Gå til innhold

#SisteStoppMajak

Natur og Ungdom < #SisteStoppMajak

Norge og Rosatom sender det radioaktive avfallet vekk i fra norske nærområder til reprosesseringsanlegget Majak. Her dumpes det radioaktive avfallet i elven Tetsja. De enorme mengdene radioaktive utslipp har ført til irreversibel skade på både naturen og menneskene som bor langs elven.

Russiske atomkraftverk er den største risikoen for spredning av radioaktiv forurensning til Norge. Norge har derfor i løpet av de siste 20 årene bevilget 2 milliarder kroner til et atomsikkerhetssamarbeid med Rosatom, et statlig, russisk selskap som driver atomkraftindustrien i landet. Norges arbeid har redusert risikoen for forurensning over landegrensene, men allikevel har det radioaktive materialet kommet på avveie.

Atomkraftverket Kola, som ligger 250 km fra den norske grensa, sender det radioaktive avfallet til reprosesseringsanlegget Majak som ligger ved Uralfjellene. Norge sitt økonomiske bidrag til Rosatom gjør det mulig for dem å hente frem radioaktivt materiale og sende det til Majak.

I Majak reprosesseres det radioaktive avfallet. Reprosessering er en metode hvor uran og plutonium trekkes ut av avfallet for å kunne brukes på nytt til å produsere mer kraft. Den andre grunnen til at man reprosesserer er for å trekke ut plutonium til bruk av atomvåpen. Den kjemiske metoden for reprosessering gjør at mengden avfall øker betraktelig. Avfallet er fremdeles radioaktivt, og denne enorme økningen av avfallet gjør at det er svært vanskelig å lagre.

Da det er manglende lagringsmuligheter velger Majak-anlegget derfor å dumpe det radioaktive avfallet i den nærliggende elven Tetsja. De enorme mengdene radioaktive utslipp har ført til irreversibel skade på både naturen og menneskene som bor langs elven. Mange av de lokale er avhengig av landbruket, men da all naturen i området rundt er preget av det radioaktive avfallet, har man blitt syk av fruktene man selv høster.

Arbeidet Norge har gjort har definitivt vært et gode for miljøet langs den norske grensa og Barentshavet, men det har skapt store problemer for befolkningen og miljøet i områdene rundt Majak.

Det er derfor på tide at Norge krever innsikt i hva som skjer med avfallet. Det er fullstendig uakseptabelt at Norge bidrar økonomisk til oppryddingen av Russland sitt radioaktive søl, og samtidig bli nektet innsikt i hva som egentlig skjer med avfallet når det flyttes vekk fra de norske grensene. Det er på tide at Russland begynner å gi norske myndigheter innsikt i deres atomvirksomhet, dersom de skal fortsette å få støtte til opprydding og forbedring av sikkerhetsrutiner.

Se vår serie om Majak-anlegget og utfordringene de lokale beboerne står ovenfor. Du finner alle episodene i spillelisten nedenfor: