Gå til innhold

Valgkomiteens innstilling til til Natur og Ungdoms sentralstyre 2022

Natur og Ungdom < Valgkomiteens innstilling til til Natur og Ungdoms sentralstyre 2022
Kategorier: Ukategorisert

På Natur og Ungdoms landsmøte skal det velges nytt sentralstyre som velges for ett år om gangen. Her kan dere lese innstillingen til valgkomiteen!

I løpet av høsten 2022 har Natur og Ungdoms valgkomité gjennomført intervjuer av et bredt spekter NU-medlemmer, spesielt tillitsvalgte og seminardeltakere. Disse intervjuene har dannet grunnlaget for vår innstilling. Valgkomiteens oppgave er først og fremst å innstille på et sentralstyre for 2022, inkludert leder og to nestledere. Men vi innstiller også på Natur og Ungdoms representanter i Naturvernforbundets organer, gir tilbakemelding til sentralstyret og Arbeidsutvalget, og innstiller på en ny valgkomité til landsstyret.

Valgkomiteen opplever at vi har mottatt et bredt spekter av meninger fra hele organisasjonen. Dette ble spesielt viktig for oss da Therese Hugstmyr Woie fortalte oss at hun ikke stiller til gjenvalg, og at det dermed var vår oppgave å innstille på en ny leder. Valgkomieen har derfor høy tillitt til at innstillingen som presenteres for landsmøtet består av svært velegnede kandidater. Innstilling skal behandles av Landsmøtet i januar 2022.

 

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

 

Valgkomiteen for Landsmøtet 2022 har bestått av:  

Haldis Tjeldflaat Helle, leder av komiteen 

Edith Lindtner, fast medlem 

Lasse Bjørn, fast medlem 

Johannes Gartland, fast medlem 

Andreas Randøy, fast medlem 

Ada Amilia Skjensvold, varamedlem 

Karoline Aakre Dybvand satt som varamedlem frem til oktober. Landsstyret supplerte da inn Yme Korshavn som ny varamedlem i komiteen.  

 

Innstilling til sentralstyret 2022 

 

Arbeidsutvalg 

Leder: Gina Gylver (ny) 

Gina Gylver er 20 år gammel og kommer fra Oslo. Hun ble med i Natur og Ungdom i januar 2014, og ble raskt lokallagsleder etter bare noen måneder i Oslo Sentrum lokallag. Der jobbet de mye med bilfritt sentrum, kollektivtransport og gruvesakene, med fokus på Førdefjorden. I 2017 ble Gina fylkesleder for Oslo Natur og ungdom. Da jobbet hun med klimasøksmålet, og brukte mye tid på organisatorisk arbeid med særlig fokus på skoleforedrag og verveskolering med medlemmene. Sommeren 2020 ble Gina valgt inn i Natur og Ungdoms sentralstyre. Der ble hun leder av naturgruppa, hvor hun har jobbet med naturbudstjett, arealnøytralitet og plan-og bygningsloven. Hun har også arbeidet med gruvesakene. På kort tid har Gina etablert seg som en viktig stemme i norsk miljødebatt, og valgkomiteen har tro på at Gina vil kunne løfte Natur og Ungdoms synlighet og gjennomslag

 

1.nestleder: Simon Balsnes (ny) 

Simon er 23 år gammel og har vokst opp i Søgne i Agder. Simon har aldri vært aktiv i lokallag i Natur og Ungdom, men har engasjert i miljøpolitikk siden valget i 2017. Da jobbet han blant annet frivillig i Rødt og fikk senere verv i partiet. Siden da har engasjementet for klima og miljøvern bare vokst, og i 2019 fant han veien til NU ved å bli med i en av arbeidsgruppene som jobbet med Klimasøksmål Arktis, i forbindelse med at saken skulle opp for Lagmannsretten. Her gjorde Simon seg særlig bemerket som en uvurderlig ressursperson. Våren 2020 ble Simon supplert inn i sentralstyret, hvor han har engasjert seg særlig for olje og omstilling, og har siden våren 2021 vært faggruppeansvarlig for oljegruppa. Han var sentral i arbeidet med å ta Klimasøksmålet til Høyesterett, og den påfølgende klagen til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Siden har han jobbet for å styrke samarbeidet med resten av miljøbevegelsen på oljefeltet, og koordinert Natur og Ungdoms arbeid opp mot stortingsvalget.

