Gå til innhold
Helene Lind Jensen

Internasjonalt utvalg

Natur og Ungdom < Utvalg < Internasjonalt utvalg

Hvem er vi, og hva gjør vi?

Internasjonalt utvalg jobber med internasjonale klimasaker og klimasamarbeid. Deres hovedarbeidsområde er klimaforhandlingene. De jobber også mye i det internasjonale nettverket Young Friends of the Earth, som Natur og Ungdom er en del av.

I 2023 består utvalget av:

Ragnhild Kirkhus

Mari Vold Hansen

Kaja Marie Nyland

Isak Brox Krane

Meta Eline Ibsen Sande

Martha Namtvedt

Hannah Adolfsen Fjeldbraaten

Ingrid Sofie Braastad

Walborg Huen Bæk Wong

 

Utvalget følges opp av:

52309961614_400b4a6d6d_k (1)

Rasmus Madsen Berg

Sentralstyremedlem
94842363

Fagansvarlig for omstilling. Følger opp Nordland NU.