Gå til innhold

Ungdommens krav til bedre togtilbud

Natur og Ungdom < Ungdommens krav til bedre togtilbud
Kategorier: Samferdsel

I dag er togtilbudet i Norge for dårlig og ikke et reelt alternativ til fly. Vi krever at regjeringen gjør en storsatsning på tog fremfor fly, og sørger for at tog blir et reelt alternativ med tanke på pris, reisetid og tilgjengelighet.

Regjeringen må handle

Nordmenn er verdensmestre i å fly, og Norge ligger på førsteplass når det kommer til innenlandsflyvninger per innbygger. Flyreiser står for over halvparten av utslippene som kommer fra nordmenns reiser, til tross for at det utgjør under 1% av reisene våre.

Å redusere antall flyreiser, og heller ta buss eller tog, er det beste klimatiltaket vi som enkeltpersoner kan gjøre. I dag er togtilbudet i Norge for dårlig og ikke et reelt alternativ til fly. Det er dyrt, reisetiden er lang, det er få avganger å velge mellom hvis man skal reise langt, og store deler av landet har ikke tilgang på tog i det hele tatt.

Det er på tide at regjeringen gjør en storsatsning på tog fremfor fly, og sørger for at tog blir et reelt alternativ til fly med tanke på pris, reisetid og tilgjengelighet.

Vi krever at:

Tog blir konkurransedyktige med fly
I dag er det ofte mye billigere å fly enn å ta tog på samme strekning. Dette gjør at mange, særlig unge, velger fly fremfor tog på grunn av prisforskjellen. Hadde togbillettene blitt billigere, er det mange unge som sier at de heller ville valgt å ta tog. I tillegg må dagens togtilbud bli bedre – hyppigere avganger på langdistanser, økt kapasitet på tognettet, samt bedre og billigere nattog.
De mest trafikkerte flyrutene i Norge i dag er strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Stavanger. Dette er strekninger som også har tog, men mange velger fly fremfor tog på grunn av den kortere reisetiden. Flere undersøkelser viser at med en gang toget blir konkurransedyktig med flyet på reisetid, vil majoriteten heller ta tog.

Tog må bli et realistisk alternativ til tog med billigere billetter og bedre tilbud med tanke på avganger, kapasitet og nattog.

Det trengs en storsatsning på høyhastighetstog i Norge slik at tog blir konkurransedyktig med fly på reisetid.

Tog blir et alternativ til fly i hele Norge
Norge er et langstrakt land, og i dag er det kun mulig å ta den norske jernbanen opp til Bodø. Det har lenge vært snakk om å få en togstrekning som går helt opp til Tromsø. Ved å få tog til Tromsø, åpner det muligheten for å bygge ut flere strekninger i Troms og videre til Finnmark. Det er på tide at man får på plass en konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen og at det legges en plan for når en slik utbygging skal være ferdig.

Det må også utredes for hvordan man kan få gode togstrekninger i alle landets fylker. Frem til da må busstilbudet være tilstrekkelig i de gjeldende fylkene. Der man ser at det er mer gunstig å ha buss fremfor tog, må det satses på busstilbud fremfor nye veiprosjekter.

Planleggingen av Nord-Norgebanen må starte snarest.

Der tog ikke er et alternativ, må bussen prioriteres fremfor nye veiprosjekter.