 

2.nestleder: Kaja Marie Nyland (ny) 

Kaja er 19 år og kommer fra Kabelvåg i Lofoten. Hun ble med i Natur og Ungdom høsten 2015. Fra våren 2017 til høsten 2019 var hun lokallagsleder i Vågan Natur og Ungdom. Høsten 2017 ble hun valgt som nestleder og landsstyrerepresentant for Nordland Natur og Ungdom, og fra høsten 2018 til januar 2021 var hun fylkesleder i Nordland. I lokallag og fylkesstyre har hun blant annet jobbet for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, mot oljeboring i Arktis, med bærekraftige havnæringer, og arrangert skolestreik for klima. Hun har også vært flere år i NUs internasjonale utvalg. Kaja ble valgt inn i sentralstyret januar 2021, og har jobbet særlig med olje, fiskeri og stortingsvalget. I tillegg er hun internasjonalt ansvarlig i sentralstyret, og hadde ansvar for å planlegge NUs deltagelse på klimatoppmøtet i Glasgow.

 

Valgkomiteens vurdering av arbeidsutvalget 

I arbeidet med å utforme nytt arbeidsutvalg har valgkomiteen lagt særlig vekt på kandidatenes erfaring fra Natur og Ungdom, samt faglig og organisatorisk kompetanse. Det har også vært viktig å ivareta en geografisk spredning, samt å sette sammen en gruppe som kan jobbe godt sammen og som samtidig representerer medlemsmassen på en god måte.

Gina Gylver har en usedvanlig i sterk organisatorisk erfaring og kompetanse. I tillegg har hun lang erfaring fra organisasjonen, noe valgkomiteen anser som viktig. Erfaringene hennes fra alle ledd i organisasjonen, samt hennes innsats i sentralstyret siden sommeren 2020, gjør valgkomiteen sikre på at hun er et godt valg.

Kaja og Simon har ulike erfaringer fra organisasjonen som vi mener vil utfylle hverandre godt og væregode tilskudd i et AU. Samtidig har de begge bred faglig kompetanse, og vi er sikre på at de vil gjøre seg godt i arbeidsutvalget. I prosessen med å utforme arbeidsutvalget har vi hatt flere aktuelle kandidater som har meldt sin interesse og vært inne til intervju, noe vi opplever at har bidratt til å styrke den endelige innstillingen. Valgkomiteen har derfor full tillit til at Gina, Simon og Kaja vil gjøre en kjempegod jobb som leder og nestledere for Natur og Ungdom i 2022.

 

Øvrige sentralstyremedlemmer 

 

Morten Hansen (gjenvalg) 

Morten Hansen er 21 år og kommer fra Oppegård i Akershus. Morten har vært aktiv i Natur og Ungdom siden 2015, da han var med å starte Oppegård Natur og Ungdom. Senere var Morten også sentral i å starte Ås Natur og Ungdom. Fra sommeren 2016 til januar 2018 var han fylkesleder for Akershus Natur og Ungdom. I Akershus jobbet Morten blant annet mot tredje rullebane ved Oslo Lufthavn, mot utvidelse av E18, for et bedre kollektivtilbud i Akershus, og med å utforme en langsiktig klima- og miljøplan i Akershus. Morten ble supplert inn i sentralstyret sommeren 2018, og har i sin tid i sentralstyret vært en svært viktig ressurs når det gjelder naturvernsaker. I 2021 har Morten vært 2. nestleder i Natur og Ungdom.  

 

Ida Martine Handegaard Bryde (gjenvalg) 

Ida Martine er 20 år og kommer fra Gausdal i Oppland. Hun ble medlem av Natur og Ungdom i 2016, og satt som fylkesleder og landsstyrerepresentant for Oppland fra 2017 til 2019. Fra våren 2020 har hun også sittet i NU sitt landbruksutvalg. Ida Martine har vært sentral i å bygge opp både Natur og Ungdoms lokallag i Lillehammer og fylkeslag i Oppland, som ikke eksisterte før hun ble aktiv. Våren 2020 ble Ida Martine supplert inn i sentralstyret hvor hun har jobbet med samferdsel og gruvesakene.  

