Gå til innhold

Valgkomiteens innstilling til til Natur og Ungdoms sentralstyre 2023

Natur og Ungdom < Valgkomiteens innstilling til til Natur og Ungdoms sentralstyre 2023
Kategorier: Ukategorisert

På Natur og Ungdoms landsmøte skal det velges nytt sentralstyre som velges for ett år om gangen. Her kan dere lese innstillingen til valgkomiteen!

Valgkomiteens innstilling til landsmøtet 2023

I løpet av høsten 2022 har Natur og Ungdoms valgkomité gjennomført intervjuer av et bredt spekter NU-medlemmer, spesielt tillitsvalgte og seminardeltakere. Disse intervjuene har dannet grunnlaget for vår innstilling. Valgkomiteens oppgave er først og fremst å innstille på et sentralstyre for 2023, inkludert leder og to nestledere. Men vi innstiller også på Natur og Ungdoms representanter i Naturvernforbundets organer, gir tilbakemelding til sentralstyret og Arbeidsutvalget, og innstiller på en ny valgkomité til landsstyret.

Valgkomiteen har mottatt et bredt spekter av meninger fra hele organisasjonen. Valgkomieen har derfor høy tillitt til at innstillingen som presenteres for landsmøtet består av svært velegnede kandidater. Innstilling skal behandles av Landsmøtet i januar 2023.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen for Landsmøtet 2022 har bestått av:

Andreas Randøy, leder av komiteen

Yme Korshavn

Mirjam Goepel

Lea Justine Nesheim

Helene Sofie Smit

Lasse Bjørn og Anna Vekseth-Hahn trakk seg før høstsemesteret pga. arbeidsmengde. Valgkomiteens to varamedlemmer rykket da opp til å bli faste medlemmer.

Innstilling til Arbeidsutvalget 2023

Leder: Gina Gylver (gjenvalg)

Gina er 21 år gammel og kommer fra Oslo. Hun ble med i Natur og Ungdom i januar 2014, og ble raskt lokallagsleder etter bare noen måneder i Oslo Sentrum lokallag. Der jobbet de mye med bilfritt sentrum, kollektivtransport og gruvesakene, med fokus på Førdefjorden. I 2017 ble Gina fylkesleder for Oslo Natur og Ungdom. Da jobbet hun med klimasøksmålet, og brukte mye tid på organisatorisk arbeid med særlig fokus på skoleforedrag og verveskolering med medlemmene. Sommeren 2020 ble Gina valgt inn i Natur og Ungdoms sentralstyre. Der ble hun leder av naturgruppa, hvor hun har jobbet med naturbudstjett, arealnøytralitet og plan- og bygningsloven. Hun har også arbeidet med gruvesakene. De samme sakene har vært mye i fokus etter hun ble valgt som leder på landsmøtet i 2021, særlig da Nordic Mining startet gravearbeid i Vevring. Gina har loset organisasjonen trygt gjennom ukesvis med aksjoner, fortsatt etablere seg som en viktig stemme i norsk miljødebatt, og bidratt stort til å løfte Natur og Ungdoms synlighet og gjennomslag. Valgkomiteen er derfor stolte over å kunne gjeninnstille på Gina som leder i ett år til.

  1. nestleder: Gytis Blaževičius (ny)

Gytis er 22 år, og flyttet fra Litauen til Næs på Hedmarken i 2012. Gytis ble medlem i NU etter den første skolestreiken i Hamar høsten 2018, og ble raskt aktiv i Hedmarken NU. Der jobbet han spesielt med skolestreik, sykkelvei, og togtrasé i Hamar. I tillegg har han ledet arrangeringen av Miljøfestivalen Mylder. Sommeren 2020 ble Gytis ansatt som kontorsjef i NU. I jobben viste han særlig engasjement for verving og kommunikasjon utad av organisasjonen, så vel som å gjøre kontoret til en bra arbeidsplass. Gytis ble valgt inn i sentralstyret på Landsmøtet i 2022, og har jobbet særlig mye med naturforvaltning og gruvesakene. Han har altså en bred erfaring fra flere ledd og arbeidsområder i organisasjonen og et stort hjerte for at NU skal være den beste plassen å engasjere seg i. Valgkomiteen har inntrykk av at Gytis er en mester på å engasjere andre, har svært god faglig innsikt, og sterk vilje til å jobbe hardt og målrettet for NUs saker, medlemmer og organisasjon.

