Gå til innhold
Medlemmer på landsmøte.

Regjeringen må rydde opp på Fosen

Natur og Ungdom < Regjeringen må rydde opp på Fosen
Kategorier: Uttalelser

Natur og Ungdom krever at vindkraftanleggene Storheia og Roan demonteres og at naturen de har beslaglagt tilbakeføres til reindrifta og til naturen. 

Det er nesten enn 1,5 år siden de samiske reindriftsutøverne i Trøndelag vant over Fosen vind og staten i høyesterett. Høyesterett slo enstemmig fast at Nord-Europas største vindkraftanlegg på land var ulovlig bygget. reindriftsutøvere i Sør Fosen Sijte og Nord Fosen Siida fikk medhold i at Roan og Storheia vindkraftanlegg brøt deres rett til kulturutøvelse. Høyesterett har altså skrevet svart på hvitt at de to store vindkraftanleggene på Fosen er ulovlig satt opp, etter dette har det ikke skjedd noen ting. Vindmøllene og anleggsveiene står der samtidig som regjeringen ikke har gitt sin beklagelse til det samiske folk, men kun snakker om konsekvensutredninger. Det er ikke nødvendig å konsekvensutrede ytterligere, Høyesterett var klokkeklare og umulig å mistolke, vindmøllene på Fosen er ulovlig bygget.

Natur og Ungdom, samlet til sitt 58. ordinære landsmøte, krever med dette at vindkraftanleggene Storheia og Roan demonteres og at naturen de har beslaglagt tilbakeføres til reindrifta og til naturen. Det er galt å gjemme seg bak det grønne skifte for å bygge ned natur som i dag brukes til en svært bærekraftig matproduksjon. Strømmen fra vindmøllene på Fosen er ikke verdt naturen den bygger ned, men hvorvidt vindmøllene produserer strøm eller økonomisk gevinst er helt irrelevant, da anlegget uansett er ulovlig satt opp. Juridisk og moralsk sett, er det eneste riktige regjeringen kan gjøre å demontere anlegget.  

Den lokale reindriften har mistet sitt vinterbeiteområde og blir kanskje nødt til å legge ned sin bærekraftige næring. Reindriften blir påvirket av klimakrisen i form av nedbygging av deres natur og vanskeligheter med temperatur. Vindmøllene som skal være et klimatiltak, ender opp med å skade en bærekraftig næring. Næringen selv har lite utslipp og bidrar lite til klimaendringene, likevel rammes de hardt.  

For hver dag regjeringen forblir passive i saken utfører de et grovt ulovlig menneskerettighetsbrudd mot den samiske befolkning.  

Natur og Ungdom, samlet til sitt 58. ordinære landsmøte 4.-8. januar 2023 på Haugetun folkehøyskole i Fredrikstad, krever at vindkraftanleggene Storheia og Roan demonteres og at naturen de har beslaglagt tilbakeføres til reindrifta og til naturen.