 

Tuva Mjelde Refsum ( ny) 

Tuva er 20 år og kommer fra Nannestad. Hun ble medlem i NU i 2014, og siden da har hun opparbeidet seg bred erfaring fra Natur og Ungdom, og lagt inn et solid arbeid i flere viktige miljøsaker. I 2015 startet Tuva lokallag i Nannestad, og siden har hun vært medlem av fylkesstyret til Akershus NU, hvor hun senere ble fylkesleder og landsstyrerepresentant. I lokal- og fylkeslaget bidro hun spesielt i kampen mot tredje rullebane på Gardermoen, som vil føre til massive klimagassutslipp og nedbygging av verdifull matjord. I tillegg til 3. rullebane brenner Tuva for rettferdighet, rene hav, etisk forbruk og tørre memes. Tuva ble supplert inn i sentralstyret sommeren 2021.   

 

Elise Sørensen (ny) 

Elise er 18 år og kommer fra Alta i Finnmark. Hun ble medlem av Natur og Ungdom i 2017 og ble lokallagsleder for Alta/Álaheadju Natur og Ungdom i 2018. Fra 2019 var hun fylkesleder og landsstyrerepresentant for Finnmark Natur og Ungdom, før hun i 2020 ble valgt som landsstyrerepresentant for Troms og Finnmark Natur og Ungdom. Elise er svært engasjert i Repparfjordsaken, og har vært en viktig stemme utad for Natur og Ungdom i denne saken. Hun er ellers engasjert i saker hvor natur-, klima- og urfolksinteresser møtes, som fiskeri, olje, og samferdsel. I landsstyret var Elise en tydelig representant for samiske interesser, og brakt viktige perspektiver inn i styringen av Natur og Ungdom. Elise ble supplert inn i sentralstyret sommeren 2021.  

 

Pelle Ørevik Evensen (ny) 

Pelle er 19 år og kommer fra Trondheim. Han ble medlem av Natur og Ungdom i 2015, og ble leder av Trondheim NU i 2017. I 2018 ble Pelle valgt som nestleder i Trøndelag Natur og Ungdom, før han i 2019 tok over som leder for fylkeslaget. Pelle er spesielt engasjert i biologisk mangfold, bier, forurensing og dens påvirkning på økosystemene. I lokallag og fylkeslag har Pelle vært en dreven aksjonist med fokus på primærnæringene. Han er opptatt av hvordan man kan engasjere andre, og hvilke personlige valg man kan gjøre for miljøet. Pelle ble supplert inn i sentralstyret sommeren 2021. 

 

Gytis Blaževičius (ny) 

Gytis er 21 år flyttet fra Litauen til Nes i Hedmark i 2012. Han ble medlem i NU under den første skolestreiken i Hamar, høsten 2018. Gytis ble fort aktiv i Hedmarken NU, og jobbet spesielt med skolestreik, sykkelvei, og togtrasé i Hamar. I tillegg har han ledet arrangeringen av Miljøfestivalen Mylder. Høsten 2019 satt han i NUs Plast- og forbruksutvalg. Etter videregående ble Gytis ansatt som kontorsjef i NU, hvor han jobbet i over et år, frem til høsten 2021. Som kontorsjef har han vært opptatt av verving og kommunikasjon utad av organisasjonen. Nå er han klar for å ta fatt på sentralstyrer.  

 

Emil Kvebæk Øvretveit (ny) 

Emil er 19 år gammel, og kommer fra Telavåg på Sotra i Hordaland. Emil meldte seg inn i NU i 2018, og har frem til nå vært nestleder i Bergen Natur og Ungdom. Emil har i høst også vært nestleder i Bergen Sosialistisk Ungdom, og er engasjert i en rekke andre ungdomsorganisasjoner som har fokus på klimasaken. Han har gjennom mange år i ungdomspolitikken blitt en erfaren aksjonisk og debattant. Til tross for sin partipolitiske bakgrunn, er Emil opptatt av tverrpolitisk organisering, og ser på seg selv som «verdens største pragmatiker». Gjennom kommunalt og fylkeskommunalt ungdomsråd har han også erfaring fra demokratiske medvirkningsorganer, og sitter blant annet i innstillingsnemnda for klimaprisen i Vestland.  

 

Mari Quiller (ny) 

Mari er 21 år og kommer fra Elverum i Østerdalen. Hun ble medlem av NU i 2015 og ble i 2018 fylkesleder i gamle Hedmark NU. Hun er for øyeblikket medlem av naturvernutvalget og sitter i styret til studentlaget kNUst i Oslo. Mari har vært med på å skape et bredt engasjement lokalt på Innlandet, og vært spesielt opptatt av å styrke mindre lokallag. I Hedmark NU jobbet Mari blant annet for å forbedre forholdet til det lokale landbruket, mot gruvedumping i Repparfjord og for å skolere lokallag om tilstanden i norsk skogbruk.  

