Gå til innhold

Statusoppdatering Førdefjorden

Natur og Ungdom < Statusoppdatering Førdefjorden
Kategorier: Gruver

I februar arrangerte vi en tre ukers aksjonscamp ved Førdefjorden. Vi ble godt kjent med området, og utdannet mange fjordvoktere. Nå har Nordic Mining starta arbeidet med å berede grunnen for sitt prosessanlegg, og aksjonister fra hele landet er på plass for å stanse anleggsarbeidet.

Klage

Nordic Mining kan ikke være sikre på at de får lov til å fortsette med prosjektet. Natur og Ungdom og Naturvernforbundet med flere leverte en klage på Nordic Minings driftstillatelse. Klagen ligger på næringsminister Jan Christian Vestres bord, og vi venter fortsatt på svar. En næringsminister som tidligere har uttalt at «Det er ingen fremtid for bedrifter som ikke tar ansvar for omgivelsene sine.» kan ikke gå god for et prosjekt som dette.

Investorer

Det pågår også en kampanje mot investorer i Nordic Mining, som har uttalt at målet deres er å fullfinansiere prosjektet de neste månedene. Det er viktig å vise alle som har investert at de har investert i et upopulært prosjekt som verken er levedyktig eller bærekraftig. Målet er å få flest mulig til å trekke seg ut, så lenge Nordic Mining mangler finansiering kan de ikke realisere planene sine.

Klage til ESA

Naturvernforbundet har også klaga planene inn til ESA, EFTAs overvåkningsorgan. ESA sier at planene strider med EUs mineralavfallsdirektiv, og har bedt Norge oppdatere lovverket på det området. Dette mener vi er god grunn til å revurdere tillatelsen, ettersom Nordic Mining fortsatt ikke har laget en plan for avfallshåndtering med avfallsminimering integrert i prosessen.

Vi kjemper altså på mange fronter, og vi gjør alt som står i vår makt for å stanse den planlagte raseringa av vårt felles ressursgrunnlag.