Gå til innhold
Ungdommer i møtesalen voterer.

Valgkomiteens innstilling til Natur og Ungdoms sentralstyre 2024

Natur og Ungdom < Valgkomiteens innstilling til Natur og Ungdoms sentralstyre 2024

På Natur og Ungdoms landsmøte skal det velges nytt sentralstyre som velges for ett år om gangen. Her kan dere lese innstillingen til valgkomiteen!

Valgkomiteens innstilling til landsmøtet 2024

I løpet av våren og høsten 2023 har Natur og Ungdoms valgkomité gjennomført intervjuer av et bredt spekter NU-medlemmer, spesielt tillitsvalgte og seminardeltakere. Disse intervjuene, sammen med en spørreundersøkelse sendt til organisasjonen, har dannet grunnlaget for vår innstilling. Valgkomiteens oppgave er først og fremst å innstille på et sentralstyre for 2024, inkludert leder og to nestledere. I tillegg innstiller vi på Natur og Ungdoms representanter i Naturvernforbundets organer, gir tilbakemelding til sentralstyret og arbeidsutvalget, og innstiller på en ny valgkomité til landsstyret.

Vi opplever at vi har mottatt et meningsmangfold fra organisasjonen som legger et godt grunnlag for innstillingen til sentralstyret.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av:
Lea Nesheim, leder av komiteen
Aurora Gozzi Tobiassen
Morten Hansen
Ida Martine Handegaard Bryde
Sandra Butoyi
Simen Storengen, 1. vara
Theo Amandus Krogstad, 2.vara

Innstilling til arbeidsutvalget 2024

Leder: Gytis Blaževičius (ny)
Gytis er 23 år, har vokst opp i Litauen og Nes på Hedmarken, og ble medlem i Natur og Ungdom etter den første skolestreiken i Hamar høsten 2018. Han ble raskt aktiv i Hedmarken NU og har siden fått bred erfaring fra flere ledd og arbeidsområder i organisasjonen. Sommeren 2020 ble Gytis ansatt som kontorsjef i NU. I jobben viste han særlig engasjement for verving og kommunikasjon utad av organisasjonen, så vel som å gjøre kontoret til en bra arbeidsplass. Gytis ble valgt inn i sentralstyret på Landsmøtet i 2022, og har det siste året vært 1. nestleder. I sin tid i sentralstyret har han vært faggruppeansvarlig for naturgruppen, og arbeidet særlig mye med gruvesakene, fremtidsrettet fiskeripolitikk og naturbudsjett.

Gytis brenner for å bygge en sterk og synlig organisasjon. Som nestleder har Gytis vist enorm arbeidskapasitet, og representert organisasjonen godt i debatter og i media. Han har markert seg som en solid og tillitsvekkende lederfigur med organisatorisk talent så vel som politisk teft. Gytis har svært god faglig innsikt, en smittsom kjærlighet for NU og er motivert for å dedikere det neste året til å lede organisasjonen til nye høyder. Valgkomiteen er overbevist om at Gytis er den rette til å lede Natur og Ungdom i den kommende perioden.

1 . nestleder: Tale Løkeland Ryste (ny)
Tale er 20 år og kommer fra Oslo. Hun har i flere år vært aktiv i Natur og Ungdom gjennom lokallagsstyret i Oslo Øst NU og fylkesstyret i Oslo der hun var leder i deler av 2021. Der har hun vært en viktig pådriver for arbeidet mot oljeboring, og er særlig engasjert i naturvern og bevaring av Oslofjorden. Tale ble valgt inn i sentralstyret på landsmøtet 2023, og har arbeidet mye med samferdsel og vært faggruppeansvarlig for naturgruppen. Hun har også fått prøvd seg som prosjektleder for suksessen Ungdommens Miljøskute, et arbeid og ansvar hun loset trygt i havn.

Tale er særlig opptatt av å styrke grasrota, løfte fram det lokale miljøvernarbeidet over hele landet og tilgjengeliggjøre NU for enda flere og ulike mennesker. På kort tid har Tale markert seg som en trygg ansvarsperson som ikke er redd for å tenke stort og bringer nye kreative tanker inn i organisasjonen. Valgkomiteen er imponert over Tale sin strategiske ballast og visjoner for organisasjonen, og tror hun vil være en uvurderlig ressurs som nestleder.