Hjertesaken hennes er å bedre norsk skogpolitikk og naturvern, og hun jobber tett med de andre miljøorganisasjonene for å få til dette gjennom naturvernutvalget. Mari er på siste året sitt i en bachelor i scenetekst, og er opptatt av å bruke kunst og språk til å formidle viktigheten av miljøkampen. 

 

Mali Regine Børset (ny) 

Mali er 20 år og kommer fra Sunndal i Møre og propsdal. Hun ble med i Natur og Ungdom i 2018 da hun var med på å starte opp Sunndal NU. Ved oppstartsmøtet ble hun valgt til lokallagsleder, et verv hun hadde frem til 2019. I november 2018 ble hun også valgt inn i fylkesstyret i Møre og Romsdal som 2.nestleder. Både i fylkesstyret og lokallaget har Mali jobbet med saker som bedre kollektivtrafikk, og mot et nasjonalt deponi for farlig avfall på Rausand. Hun har også arrangert skolestreik for klima, og vært foredragsholder på Miljøkonferansen Milt-Norge. Ved siden av NU har Mali også hatt flere verv i Sosialistisk Ungdom, blant annet i lokallagsstyret i Sunndal, i fylkesstyret i Møre og Romsdal, og som vara til landsstyret. For tiden studerer hun Medier og Kommunikasjon ved OsloMet.  

 

Sunniva Marie Johansen Haugene (ny) 

Sunniva er 21 år og kommer fra Oslo. Hun ble medlem av Natur og Ungdom i 2016, og var de første årene med i lokallaget til Oslo Katedralskole. I 2019 begynte hun på Nansenskolen i Lillehammer, hvor hun bidro i arrangeringen av klimastreik for Nansenelevene med Lillehammer NU. Her ble hun spesielt engasjert i utbygging av E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat, noe som også vekket interessen for biologisk mangfold og nedbygging av sårbare naturområder. Siden dette har miljøengasjementet bare vokst, og i 2021 ble hun valgt inn i styret til Naturvernstudentene i Oslo. Repparfjordsaken er en av de sakene Sunniva brenner mest for, og hun brukte flere uker av sommeren 2021 på å aksjonere mot gruvedriften på Markoppneset. I tillegg til gruvesakene er hun svært engasjert i primærnæringer, skogvern, oljeboring og global klimarettferdighet. Ved siden av sentralstyrearbeidet vil Sunniva fortsette studie i sosiologi, hvor hun særlig interesserer seg for forholdet mellom mennesket og natur, samt hvordan man kan få til en rettferdig omstilling til et bærekraftig samfunn. 

 

Vilde Svensson Myklathun (ny) 

Vilde er 21 år gammel og kommer fra Stavanger. Hun har vært medlem av Natur og Ungdom siden 2015, og ble aktiv i Stavanger NU samme år. Hun har også vært aktiv i Lillehammer NU, da hun gikk på folkehøgskole der i skoleåret 2019/2020. Fra høsten 2021 har hun sittet i styret til Naturvernstudentene i Oslo. I sine lokallag har Vilde blant annet arbeidet med å arrangere skolestreik og markeringer for Klimasøksmålet. Vilde er spesielt opptatt av en rettferdig omstilling til et bærekraftig samfunn, og at Norge som rik oljenasjon må ta sin del av det historiske ansvaret. I intervjuet med valgkomiteen trakk Vilde fram viktigheten av å få med seg også oljearbeidere fra regioner som Rogaland med på den grønne omstillingen.  

 

Rasmus Madsen Berg (ny) 

Rasmus er 19 år gammel og kommer fra Bergen. Han studerer for tiden politikk, og jobber som fylkessekretær i Vestland Sosialistisk Ungdom, hvor han har vært aktivt medlem siden 2015. Rasmus har vært del av Klimaopprøret i Bergen siden 2019, og var viktig i arrangeringen av skolestreikene i Bergen i 2019, som på mange måter startet den norske skolestreik-bevegelsen. Ved siden av siste år på videregående var han i ett år sentralstyremedlem i Ungdom mot EU. Rasmus er spesielt opptatt av Klimasøksmålet, og  vant våren 2021, sammen med medelever, Holbergprisen for en oppgave om klimasøksmålet og maktfordeling. I sentralstyret håper Rasmus å løfte Natur og Ungoms politiske påvikrningsarbeid, samtidig som vi tar Klimasøksmålet til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for å vinne.  

