Gå til innhold
Skjermbilde 2022-09-13 kl. 15.42.01

Vi har levert stevning!

Natur og Ungdom < Vi har levert stevning!
Kategorier: Gruver

Tirsdag 15. November leverte vi i Natur og Ungdom, sammen med Naturvernforbundet, stevning mot staten i gruvesøksmålet. Her er alt du trenger å vite om saken.

Stevningen kort forklart

Vi har valgt å gå til søksmål mot staten for å hindre gruvedumping i den verdifulle Førdefjorden, og fordi vi mener at utslippstillatelsen til Nordic Mining er ugyldig. Vår begrunnelse kan kort oppsummeres i tre hovedpunkter:

  • Tillatelsene bryter med EUs Vannrammedirekitv, og Mineralavfallsdirektiv. Vannrammedirektivet gir blant annet forbud mot å forverre vannkvalitet, noe gruvedumpingen vil gjøre i Førdefjorden, samt at prosjektet ikke følger de vilkårene som er satt i Vannrammedirektivet. I tillegg har tillatelsene blitt gitt før Nordic Mining har levert sin avfallshåndteringsqlan, som strider med Mineralavfallsdirektivet. Dette er direktiver Norge er forpliktet til å følge gjennom EØS-avtalen.
  • Det finnes andre måter å utvinne rutil på, uten å bruke hverken dagbrudd eller sjødeponi. Dette har ikke blitt utredet av gruveselskapet.
  • Miljøkonsekvensene vil være værre enn først antatt. Tillatelsene hevder blant annet at det er liten sjanse for partikkelspredning fra massene som dumpes, og at dette vil ha liten konsekvens for livet i havet. Disse utredningene blir hardt kritisert for sine faglige mangler av Havforskningsinstituttet, som er landsledende eksperter på dette fagfeltet.

Les hele stevningen her:

Hvem er med på å saksøke?

Det er Natur og Ungdom, sammen med Naturvernforbundet som saksøker staten. Vi saksøker som likeverdige juridiske parter, det vil si at begge organisasjonene har like mye å si når det kommer til rettslige avgjørelser.

Når kan man forvente en rettssak?

Det er alltid vanskelig å si når man vil havne i retten etter en stevning. Dette avhenger både av sakens størrelse, og hvilke ressurser tingretten velger å sette av. Det vil uansett ikke bli rettssak før våren 2023.

Lurer du på noe?

Store søksmål har ofte mye komplisert innhold. Er det noe du lurer på om gruvesøksmålet? Ta kontakt med oss på natur@nu.no

Vil du bidra?

Det er dyrt å saksøke staten, derfor trenger vi din hjelp!