2.nestleder: Sigrid Hoddevik Losnegård (ny)
Sigrid er 20 år og kommer fra Askvoll i Sogn og Fjordane. Hun ble kjent med Natur og Ungdom gjennom skolestreik i 2019, ble raskt leder i Gloppen NU og var i 2021 nestleder i Vestland NU. Der arbeidet hun mye med å styrke miljøengasjementet lokalt og bygge lokallaget til å bli et av Natur og Ungdoms mest aktive. Denne lidenskapen tok hun med seg til sentralstyret sommeren 2022, der hun har gjort en imponerende innsats i naturgruppen, videreutvikling av Putsj og som faggruppeansvarlig for gruvegruppen. Hun var sentral i arbeidet med å ta Fjordsakene til retten og pressearbeidet under Fosenaksjonene.

Sigrid har i sentralstyret vist seg som en evnerik, erfaren og engasjerende person. Hun er opptatt av å bevare og videreutvikle NU som stedet ungdommer fra hele landet kan engasjere seg gjennom, slik NU var for henne da gruvedumping i Førdefjorden truet hennes eget nærmiljø. Valgkomiteen er imponert over hennes gode formidlingsevne, og hennes tanker om hvordan hun som nestleder kan bygge gode rammer for de som ønsker å engasjere seg i NU.

Valgkomiteens vurdering av arbeidsutvalget:
I arbeidet med å utforme nytt arbeidsutvalg har valgkomiteen lagt særlig vekt på kandidatenes faglige og organisatoriske erfaring og muligheten til å fungere som en trygg kunnskapsbank for organisasjonen. Alle tre kandidatene har vist gode refleksjoner om hvordan organisasjonen skal bygges den kommende perioden for å sikre politisk gjennomslag og gjøre NU til et enda bedre sted for enda flere å engasjere seg i.

Mange har trukket frem Gytis som en sterk lederkandidat. Han oppleves som en erfaren fyr som både er allsidig og trygg. Sammen med Tale og Sigrid tror vi det vil bli et arbeidsutvalg med brede perspektiver, god organisasjonsforståelse og spisset politisk kompetanse. Sammen har de lang erfaring fra alle ledd i NU, er ambisiøse på vegne av organisasjonen og vil kunne representere medlemsmassen på en god måte.

I prosessen med å utforme arbeidsutvalget har vi hatt flere aktuelle kandidater som har meldt sin interesse og vært inne til intervju, noe vi opplever at har bidratt til å styrke den endelige innstillingen. For oss har det vært viktig å se det store bildet, og ha fokus på å sette sammen en handlekraftig ledelse som kan samarbeide godt, utfylle hverandre og er motiverte for å bygge et enda sterkere lag med grasrota i fokus.

Vurdering av Gytis som lederkandidat

Vi i valgkomiteen er valgt av Landsmøtet til å finne de best egna folka til sentrale tillitsverv i NU. NU er en stor og bred organisasjon, som har sin styrke i grasrota. Nettopp dette er en stor grunn til at valgkomiteen finnes. Derfor har vi gjennom hele året brukt tid på å kartlegge hvilke egenskaper folk fra alle ledd av organisasjonen ønsker seg i en leder, hvilke utfordringer organisasjonen står overfor den kommende tiden, og hvem som har visjoner for NU som kan matche dette – og vi har landa på Gytis.

Gytis har viet all sin tid og krefter til NU i flere år, og virkelig utmerket seg i alle slags roller. I lokallag tok han masse ansvar, og gjennomførte alt fra kule aksjoner, til nørdy påvirkningsarbeid og arrangerte en hel miljøfestival. Som kontorsjef var han superhandy og løsningsorientert, i medlemsgruppa starta han nye måter å jobbe rekrutterende på i vårt politiske arbeid. I sentralstyret har han vært en nøkkelperson i å sette fiskeri- og oppdrettspolitikk på dagsorden. Han har ledet naturgruppa, var viktig i organiseringen av aksjonsleirene i Vevring og fjordsøksmålet. Gjennom dette, og mye mer, har han vist gode lederegenskaper og gjennomføringsevne.