  1. nestleder: Tuva Mjelde Refsum (ny)

Tuva er 22 år og kommer fra Nannestad i Viken. Hun ble NU-medlem i 2014, og siden da har hun opparbeidet seg god erfaring fra Natur og Ungdom som lokallagsleder og fylkesstyremedlem, og lagt inn et solid arbeid i flere viktige miljøsaker. Særlig har hun markert seg i kampen mot 3. rullebane på Gardermoen som både vil ødelegge verdifull natur og matjord lokalt, men også føre til massive klimagassutslipp. Tuva brenner for rettferdighet, rene hav, etisk forbruk og en grønn rettferdig omstilling. Dette har kommet tydelig fram etter hun ble supplert inn i sentralstyret sommeren i 2021. Der har hun jobbet med både samferdsel, fiskeri, oppdrett og oljepolitikk. Hun har også vært sentral i å forme NUs arbeid på grønn omstilling og vist seg som en god alliansebygger. Vi tror dette er styrker som vil gjøre Tuva til en strålende nestleder i Natur og Ungdom. Tuva har vist seg å ha en enorm arbeidskapasitet, og stor evne til å arbeide strukturert og strategisk med miljøsakene.

Valgkomiteens vurdering av arbeidsutvalget:

I arbeidet med å utforme nytt arbeidsutvalg har valgkomiteen lagt særlig vekt på kandidatenes faglige og organisatoriske erfaring og muligheten til å fungere som en trygg kunnskapsbank for organisasjonen. Det har også vært viktig å sette sammen en gruppe som kan jobbe godt sammen og utfylle hverandres kunnskapsområder og motivasjoner godt.

Gina har fått svært gode tilbakemeldinger etter året hun har hatt som leder. Sammen med Gytis og Tuva tror vi det vil bli et arbeidsutvalg med den rette blandingen bred og spisset politisk kompetanse, som har lang erfaring fra mange ledd i Natur og Ungdom og som vil bidra til å gjøre organisasjonen til et enda bedre sted for enda flere å engasjere seg i.

I prosessen med å utforme arbeidsutvalget har vi hatt flere aktuelle kandidater som har meldt sin interesse og vært inne til intervju, noe vi opplever at har bidratt til å styrke den endelige innstillingen. Vi har fått en stor mengde tilbakemeldinger om at Gytis og Tuva vil egne seg svært godt som nye nestledere, og vi har også inntrykk av at disse tre vil kunne arbeide godt sammen. Dette er kandidater med brede erfaringer og perspektiver, god evne både til å arbeide strukturert og målrettet, til å tenke stort om NU og miljøkampen, og til å engasjere ungdommer for verdens viktigste sak.

Valgkomiteen har derfor full tillit til at Gina, Gytis og Tuva vil gjøre en kjempegod jobb som leder og nestledere for Natur og Ungdom i 2023.

Øvrige sentralstyremedlemmer

Aleksander Rosenweil Snarheim (ny)

Aleksander er 19 år og kommer fra Lier i Viken. Han er engasjert i skogvern, arealnøytralitet og grønn omstilling. Fra mars til november har Aleksander jobbet som økonomi- og administrasjonssjef på NU-kontoret. Han er samtidig ansvarlig redaktør i tidsskriftet Krenka, jobber deltid i Greenpeace, og er også aktiv i Nei til atomvåpen. Før dette hadde Aleksander sin politiske erfaring fra Sosialistisk Ungdom og SV. Han har blant annet sittet i SU sitt miljøpolitisk utvalg i to år, vært landsstyrerepresentant, og sittet et år i styret til Lier SV. Nå er han klar til å tre ut av sine partipolitiske verv og ta fatt på klimakampen på nye måter i NUs sentralstyre.