 

Rasmus ble valgt som fylkessekretær av Hordaland SU i 2020, en stilling han fortsatt har. Natur og Ungdoms sentralstyremedlemmer må ha en jobb på siden av vervet. Dersom han blir valgt, skal Rasmus kun utføre oppgaver av administrativ og organisatorisk art i ungdomspartiet. Han skal i tillegg trekke seg fra et verv i SV på fylkesårsmøtet i februar. Valgkomiteen anser dermed Rasmus sitt engasjement som å være i tråd med Natur og Ungdoms vedtekter.  

Valgkomiteens vurdering av samlet sentralstyret  

I løpet av arbeidet med innstillingen har valgkomiteen vært i kontakt med et stort antall kandidater, og mener med bakgrunn i dette at vi har satt sammen en svært sterk innstilling. I utformingen av sentralstyret har valgkomiteen vektlagt kandidatenes faglige og organisatoriske erfaring, samtidig som vi har forsøkt å sette sammen en gruppe med et bredt spekter av erfaringer og bakgrunner. Valgkomiteen har, etter innspill fra flere ledd i organisasjonen, lagt særlig vekt på motivasjon og gjennomføringsevne. Samtidig har vi vektlagt geografisk spredning, med et særlig fokus på å få inn medlemmer fra små steder. Innstillingen sikrer også en sunn kjønnsfordeling, og er i tråd med vedtektene på dette punktet.  

 

Det er tydelig for valgkomiteen at de to siste årene, med nedstengning og stadig skiftende situasjoner for arrangementer og fysiske møter, har vært krevende for organisasjonen. Vi vil berømme det avtroppende sentralstyret for en enorm innsats i å holde kampen for et levelig miljø gående i en vanskelig tid, ikke minst med tanke på aksjonsleiren ved Repparfjord. Nå ser vi en stor utskiftning i sentralstyret. Samtidig som det er synd at mange svært dyktige sentralstyremedlemmer slutter, tror vi at nye mennesker med ny giv og pågangsmot vil styrke sentralleddet. Derfor har valgkomiteen vært enig i organisasjonens innspill om at motivasjon og gjennomføringsevne er spesielt viktig denne omgang. Samlet sett er valgkomiteen svært fornøyd med å kunne innstille disse kandidatene til sentralstyret. 

Innstilling til Natur og Ungdoms representanter i Naturvernforbundets styringsorganer 

 

Natur og Ungdoms delegater på Naturvernforbundets landsmøte 2022  

Delegat Hedwig Thiery Aresvik (tidligere SS, Trøndelag) 

Delegat Emil Kvebæk Øvretveit (SS) 

Delegat Asta Eikemo (Vestland) 

Delegat Vilde Haugen Gjems (Innlandet) 

Delegat Sina-Alida Van Veen-Skattebu (Innlandet) 

Delegat Theo Amandus Krogstad (Nordland) 

Delegat Isak Gregers Eriksen (Viken) 

Delegat Sigrid Losnegård (Sogn og Fjordane) 

Delegat Mark Rie Aagaard (Trøndelag) 

Delegat Agnes Granli Lægreid (Viken) 

Delegat Laura Vaagland (Bergen) 

Delegat Karoline Hem Wiken (Viken) 

 1. vara Ada Amilia Skjensvold (Valgkomiteen / Vestland) 
 2. vara Ida Martine Handegaard Bryde (SS) 
 3. vara Elise Sørensen(SS)
 4. vara Tuva Mjelde Refsum (SS)
 5. vara Simon Balsnes (SS)
 6. vara Lea Justine Nesheim (tidligere SS, Agder) 
 7. vara Jannicke Totland (ansatt)
 8. vara Sandra Butoyi (ansatt)
 9. vara Alice Boersma (Innlandet) 
 10. vara Frida Alstadheim (Trøndelag) 
 11. vara Anna Vekseth-Hahn (Inderøya) 
 12. vara Mari Vold Hansen (Nordland / Viken)

 

Natur og Ungdoms representanter i Naturvernforbundets landsstyre 

Morten Hansen, fast representant 

Gytis Blaževičius, vararepresentant 

 

Natur og Ungdoms representanter i Naturvernforbundets sentralstyre 

Gina Gylver, fast representant 

Kaja Marie Nyland, vararepresentant