Gytis har vært en sterk pådriver for å utvikle og forbedre NU sitt kommunikasjonsarbeid.

Som nestleder har han vist at han er en sterk talsperson, som er trygg i å representere NU i debatter og panelsamtaler. Han kommuniserer kampsakene våre med engasjement, sterk troverdighet og faglig tyngde.

Gytis stepper inn der han trengs mest, og kan sette seg inn i nye saker på rekordtid. Flere trekker frem at Gytis har stor arbeidskapasitet, og er trygg og samlende. Han ser folkene han samarbeider med og bygger opp dem rundt seg til et lag. Han klarer også å prioritere, samtidig som han tør å tenke nytt.

Gytis har selv innvandrerbakgrunn, og har alltid vært opptatt av hvordan NU skal være en mangfoldig organisasjon der folk samles i kampen mot klima- og miljøkrisa. Vi har troa på at Gytis med sine evner som organisasjonsbygger og politisk påvirker, vil ta tak i dette, samtidig som han holder trøkket oppe i de politiske kjernesakene våre.

Valgkomiteen er stolte av å kunne innstille på Gytis som leder, og vi mener han er den best egnede kandidaten på grunn av hans unike ferdigheter og brennende motivasjon for rollen som leder, og Natur og Ungdom.

Valgkomiteen har derfor full tillit til at Gytis, Tale og Sigrid vil gjøre en knallgod jobb som leder og nestledere for Natur og Ungdom i 2024.

Valgkomiteen har derfor full tillit til at Gytis, Tale og Sigrid vil gjøre en knallgod jobb som leder og nestledere for Natur og Ungdom i 2024.

Øvrige sentralstyremedlemmer:

Joni Lundevall (ny)
Joni er 19 år og kommer fra Grorud i Oslo. Hun ble med i lokallaget til Oslo Øst på ungdomsskolen, som jobbet iherdig for lokk over E6, og har siden vært både lokallagsleder og fylkesleder for Oslo NU. Den siste tiden har Joni jobbet på en gård i Frankrike. Joni brenner særlig for primærnæringer som tar vare på naturen, og den nære og lokale aktivismen. For henne er NU et viktig sted som gir folk muligheten til å gjøre bekymring om til handling, og det vil hun jobbe for å bevare. Vi er glade for at hun vil komme hjem og igjen bli miljøaktivist på fulltid i NUs sentralstyre.

Magnus Stenroos (ny)
Magnus er 22 år og er oppvokst i Stavanger. Han ble aktiv i Stavanger NU da han var 16 år. Der har han vært økonomiansvarlig og arrangert flere arrangementer som bl.a. skolestreik. Etter dette engasjerte han seg i fylkeslaget og var både nestleder og leder hvor han jobbet med forbedring av kollektivtransport i Rogaland. De siste årene har han studert sammenlignende politikk i Bergen, og han fullfører bachelorgraden sin i vår.  Hjertesakene til Magnus er utfasing av olje og grønn omstilling. Vi tror det blir bra at en fra oljebyen tar med seg disse hjertesakene inn i sentralstyret.

Ada Amilia Skjensvold (ny)
Ada er 19 år og kommer fra Bergen. Hun ble med i Bergen NU da hun startet på ungdomsskolen og ble senere fylkesleder for Vestlandet NU i 2020. Der jobbet hun særlig med saker som Hordfast og Førdefjorden. Ada er en dame med bein i nesa, som ikke er redd for å heve stemmen i betente saker, og gjorde en imponerende innsats for å få bybanen over Bryggen. I dag jobber Ada som regionssekretær i Natur og Ungdom og sitter i landbruksutvalget. Hun er opptatt av aktivitet i lokallagene og er interessert i naturbruk og naturvern. Ada har lang erfaring i organisasjonen og vi gleder oss til å se henne ta fatt på nye oppgaver i NUs sentralstyre.

