Gå til innhold

Valgkomiteens innstilling til Natur og Ungdoms arbeidsutvalg 2023

Natur og Ungdom < Valgkomiteens innstilling til Natur og Ungdoms arbeidsutvalg 2023
Kategorier: Ukategorisert

I januar vil Natur og Ungdoms 58. ordinære landsmøte bli arrangert. Blant et drøss av saker så skal det velges sentralstyre, og herunder arbeidsutvalg.

I løpet av høsten 2022 har Natur og Ungdoms valgkomité gjennomført intervjuer av et bredt spekter NU-medlemmer, spesielt tillitsvalgte og seminardeltakere. Disse intervjuene har dannet grunnlaget for vår innstilling. Valgkomiteens oppgave er først og fremst å innstille på et sentralstyre for 2023, inkludert leder og to nestledere. I tillegg innstiller vi på Natur og Ungdoms representanter i Naturvernforbundets organer, gir tilbakemelding til sentralstyret og arbeidsutvalget, og innstiller på en ny valgkomité til landsstyret.

 

Valgkomiteen opplever at vi har mottatt et meningsmangfold fra organisasjonen som legger et godt grunnlag for innstillingen til sentralstyret. I første omgang er innstillingen til nytt arbeidsutvalg klar. Vi velger å gjeninnstille på Gina Gylver som leder, og har gleden av å presentere to nye nestledere vi tror kan møte organisasjonens ønsker.

 

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

 

Valgkomiteen for 2022 har bestått av:

Andreas Randøy, leder av komiteen

Lasse Bjørn, fast medlem (t.o.m september 2022)

Yme Korshavn, fast medlem

Helene Sofie Smit, fast medlem

Anna Vekseth-Hahn, fast medlem (t.o.m oktober 2022)

Lea Nesheim, 1. vara (fungerte som fast medlem f.o.m september 2022)

Mirijam Goepel, 2. vara (fungerte som fast medlem f.o.m oktober 2022)

Innstilling for Arbeidsutvalget 2023:

Leder:  Gina Gylver (gjenvalg)

Gina er 21 år gammel og kommer fra Oslo. Hun ble med i Natur og Ungdom i januar 2014, og ble raskt lokallagsleder etter bare noen måneder i Oslo Sentrum lokallag. Der jobbet de mye med bilfritt sentrum, kollektivtransport og gruvesakene, med fokus på Førdefjorden. I 2017 ble Gina fylkesleder for Oslo Natur og Ungdom. Da jobbet hun med klimasøksmålet, og brukte mye tid på organisatorisk arbeid med særlig fokus på skoleforedrag og verveskolering med medlemmene. Sommeren 2020 ble Gina valgt inn i Natur og Ungdoms sentralstyre. Der ble hun leder av naturgruppa, hvor hun har jobbet med naturbudstjett, arealnøytralitet og plan- og bygningsloven. Hun har også arbeidet med gruvesakene. De samme sakene har vært mye i fokus etter hun ble valgt som leder på landsmøtet i 2021, særlig da Nordic Mining startet gravearbeid i Vevring. Gina har loset organisasjonen trygt gjennom ukesvis med aksjoner, fortsatt etablere seg som en viktig stemme i norsk miljødebatt, og bidratt stort til å løfte Natur og Ungdoms synlighet og gjennomslag. Valgkomiteen er derfor stolte over å kunne gjeninnstille på Gina som leder i ett år til.

1.nestleder: Gytis Blaževičius (ny)

Gytis er 21 år, og flyttet fra Litauen til Næs på Hedmarken i 2012. Gytis ble medlem i NU etter den første skolestreiken i Hamar høsten 2018, og ble raskt aktiv i Hedmarken NU. Der jobbet han spesielt med skolestreik, sykkelvei, og togtrasé i Hamar. I tillegg har han ledet arrangeringen av Miljøfestivalen Mylder. Sommeren 2020 ble Gytis ansatt som kontorsjef i NU. I jobben viste han særlig engasjement for verving og kommunikasjon utad av organisasjonen, så vel som å gjøre kontoret til en bra arbeidsplass. Gytis ble valgt inn i sentralstyret på Landsmøtet i 2022, og har  jobbet særlig mye med naturforvaltning og gruvesakene. Han har altså en bred erfaring fra flere ledd og arbeidsområder i organisasjonen og et stort hjerte for at NU skal være den beste plassen å engasjere seg i. Valgkomiteen har inntrykk av at Gytis er en mester på å engasjere andre, har svært god faglig innsikt, og sterk vilje til å jobbe hardt og målrettet for NUs saker, medlemmer og organisasjon.

2.nestleder: Tuva Mjelde Refsum (ny)

Tuva er 21 år og kommer fra Nannestad i Viken. Hun ble medlem i NU i 2014, og siden da har hun opparbeidet seg god erfaring fra Natur og Ungdom som lokallagsleder og fylkesstyremedlem, og lagt inn et solid arbeid i flere viktige miljøsaker. Særlig har hun markert seg i kampen mot 3. rullebane på Gardermoen som både vil ødelegge verdifull natur og matjord lokalt, men også føre til massive klimagassutslipp. Tuva brenner for rettferdighet, rene hav, etisk forbruk og en grønn rettferdig omstilling. Dette har kommet tydelig fram etter hun ble supplert inn i sentralstyret sommeren i 2021. Der har hun jobbet med både samferdsel, fiskeri, oppdrett og oljepolitikk. Hun har også vært sentral i å forme NUs arbeid på grønn omstilling og vist seg som en god alliansebygger. Vi tror dette er styrker som vil gjøre Tuva til en strålende nestleder i Natur og Ungdom. Tuva har vist seg å ha en enorm arbeidskapasitet, og stor evne til å arbeide strukturert og strategisk med miljøsakene.

Valgkomiteens vurdering:

I arbeidet med å utforme nytt arbeidsutvalg har valgkomiteen lagt særlig vekt på kandidatenes faglige og organisatoriske erfaring og muligheten til å fungere som en trygg kunnskapsbank for organisasjonen. Det har også vært viktig å sette sammen en gruppe som kan jobbe godt sammen og utfylle hverandres kunnskapsområder og motivasjoner godt.

 

Gina har fått svært gode tilbakemeldinger etter året hun har hatt som leder. Sammen med Gytis og Tuva tror vi det vil bli et arbeidsutvalg med den rette blandingen bred og spisset politisk kompetanse, som har lang erfaring fra mange ledd i Natur og Ungdom og som vil bidra til å gjøre organisasjonen til et enda bedre sted for enda flere å engasjere seg i.

 

I prosessen med å utforme arbeidsutvalget har vi hatt flere aktuelle kandidater som har meldt sin interesse og vært inne til intervju, noe vi opplever at har bidratt til å styrke den endelige innstillingen. Vi har fått en store mengde tilbakemeldinger om at Gytis og Tuva vil egne seg svært godt som nye nestledere, og vi har også inntrykk av at disse tre vil kunne arbeide godt sammen. Dette er kandidater med brede erfaringer og perspektiver, god evne både til å arbeide strukturert og målrettet, til å tenke stort om NU og miljøkampen, og til å engasjere ungdommer for verdens viktigste sak.

 

Valgkomiteen har derfor full tillit til at Gina, Gytis og Tuva vil gjøre en kjempegod jobb som leder og nestledere for Natur og Ungdom i 2023.