Gå til innhold
Jente som sitter på huk med et skilt
Fotograf: Frida Myklbust Amdahl

Oljesøksmålet

Natur og Ungdom < Oljesøksmålet
Kategorier: Klimasøksmål | Olje

Natur og Ungdom og Greenpeace vant Oljesøksmålet mot Staten i tingretten, og staten pliktes å utrede påvirkningen norsk olje har på verdens klima!

Vil du støtte Oljesøksmålet og bli med i kampen for en bærekraftig framtid?

Feiring av oljefritt LoVeSe utenfor APs landsmøte 2019

Norsk olje koker kloden!

I 2016 gikk Natur og Ungdom (NU) og Greenpeace (GP) til sak mot Staten i Det Store Klimasøksmålet. Vi gikk til sak fordi vi mente utvinningstillatelsene til oljevirksomhet gitt av stortinget i den 23. konsesjonsrunden stred med Grunnlovens paragraf 112, også kjent som miljøparagrafen, som skal sikre retten til et levelig miljø for de som lever i dag samt etterslekten.

NU og GP tapte saken gjennom tre rettsrunder, og i desember 2020 avsa Høyesterett sin dom som sa at tillatelsene var gyldige. Vi tapte på alle punkter, men i dommen var det en liten seier. Høyesterett slo nemlig fast at Staten er pliktet til å utrede konsekvensene olje- og gassproduksjon har på verdens klima, før de gir en endelig tillatelse for oljeutvinning. Etter høyesterettsdommen har ikke Staten fulgt opp denne plikten tilstrekkelig, og derfor gikk Natur og Ungdom og Greenpeace på nytt til søksmål mot Staten fordi de ikke har fulgt sin plikt! I juni 2023 annonserte vi Oljesøksmålet, hvor vi saksøker Staten for å ha gitt ugyldige tillatelser for oljefeltene Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil.

Oljesøksmålet Tingretten

I høst var dommen oppe i Oslo tingrett over seks dager, og i januar i år kom dommen fra tingretten: Vi vant på alle punkter, tillatelsene til de tre oljefeltene er ugyldige, og Staten kan ikke gi nye tillatelser til disse feltene før klimakonsekvensene er tilstrekkelig utredet! Dette er en enorm seier for verdens klima, for det gjør at Staten må være ærlige om hvor stor skade Norsk olje og gass faktisk gjør på klimaet, og hvordan Norges oljeutvinning driver frem klimaendringene og de ekstreme konsekvensene den får. Dommen plikter også Staten å ta hensyn til såkalte forbrenningsutslipp – utslippene fra at Norges olje og gass brennes i utlandet. Disse utslippene er mer en ti ganger større enn Norges årlige utslipp, og Norge må ta ansvar for også disse utslippene.

Dommen løfter viktige spørsmål om Norsk olje. Hvor demokratisk er den egentlig om befolkningen ikke får riktig og tilstrekkelig informasjon om hvor ødeleggende den er for verdens klima? Og hvor ren og grønn er egentlig Norsk olje når de totale utslippene er enormt mye større enn alle andre utslipp fra Norge? Vi håper dommen i Oljesøksmålet kan oppklare disse mytene, og vise at Norges oljepolitikk har konsekvenser for hele verden.

Staten er ikke enige i dommen, og i februar kom nyheten om at de anker saken til Borgarting Lagmannsrett. Staten mener de ikke trenger å utrede konsekvensene fordi det er et flertall på Stortinget for å gi tillatelser til mer oljeutvinning. Vi mener alle har en rett til å vite de reelle konsekvensene Norsk olje og gass har på verden, og at Staten prøver å vri seg unna ansvaret de har til å belyse dette.

Nå er vi klare for en ny rettsrunde, og vi er sikker på at vi kommer til å vinne i Lagmannsretten også.

Alle nye oljefelt påvirker

Verden har funnet over dobbelt så mye fossil energi som det vi kan brenne om vi skal nå 1,5-gradersmålet. De tre oljefeltene vi saksøker på bakgrunn av, Yggdrasil, Tyrving, og Breidablikk, vil alene slippe ut nesten et halvt gigatonn CO2e. Til referanse er det gjenværende karbonbudsjettet for hele verden, om vi skal ha et håp om å begrense klimaendringene til 1,5 grader, bare på 60 gigatonn CO2e. 
 
Det er vi unge som kommer til å måtte håndtere de største konsekvensene av klimakrisa, og avgjørelsene som tas i dag vil påvirke våre liv i et enormt omfang. Det absolutt minste vi kan be om, er at de gjøres på et korrekt, og nøye utredet faktagrunnlag. 

Har du noen spørsmål om oljesøksmålet? Ta kontakt med:

Symre Johanne Aargaard

Sentralstyremedlem
974 03 433

Fagansvarlig for Natur. Følger opp Finnmark NU.