Lovise Tokle Rannekleiv (ny)
Lovise er 20 år og kommer fra Nesodden. Hennes første møte med Natur og Ungdom var i 2017 gjennom samarbeidsprosjektet “Vi er alle oljebarn”, der hun jobbet for Operasjon Dagsverk. Hun har flere års erfaring innenfor OD, blant annet som leder for distriktskomitéen og som medlem av hovedkomiteen. Videre har hun vært med i Spirets klimautvalg, hvor hun drev med politisk påvirkningsarbeid og arbeidet for å stoppe gruvedrift på havbunnen. Lovise er et arbeidsjern som brenner for frivillig arbeid, og interesserer seg  i Lågendelta og klimarettferdighet. Vi tror Lovise kan bringe kule og nyttige erfaringer inn i NUs sentralstyre.

Noah León Gaup Astete (ny)
Noah er 21 år gammel og er oppvokst i Tromsø. De har vært sentrale i å bygge opp Skeiv Ungdom Troms siden 2017, og vært både lokallagsleder og landsstyrerepresentant der. Samtidig som de har jobbet for LHBT+-rettigheter, har også saker om dyrevelferd, miljøvern og urfolkskamp vekket engasjementet. Noah er både samisk og inka, og kampen mot statkrafts utbygginger i Pilmaikenelva i Chile og Fosensaken, står frem som tydelige hjertesaker. Noah har erfaring og kunnskap fra mange felt, og brenner både for aktivisme og organisasjonsutvikling. Dette er en kombinasjon vi tror kommer veldig godt med i NUs sentralstyre.

Jon Holm Vassenden (ny)
Jon er 19 år og kommer fra Bergen, der han var med i Langhaugen NU. I lokallag jobbet han mest med klimasøksmålet og Førdefjorden,og er opptatt av at lokallag kan jobbe med egne, lokale saker. Han har også jobbet frivillig med å arrangere konserter, noe som kommer godt med i NUs sentralstyre. Jon vil jobbe for å styrke grasrota og jobbe for at NU blir en mer mangfoldig organisasjon. Han er opptatt av naturvern og friluftsliv, og har byutvikling og nei til kunstgressbanene som sine hjertesaker. Jon ønsker at miljøvern skal være for alle, og vil jobbe ekstra hardt for rekruttering av flere enn den klassiske miljøaktivisten. Vi tror han vil bli et supert tilskudd til NUs sentralstyre.

Johanna Haukanes Leivestad (supplert)
Johanna er 20 år og kommer fra Bergen. Hun ble medlem i Natur og Ungdom på ungdomsskolen, og har siden det vært aktiv i Bergen NU og som leder av skolelokallaget på Langhaugen vgs. I 2022 var hun var med i arbeidsgruppen i Klimaopprøret, som arrangerte klimastreik i Bergen, og brukte store deler av russetiden på aksjonene ved Førdefjorden. Hun brenner for rene fjorder fri for gruveslam og miljøskadelig oppdrett, har vokst opp på småbruk og er opptatt av både de globale rettferdighetsspørsmålene i klimakampen og å ta vare på nærnaturen. Det siste året har Johanna jobbet som regionssekretær i NU, før hun ble supplert inn i sentralstyret i sommer.

Jesper Stattin  (supplert)
Jesper er 19 år og kommer fra Harstad. Han ble medlem i NU i høsten 2021, og var med å starte Harstad NU. Der har han vært en viktig drivkraft for å få i gang et stort lokalt engasjement, særlig mot Wisting-feltet og gruvedrift på havbunnen. Han har også vært fylkesleder og landsstyrerepresentant for Troms og Finnmark siden sommeren 2022. I tillegg har han erfaring som leder for ungdomsrådet i Harstad. Jesper er en kunnskapsrik og driftig fyr som på kort tid har satt seg inn i en bredde av politiske saker, og vært flink til å dra med seg flere i kampen. Han har et smittende engasjement for klima og natur, men særlig for rettferdig omstilling og energipolitikk, som han tok med seg inn i sentralstyret da han ble supplert inn i sommer og ble  faggruppeansvarlig for omstilling.

