Gå til innhold

Stopp nedbyggingen av matjord i Ringsaker!

Natur og Ungdom < Stopp nedbyggingen av matjord i Ringsaker!
Kategorier: Uttalelser

Ringsaker kommune må ta ansvar for framtidige generasjoner ved å sikre lokal matproduksjon og stanser all framtidig nedbygging av matjord.

Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte 10. januar i Fredrikstad, krever at Ringsaker kommune snur i sin beslutning om å tillate nedbyggingen av den verdifulle matjorden langs E6 gjennom Ringsaker kommune.

Ringsaker kommune har i sin kommuneplan godkjent omregulering av 200 dekar matjord til Tema Eiendom AS og Håvi AS for bygging av en handelspark i Nydal.

Denne verdifulle matjorden kommer til å gå tapt under konstruksjonen av handelsparken. Med sine 163 000 dekar dyrkbar mark er Ringsaker Norges største jordbrukskommune. Mengden med dyrket mark i Ringsaker kommune ble redusert med 5000 dekar i tiårsperioden 2003 til 2013, og det er derfor bekymringsverdig at kommunen ikke bremser denne nedbyggingen.

Det anslås at Ringsaker vil få 340 flere innbyggere i 2016. Disse tallene øker hvert år, og innen 2025 er det anslått at innbyggertallet vil være oppe i 37 200. Økt innbyggertall vil også bety et økt behov for matproduksjon. Det er derfor viktig at kommunen gjør det til en prioritet å verne om den allerede eksisterende og svært dyrebare matjorda, og i fremtiden satser på å fortette allerede bebygde områder.

For å sikre en trygg og solidarisk framtid og kutte Norges klimagassutslipp, er det essensielt at vi tar i bruk våre egne ressurser og vår egen matjord framfor å basere matforsyningen på import. Fra bare ett dekar kornjord får vi omtrent 1000 brød i året. Siden 1993 har vi i Norge bygd ned produksjonsareal tilsvarende over 300 millioner brød. Området Ringsaker kommune nå har vedtatt å bygge ned tilsvarer 200 000 brød i året. For Norges største jordbrukskommune er dette skammelig.

Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte 10. januar i Fredrikstad, krever at Ringsaker kommune tar ansvar for framtidige generasjoner ved å sikre lokal matproduksjon i de kommende årene, og stanser all framtidig nedbygging av matjord og dyrkbar mark.