Gå til innhold
Aktivist med megafon foran et banner

Studentopprør mot Equinor

Natur og Ungdom < Studentopprør mot Equinor
Kategorier: Olje

Equinor må omstille seg i tråd med 1,5-gradersmålet før de får ansette dagens studenter! Morgendagens helter jobber ikke i olje og gass. Les hele oppropet og skriv under her!

Er du student, elev eller lærling?

Krev at Equinor må omstille seg i tråd med 1,5-gradersmålet

Klimakrisen er farlig, urettferdig og allerede i gang. Vi vil med dette oppropet sende et tydelig budskap til Norges største selskap, Equinor: morgendagens helter jobber ikke i olje og gass. Framtidas arbeidstakere krever at selskapet omstiller seg i tråd med 1,5-gradersmålet.

FNs klimapanel, Det internasjonale energibyrået (IEA) og en lang rekke forskningsinstitusjoner er tydelige: Skal vi nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, har vi ikke råd til å lete etter mer olje, kull eller gass. Vi har funnet over dobbelt så mye fossil energi enn det som kan forbrennes for å nå målet. Samtidig skriker Europa og verden etter mer energi. Finnes det et bedre tidspunkt for å gjennomføre det grønne skiftet enn akkurat nå? Da trenger vi fornybarselskaper, ikke oljeselskaper.

Vi trenger selskaper som har en troverdig omstillingsplan og som tar framtida til deres unge arbeidstakere på alvor.

Dette er ikke Equinor i nærheten av. Når selskapet vil rekruttere unge, ser vi fornybar-reklamer og en arbeidsgiver som påstår å være et framtidsrettet bredt energiselskap. I realiteten var hele 99,87% av Equinors energiproduksjon i 2022 fossil. 86% av investeringene var i enda flere fossile prosjekter. Det betyr at Equinor planlegger å forbli i utakt med klimavitenskapen i mange tiår framover. Equinor fortsetter også å investere i noen av verdens mest kontroversielle og forurensende fossil-prosjekter i verden. Akkurat nå møter Equinor store protester i Argentina, Storbritannia, Brasil og Canada fordi de planlegger forurensende oljeboring i sårbare havområder – midt i en klima- og naturkrise.

Equinors klimaplan holder ikke vann. Den ble lansert i 2022, men inneholder ikke konkrete milepæler for å nå målene. Equinor skal kutte utslipp fra produksjon ved elektrifisering med kraft fra land og klimakvoter, men vil fortsette å låse penger i fossil infrastruktur og eksportere store globale utslipp. Dette vil også låse fagarbeidere og ingeniører i olje og gass, selv om blant annet forskning fra NTNU viser at en av de største utfordringene for vekst i grønne næringer er mangelen på kompetent arbeidskraft. Når det kommer til forbrenningen av Equinors olje og gass, skal Equinor på sikt redusere sin såkalte karbonintensitet, heller enn å planlegge for å faktisk kutte utslipp. Karbonintensitet vil si utslipp per produserte enhet med energi. Utfordringen med dette er at det er lett for Equinor å oppnå målet ved å øke produksjonen av fornybar energi, eller kjøpe kvoter og naturlige karbonlagre, samtidig som de fortsetter å bygge ut nye olje- og gassprosjekter som bryter med 1,5- gradersmålet. FNs høynivå-ekspertgruppe for netto null-ambisjoner anbefaler ikke-statlige aktører å ikke fokusere på karbonintensitet, men heller absolutte utslipp fra hele verdikjeden. Om ikke nok med det tar Equinor forbehold om at de ikke kan holdes ansvarlige dersom de ikke klarer klimamålene de har satt seg.

Equinors klimainnsats hadde stått til stryk. Og dessverre er det ikke mulig å konte på jordas framtid.

Equinor har et spesielt stort ansvar. De er historisk sett en av verdens største forurensere og staten Norge eier 67% av selskapet. Equinor er også i en unik posisjon. De har en langsiktig eier som nylig forpliktet seg gjennom eierskapsmeldingen til å styre sine selskaper i tråd med Parisavtalen. I tillegg har det rekordoverskudd fra høye energipriser som følge av fra krigen i Europa, og har de økonomiske musklene til å investere helhjertet i fornybart. For ikke å nevne det moralske ansvaret.

Et selskap som bruker så mye ressurser på omdømmebygging og rekruttering av unge, må følge opp ansvaret og bli så grønt og etisk som de fremstiller seg som.

Equinor kan ikke lenger skylde på at omstillingen er vanskelig og at markedet krever tålmodighet. Er det noen som er best rigget til å gå foran i en rask og rettferdig omstilling, så er det Norge, og tålmodigheten til oss unge er for lengst brukt opp. FNs klimapanel er tydelig: vi har alle løsningene som trengs og fortsatt tid nok til å nå klimamålene – så vidt. Derfor må Equinor skru opp tempoet og levere konkrete tiltak i tråd med Parisavtalen. Equinor må gå fra å ville bli verdens siste oljeselskap til å bli verdens ledende fornybarselskap.

Vi krever at Equinor planlegger all energiproduksjon innenfor 1,5-gradersmålet:

 • Equinor må sette mål for absolutte utslippskutt på kort og lang sikt for å begrense oppvarming, og målene må inkludere hele verdikjeden (scope 1,2 og 3)
 • Equinor må legge opp en tydelig plan for hvordan de skal nå målene basert på et føre-var-prinsipp, både i Norge og utenlands
 • Equinor må slutte å investere i fossil energi og omstille seg til å bli et fornybarselskap

Vi står sammen for klimarettferdighet og trygge, grønne jobber. Equinor må omstille seg før de får ansette dagens studenter. Morgendagens helter jobber ikke i olje og gass.

Vil du engasjere deg mer i studentkampanje mot Equinor? Ta kontakt med:

Gutt som smiler foran murvegg

Jesper Stattin

Sentralstyremedlem
405 27 292

Fagansvarlig for omstilling. Følger opp Agder NU.

Referanser

 

 • IPCCs (FNs klimapanel) rapport, IEAs rapport, som begge konkluderer med at det ikke er plass til fossil energi om vi skal nå 1.5 gradersmålet.
 • Rapporten “Production gap”, fra blant annet FNs klimapanel, konkluderer med at verden planlegger å produsere over dobbelt så mye olje og gass som er mulig om vi skal nå 1.5 gradersmålet.
 • I 2022 var 99,87% av Equinors energiproduksjon i 2022 fossil. (Beregning gjort av Greenpeace basert på tall fra Equinor sin kvartalsrapport i februar)
 • I 2022 var 86% av Equinors investeringer i enda flere fossile prosjekter. (s. 42 i årsrapporten)
 • Equinors klimaplan, som viser mangler på absolutte utslippskutt.
 • Forskning fra blant annet NTNU viser at en av de største utfordringene for vekst i grønne næringer er mangelen på kompetent arbeidskraft.
 • FNs høynivå-ekspertgruppe for netto null-ambisjoner anbefaler ikke-statlige aktører å ikke fokusere på karbonintensitet, men heller absolutte utslipp fra hele verdikjeden.
 • Statens eierskapsmelding.
 • NRK rapporterte rekordoverskudd for Equinor i 2022.
 • Uttalelse: Equinor vil bli verdens siste oljeselskap.