Symre Johanne Aagaard (supplert)
Symre er 19 år, og kommer fra Vestre Sandøya i Agder. Hun ble medlem i Natur og Ungdom i 2017, og startet Vestre Sandøya og Tvedestrand lokallag, som hun også ble leder for, i 2019. Hun har siden lagt ned innsats i flere ledd i organisasjonen som nestleder i Agder NU, leder i Kristiansand NU og leder av Fjordutvalget. I lokallaget har hun erfaring med både lokale og nasjonale miljøsaker, blant annet Wisting, Førdefjorden, og nedbygging av strandsonen. Hun har vist seg som en ressurs både på organisering av lokallag og arrangementer, og er en mester til å dypdykke i saker for å finne nye, uangrepne innfallsvinkler til saksområdene. Dette er egenskaper som har kommet godt med i sentralstyret, som hun ble supplert inn i sommer.

Eri Melhus (gjenvalg)
Eri er 21 år og kommer fra Lier i Viken. De ble valgt inn i sentralstyret til NU i januar 2023, og var før det ansatt som regionssekretær. De har vært medlem av NU siden årsskiftet 2018/19, men har mesteparten av sin politiske erfaring fra Landsstyret og sentralstyret til Unge Venstre. Der har de stått på for styrket miljøpolitikk, og tatt med seg engasjement for vern av sårbar natur og grønn, rettferdig omstilling av oljenæringen til NUs sentralstyre. Der de har sittet i faggruppen for natur, arbeidet med gruvedrift på havbunnen og ledet an i organiseringen av NUs nasjonale arrangementer.

Mali Regine Hegerberg Børset (gjenvalg)
Mali er 22 år og kommer fra Sunndal i Møre og Romsdal. Hun ble valgt inn i sentralstyret i  januar 2022. Den siste tiden har hun sittet på faggruppen for gruve og fulgt opp Viken NU, men har også jobbet med natur og Putsj. Mali har vært med i Natur og Ungdom siden 2018 da hun startet opp Sunndal NU. Lokalt  jobbet hun med saker som bedre kollektivtrafikk, og mot et nasjonalt deponi for farlig avfall på Rausand, og har også vært aktiv i SU. Mali brenner for å ta vare på naturen, og å forene fagbevegelsen og miljøbevegelsen.

Aleksander Rosenweil Snarheim (gjenvalg)
Aleksander er 20 år og kommer fra Lier i Viken. Han ble valgt inn i sentralstyret til Natur og Ungdom i januar 2023. Der sitter han i faggruppen for natur, har fulgt opp studentlag og jobbet med sosiale medier og skog. Før dette jobbet Aleksander som økonomi- og administrasjonssjef på NU-kontoret. Aleksander har også politisk erfaring fra Sosialistisk Ungdom og SV, Greenpeace og Nei til Atomvåpen.

Valgkomiteens vurdering av samlet sentralstyre
I løpet av arbeidet med innstillingen har valgkomiteen vært i kontakt med et stort antall kandidater, både fra organisasjonen og utenfor. Med bakgrunn i dette mener vi at vi har et godt grunnlag å sette sammen innstillingen på. I utformingen av sentralstyret har valgkomiteen vektlagt kandidatenes faglige og organisatoriske kompetanse, samtidig som vi har forsøkt å sette sammen en gruppe med ulike erfaringer og bakgrunner som kan jobbe godt sammen. Valgkomiteen har, etter innspill fra flere ledd i organisasjonen, lagt særlig vekt på å finne folk som godt kan representere grasrota, og ha fokus på formidling og rekruttering.

Innstillingen sikrer også en god kjønnsfordeling, og er i tråd med vedtektene. Samlet sett er valgkomiteen svært fornøyd med å kunne innstille disse kandidatene til sentralstyret.

Representanter til Naturvernforbundet organer

Natur og Ungdoms representanter i Naturvernforbundets sentralstyre
Gytis Blaževičius, fast representant
Sigrid Hoddevik Losnegård, vararepresentant

Natur og Ungdoms representanter i Naturvernforbundets landsstyre
Jesper Stattin, fast representant
Ada Amilia Skjensvold, vararepresentant