Gå til innhold

Vi saksøker staten

Natur og Ungdom < Vi saksøker staten
Kategorier: Gruver

I november leverte vi i Natur og Ungdom, sammen med Naturvernforbundet, stevning mot staten i fjordsøksmålet. Her er alt du trenger å vite om saken.

Rettsaken skjer 18. september. Søksmålet kort forklart:

Vi har valgt å gå til søksmål mot staten for å hindre gruvedumping i den verdifulle Førdefjorden, og fordi vi mener at utslippstillatelsen til Nordic Mining er ugyldig. Vår begrunnelse kan kort oppsummeres i tre hovedpunkter:

  • Tillatelsene bryter med EUs Vannrammedirekitv, og Mineralavfallsdirektiv. Vannrammedirektivet gir blant annet forbud mot å forverre vannkvalitet, noe gruvedumpingen vil gjøre i Førdefjorden, samt at prosjektet ikke følger de vilkårene som er satt i Vannrammedirektivet. I tillegg har tillatelsene blitt gitt før Nordic Mining har levert sin avfallshåndteringsqlan, som strider med Mineralavfallsdirektivet. Dette er direktiver Norge er forpliktet til å følge gjennom EØS-avtalen.
  • Det finnes andre måter å utvinne rutil på, uten å bruke hverken dagbrudd eller sjødeponi. Dette har ikke blitt utredet av gruveselskapet.
  • Miljøkonsekvensene vil være værre enn først antatt. Tillatelsene hevder blant annet at det er liten sjanse for partikkelspredning fra massene som dumpes, og at dette vil ha liten konsekvens for livet i havet. Disse utredningene blir hardt kritisert for sine faglige mangler av Havforskningsinstituttet, som er landsledende eksperter på dette fagfeltet.

Les hele stevningen her:

Hvem er med på å saksøke?

Det er Natur og Ungdom, sammen med Naturvernforbundet som saksøker staten. Vi saksøker som likeverdige juridiske parter, det vil si at begge organisasjonene har like mye å si når det kommer til rettslige avgjørelser.

Vil du bidra?

Det er dyrt å saksøke staten, derfor trenger vi din hjelp!

Lurer du på noe? Ta kontakt med:

Sigrid Hoddevik Losnegård

Nestleder
405 29 471

Jobber med hav. Følger opp Vestfold NU.