Gå til innhold

Transportplan må ta klimakrisa på alvor

Natur og Ungdom < Transportplan må ta klimakrisa på alvor
Kategorier: Samferdsel

Norge har som mål å kutte klimagassutslipp, mens utslippene fra transportsektoren fortsetter å øke. Snart starter kampen om transportplanen. Kampen om framtida.

Nasjonal transportplan, oftest referert til som NTP, er  langtidsplanen for all transport i Norge. Det er planen for hvor, hvordan og hvor mye man skal bygge ut av veg, jernbanelinjer, flyplasser og mer de neste tolv årene. Hvis du vil påvirke de store linjene i hvordan man skal kunne transportere seg i Norge – så er det her man må starte.

Vi står i et klimaveivalg

Transportsektoren står i dag for en tredel av Norges samlede klimagassutslipp. For å nå klimamålene våre må transport være et område hvor vi gjør betydelige kutt, og dette må komme tydelig frem i transportplanen. Nasjonal Transportplan må derfor inneholde et tydelig mål for å redusere utslipp av klimagasser, og det må inngå klimaregnskap for alle prosjektene som ligger i planen.

Vi trenger et taktskifte i samferdselspolitikken. Mye har skjedd på klima- og miljøfronten, siden langtidsplan har blitt lagt frem. Vi har store forventninger til at Knut Arild Hareide legger frem en plan med tydelige krav til utslippskutt.

Våre krav til transportplanen

For å nå Norges klimamål er det helt essensielt at Regjeringen satser på miljøvennlige transportløsninger i den kommende transportplanen. Dette må skje på bekostning av kapasitetsøkende og forurensende veiutbygginger som spiser opp klimagevinsten av økte investeringer til kollektivtrafikk og jernbane. Her er noen av våre forslag:

  • Klimavennlig infrastruktur må prioriteres
  • Vi må bruke mer penger på jernbane.
  • Ja til å bygge Nord-Norgebanen og lyntog.
  • Stans planleggingen av en tredje rullebane
  • Fjern Avinors vekstmål
  • Skrinlegg store motorveierprosjekter som “Ferjefri E39”
  • Biltrafikken må reduseres og nullvekstmålet må forsterkes

Hvordan kan du påvirke?

Omfanget av hva som trengs av norsk samferdsel for å nå klimamålene uten å rasere naturen på veien, er ukjente for mange. Det er derfor viktig å snakke om det og spre kunnskapen. Skriv til media, ha aksjoner med lokal og inviter til møte med stortingspolitikere i fylket for at de skal vite hva du mener må inn i planen.