Gå til innhold

Valgkomiteens innstilling til Natur og Ungdoms arbeidsutvalg 2024

Natur og Ungdom < Valgkomiteens innstilling til Natur og Ungdoms arbeidsutvalg 2024

I januar vil Natur og Ungdoms 59. ordinære landsmøte bli arrangert. Blant et drøss av saker så skal det velges sentralstyre, og herunder arbeidsutvalg.

I løpet av våren og høsten 2023 har Natur og Ungdoms valgkomité gjennomført intervjuer av et bredt spekter NU-medlemmer, spesielt tillitsvalgte og seminardeltakere. Disse intervjuene, sammen med en spørreundersøkelse sendt til organisasjonen, har dannet grunnlaget for vår innstilling. Valgkomiteens oppgave er først og fremst å innstille på et sentralstyre for 2024, inkludert leder og to nestledere. I tillegg innstiller vi på Natur og Ungdoms representanter i Naturvernforbundets organer, gir tilbakemelding til sentralstyret og arbeidsutvalget, og innstiller på en ny valgkomité til landsstyret.

Vi opplever at vi har mottatt et meningsmangfold fra organisasjonen som legger et godt grunnlag for innstillingen til sentralstyret. I første omgang er innstillingen til nytt arbeidsutvalg klar. 

Valgkomiteens innstilling er enstemmig. 

Valgkomiteen har bestått av:
Lea Nesheim, leder av komiteen
Aurora Gozzi Tobiassen
Morten Hansen
Ida Martine Handegaard Bryde
Sandra Butoyi
Simen Storengen, 1. vara
Theo Amandus Krogstad, 2.vara

Leder: Gytis Blaževičius (ny)
Gytis er 23 år, har vokst opp i Litauen og Nes på Hedmarken, og ble medlem i Natur og Ungdom etter den første skolestreiken i Hamar høsten 2018. Han ble raskt aktiv i Hedmarken NU og har siden fått bred erfaring fra flere ledd og arbeidsområder i organisasjonen. Sommeren 2020 ble Gytis ansatt som kontorsjef i NU. I jobben viste han særlig engasjement for verving og kommunikasjon utad av organisasjonen, så vel som å gjøre kontoret til en bra arbeidsplass. Gytis ble valgt inn i sentralstyret på Landsmøtet i 2022, og har det siste året vært 1. nestleder. I sin tid i sentralstyret har han vært faggruppeansvarlig for naturgruppen, og arbeidet særlig mye med gruvesakene, fremtidsrettet fiskeripolitikk og naturbudsjett.  

Gytis brenner for å bygge en sterk og synlig organisasjon. Som nestleder har Gytis vist enorm arbeidskapasitet, og representert organisasjonen godt i debatter og i media. Han har markert seg som en solid og tillitsvekkende lederfigur med organisatorisk talent så vel som politisk teft. Gytis har svært god faglig innsikt, en smittsom kjærlighet for NU og er motivert for å dedikere det neste året til å lede organisasjonen til nye høyder. Valgkomiteen er overbevist om at Gytis er den rette til å lede Natur og Ungdom i den kommende perioden.  

1 . nestleder: Tale Løkeland Ryste (ny)
Tale er 20 år og kommer fra Oslo. Hun har i flere år vært aktiv i Natur og Ungdom gjennom lokallagsstyret i Oslo Øst NU og fylkesstyret i Oslo der hun var leder i deler av 2021. Der har hun vært en viktig pådriver for arbeidet mot oljeboring, og er særlig engasjert i naturvern og bevaring av Oslofjorden. Tale ble valgt inn i sentralstyret på landsmøtet 2023, og har arbeidet mye med samferdsel og vært faggruppeansvarlig for naturgruppen. Hun har også fått prøvd seg som prosjektleder for suksessen Ungdommens Miljøskute, et arbeid og ansvar hun loset trygt i havn.

Tale er særlig opptatt av å styrke grasrota, løfte fram det lokale miljøvernarbeidet over hele landet og tilgjengeliggjøre NU for enda flere og ulike mennesker. På kort tid har Tale markert seg som en trygg ansvarsperson som ikke er redd for å tenke stort og bringer nye kreative tanker inn i organisasjonen. Valgkomiteen er imponert over Tale sin strategiske ballast og visjoner for organisasjonen, og tror hun vil være en uvurderlig ressurs som nestleder.

2 . nestleder: Sigrid Hoddevik Losnegård  (ny)
Sigrid er 20 år og kommer fra Askvoll i Sogn og Fjordane. Hun ble kjent med Natur og Ungdom gjennom skolestreik i 2019, ble raskt leder i Gloppen NU og var i 2021 nestleder i Vestland NU. Der arbeidet hun mye med å styrke miljøengasjementet lokalt og bygge lokallaget til å bli et av Natur og Ungdoms mest aktive. Denne lidenskapen tok hun med seg til sentralstyret sommeren 2022, der hun har gjort en imponerende innsats i naturgruppen, videreutvikling av Putsj og som faggruppeansvarlig for gruvegruppen. Hun var sentral i arbeidet med å ta Fjordsakene til retten og pressearbeidet under Fosenaksjonene. 

Sigrid har i sentralstyret vist seg som en evnerik, erfaren og engasjerende person. Hun er opptatt av å bevare og videreutvikle NU som stedet ungdommer fra hele landet kan engasjere seg gjennom, slik NU var for henne da gruvedumping i Førdefjorden truet hennes eget nærmiljø. Valgkomiteen er imponert over hennes gode formidlingsevne, og hennes tanker om hvordan hun som nestleder kan bygge gode rammer for de som ønsker å engasjere seg i NU.

 

Valgkomiteens vurdering:
I arbeidet med å utforme nytt arbeidsutvalg har valgkomiteen lagt særlig vekt på kandidatenes faglige og organisatoriske erfaring og muligheten til å fungere som en trygg kunnskapsbank for organisasjonen. Alle tre kandidatene har vist gode refleksjoner om hvordan organisasjonen skal bygges den kommende perioden for å sikre politisk gjennomslag og gjøre NU til et enda bedre sted for enda flere å engasjere seg i.

Mange har trukket frem Gytis som en sterk lederkandidat. Han oppleves som en erfaren fyr som både er allsidig og trygg. Sammen med Tale og Sigrid tror vi det vil bli et arbeidsutvalg med brede perspektiver, god organisasjonsforståelse og spisset politisk kompetanse. Sammen har de lang erfaring fra alle ledd i NU, er ambisiøse på vegne av organisasjonen og vil kunne representere medlemsmassen på en god måte.

I prosessen med å utforme arbeidsutvalget har vi hatt flere aktuelle kandidater som har meldt sin interesse og vært inne til intervju, noe vi opplever at har bidratt til å styrke den endelige innstillingen. For oss har det vært viktig å se det store bildet, og ha fokus på å sette sammen en handlekraftig ledelse som kan samarbeide godt, utfylle hverandre og er motiverte for å bygge et enda sterkere lag med grasrota i fokus.

Valgkomiteen har derfor full tillit til at Gytis, Tale og Sigrid vil gjøre en knallgod jobb som leder og nestledere for Natur og Ungdom i 2024.