Gå til innhold

Valgkomiteens innstilling til supplering av Natur og Ungdoms sentralstyre 2023

Natur og Ungdom < Valgkomiteens innstilling til supplering av Natur og Ungdoms sentralstyre 2023

På landsstyremøtet i mai skal det suppleres inn nye sentralstyremedlemmer som sitter frem til landsmøtet i 2024. Her kan dere lese innstillingen!

Innstilling til supplering av sentralstyret 2023

I løpet av våren 2023 har tre medlemmer av Natur og Ungdoms sentralstyre varslet at de ønsker å trekke seg fra sitt verv fra sommeren av: Elise Sørensen, Mari Strugstad Qviller og Markus Refsdal. Natur og Ungdoms valgkomité har derfor arbeidet de siste månedene med å finne kandidater til å fylle plassene, og har laget en innstilling til suppleringen som skal gjennomføres av landsstyret.

Under prosessen har valgkomiteen pratet med alle sittende sentralstyremedlemmer, ansatte og øvrige medlemmer som har ønsket intervju. Her har vi samlet innspill på hvilke egenskaper og kompetanse organisasjonen ønsker at sentralstyret skal ha og på spesifikke personer. Vi har vært i kontakt med ti potensielle kandidater, og etter intervjuer med særlig aktuelle kandidater kommet frem til tre som både dekker opp for noen av egenskapene som nå skal forsvinne ut av styret, og vil bringe inn nye perspektiver det er gitt uttrykk for at mangler i sentralstyrets helhetlige utforming. Vi har derfor høy tillit til innstillingen, og den er som følger:

 

Johanna Haukanes Leivestad
Johanna er 20 år og kommer fra Bergen. Hun ble medlem i Natur og Ungdom på ungdomsskolen, og har siden det vært aktiv i Bergen NU og som leder av skolelokallaget på Langhaugen vgs. I 2022 var hun var med i arbeidsgruppen i Klimaopprøret, som arrangerte klimastreik i Bergen, og brukte store deler av russetiden på aksjonene ved Førdefjorden. Hun brenner for rene fjorder fri for gruveslam og miljøskadelig oppdrett, har vokst opp på småbruk og er opptatt av både de globale rettferdighetsspørsmålene i klimakampen og å ta vare på nærnaturen. Det siste året har Johanna jobbet som regionssekretær i NU, der hun har lagt ned en særlig innsats for å spre miljøengasjement i deler av landet med færrest lokallag og å styrke grasrota. Dette tror vi er en super blanding av erfaringer og motivasjon til å gjøre en god jobb i sentralstyret til Natur og Ungdom. 

 

Jesper Stattin 
Jesper er 19 år og kommer fra Harstad. Han ble medlem i NU i høsten 2021, og var med å starte Harstad NU. Der har han vært en viktig drivkraft for å få i gang et stort lokalt engasjement, særlig mot Wisting-feltet og gruvedrift på havbunnen. Han har også vært fylkesleder og landsstyrerepresentant for Troms og Finnmark siden sommeren 2022. I tillegg har han erfaring som leder for ungdomsrådet i Harstad. Jesper er en kunnskapsrik og driftig fyr som på kort tid har satt seg inn i en bredde av politiske saker, og vært flink til å dra med seg flere i kampen. Han har et smittende engasjement for klima og natur, men særlig rettferdig omstilling og energipolitikk. Vi gleder oss til å se ham ta dette med inn i sentralstyret til Natur og Ungdom.

 

Symre Johanne Aargaard
Symre er 19 år, og kommer fra Vestre Sandøya i Agder. Hun ble medlem i Natur og Ungdom i 2017, og startet Vestre Sandøya og Tvedestrand lokallag, som hun også ble leder for, i 2019. Hun har siden lagt ned innsats i flere ledd i organisasjonen som nestleder i Agder NU, leder i Kristiansand NU og leder av Fjordutvalget. I lokallaget har hun erfaring med både lokale og nasjonale miljøsaker, blant annet Wisting, Førdefjorden, og nedbygging av strandsonen. Hun har vist seg som en ressurs både på organisering av lokallag og arrangementer, og er en mester til å dypdykke i saker for å finne nye, uangrepne innfallsvinkler til saksområdene. Vi tror Symre har akkurat den blandingen av topp arbeidsmoral og nye perspektiver som sentralstyret aldri får nok av.

 

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Med vennlig hilsen, 

Natur og Ungdoms valgkomite
Lea Justine Nesheim (leder)
Aurora Gozzi Tobiassen
Yme Korshavn
Morten Hansen
Ida Martine Handegaard Bryde
Simen Storengen
Theo Amandus Krogstad