Gå til innhold

Internasjonalt klimaarbeid utvalg

Natur og Ungdom < Utvalg < Internasjonalt klimaarbeid utvalg

Hvem er vi, og hva gjør vi?

Internasjonalt utvalg jobber med internasjonale klimasaker og klimasamarbeid. Deres hovedarbeidsområde er klimaforhandlingene. De jobber også mye i det internasjonale nettverket Young Friends of the Earth, som Natur og Ungdom er en del av.

I 2024 består utvalget av:

Mikkel Inchley (utvalgsleder)

Hannah Elise Adolfsen Fjeldbraaten 

Marius Moldsvor

Kendrick Olemor Bedana Aguilar 

Ingrid Eline Barrabés Gørrissen 

 

Utvalget følges opp av:

Joni Fagerheim Lundevall

Sentralstyremedlem
40172666

Jobber med omstilling. Følger opp Trøndelag NU og Internasjonalt utvalg, og er for tiden vikar som regionsekretær for Møre og Romsdal og Nordland.