Gå til innhold
Foto: Rasmus Berg

Skogprosjektet – Skogen, mer enn bare trær

Natur og Ungdom < Sider < Skogprosjektet – Skogen, mer enn bare trær

Skog er det økosystemet på kloden som har størst rikdom av arter og mest variert naturmangfold. Det gjelder både internasjonalt og her hjemme. I tillegg har skogene den største andelen truede arter i Norge, fordi dette er den naturen vi mennesker har utnyttet hardest. Flatehogst og skogsbilveier er den største trusselen mot arter i skog. Skogene her i nord er også verdens største karbonlagre, og lagrer mer karbon per kvadratmeter enn tropisk regnskog. Det sies at alt som kan lages av olje, kan lages av tre. Men hvor mange kjenner til skogenes verdier ut over tømmer og karbonlager? Skogen er så uendelig mye mer enn trær, og vi vil det skal være allment kjent når prosjektet er gjennomført.

WWF, Sabima, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til et skogprosjekt. Natur og Ungdom er i gang med et skogprosjekt som skal gå over tre år fra høst 2023 til vår 2026.  Prosjektet handler om å få skog på agendaen i norsk politikk og få flere mennesker til å engasjere seg for skog. Prosjektet skal gjennom kunnskapsformidling om og aktivitet i skogen, bidra til bevaring av naturmangfold i norske skoger, og gjøre alle til pådrivere for rikere og mer varierte skoger. Målet er at gjennom kunnskapsformidling om og aktivitet i skogen, bidra til bevaring av naturmangfold, riktig vern og bruk av skog, og å gjøre alle til pådrivere for rikere og mer varierte skoger.  

 Skogambassadørprosjektet er en av aktiviteten Natur og Ungdom skal jobbe tettes med. Dette er et prosjekt som har som formål å skolere ambassadører som skal jobbe med skog rundt om i Norge. Det vil arrangeres et årlig seminar, samt flere kurs og oppfølgingsmøter for ambassadørene der de vil få innsikt i tilstanden i skogen, samt politikk, forvaltning og hvordan vi kan jobbe for å forbedre tilstanden. Vi vil at skogambassadørene skal jobbe med å holde foredrag debatter, turer og andre aktiviteter knyttet til formidling og aktivisme. Vi ønsker at ambassadørene skal være spredt i alder og i hele landet. 

Det blir også mulig for foreninger, organisasjoner, og enkeltmennesker å søke om midler fra aktivitetspotten til å jobbe med skog. Det vil bli lagt ut utlysning opp til to ganger i semesteret, der man kan søke om penger til å jobbe med formidling, kampanjer, spre engasjement, holde arrangementer, kartlegginger eller andre aktiviteter som bidrar til at folk engasjerer seg for skog. Det skal være mulig å søke om støtte til både eksisterende og nye aktiviteter, og det vil bli særskilt vektlagt at man skal nå nye målgrupper. Midlene man søker om er tenkt at skal dekke ulike kostnader til gjennomføring av aktiviteter, som reisekostnader for nøkkelpersoner, markedsføring av aktiviteten, utsyr, vederlag til lokallag for gjennomføring m.m.  

Lurer du på noe? Ta kontakt med:

53219476540_01e8a829bc_o

Anneli Rystad Aune

Skogrådgiver
971 62 552