 prosent fornybar energi.

Vil du bli med i kampen mot ny norsk oljeboring?
Les mer og meld deg på kampanjen her (NB! Denne kampanjen er over, men du er uansett velkommen til å utføre kampanjen eller ta kontakt med oss for å høre hvordan du kan engasjere deg i saken)