Elin Marie Schopmeier (ny)
Elin er 19 år gammel og flyttet fra Tyskland til Flekkefjord i 2008. Hun ble med i Natur og Ungdom i 2018, og var med på å starte Flekkefjord NU. Da hun flyttet til Kristiansand ble hun raskt engasjert i lokallaget der og ble kort etter fylkesleder, der var hun også vara for landsstyre. Deretter tok hun over som lokallagsleder i Kristiansand NU, og bygget opp lokallaget sammen med andre aktivister fra fylket etter korona perioden. Elin engasjerer seg spesielt for kampen for levelige fjorder, og er samtidig opptatt av å få med flere unge i miljøkampen for natur og klima.

Elise Sørensen (gjenvalg)

Elise er 20 år og kommer fra Alta i Finnmark. Hun ble medlem av Natur og Ungdom i 2017 og ble lokallagsleder for Alta/Álaheadju Natur og Ungdom i 2018. Fra 2019 var hun fylkesleder og landsstyrerepresentant for Finnmark Natur og Ungdom, før hun i 2020 ble valgt som landsstyrerepresentant for Troms og Finnmark Natur og Ungdom. Elise er svært engasjert i Repparfjordsaken, og har vært en viktig stemme utad for Natur og Ungdom i denne saken. Hun er ellers engasjert i saker hvor natur-, klima- og urfolksinteresser møtes, som fiskeri, olje, og samferdsel. Elise ble supplert inn i sentralstyret sommeren 2021, hvor hun siden har arbeidet spesielt med gruvesakene, selvforsyning og boikott av oppdrettslaks.

Eri Melhus (ny)

Eri er 20 år og kommer fra Lier i Viken. De ble ansatt som regionssekretær for Natur og Ungdom i august og har vært medlem av NU siden årsskiftet 2018/19, men har mesteparten av sin politiske erfaring fra Landsstyret og sentralstyret til Unge Venstre. Der har de stått på for styrket miljøpolitikk, og tar med seg et brennende engasjement for vern av sårbar natur og grønn, rettferdig omstilling av oljenæringen til NUs sentralstyre. Som regionssekretær har det ikke manglet på hverken meninger eller kunnskap om miljøpolitikk, og vi gleder oss til å se dem få enda mer spillerom i engasjementet sitt.

Mali Regine Børset (gjenvalg)

Mali er 20 år og kommer fra Sunndal i Møre og Romsdal. Hun ble med i Natur og Ungdom i 2018 da hun var med på å starte opp Sunndal NU, og på samme møte ble hun lokallagsleder. I november 2018 ble hun også valgt inn i fylkesstyret i Møre og Romsdal som 2.nestleder. Både i fylkesstyret og lokallaget har Mali jobbet med saker som bedre kollektivtrafikk, og mot et nasjonalt deponi for farlig avfall på Rausand. Hun har også arrangert skolestreik for klima, og vært foredragsholder på Miljøkonferansen Midt-Norge. Ved siden av NU har Mali også hatt flere verv i Sosialistisk Ungdom, blant annet i lokallagsstyret i Sunndal, i fylkesstyret i Møre og Romsdal, og som vara til landsstyret. Hun ble valgt inn i sentralstyret på landsmøtet 2022 der hun har jobbet særlig med naturvern og fjordsakene, samtidig som hun studerer hun Medier og Kommunikasjon ved OsloMet og er studentsekretær i naturvernforbundet.

Mari Qviller (gjenvalg)

Mari er 22 år og kommer fra Elverum i Østerdalen. Hun ble medlem av NU i 2015 og ble i 2018 fylkesleder i gamle Hedmark NU. Hun har også vært medlem av naturvernutvalget til NU og i styret til studentlaget kNUst i Oslo. Mari har vært med på å skape et bredt engasjement lokalt på Innlandet, og vært spesielt opptatt av å styrke mindre lokallag. I Hedmark NU jobbet Mari blant annet for å forbedre forholdet til det lokale landbruket, mot gruvedumping i Repparfjord og for å skolere lokallag om tilstanden i norsk skogbruk.  Hjertesaken hennes er å bedre norsk skogpolitikk og naturvern, og hun jobber tett med de andre miljøorganisasjonene for å få til dette, først gjennom naturvernutvalget og så etter hun ble valgt inn i NUs sentralstyre på landsmøtet 2022. Mari er også ferdig med en bachelor i scenetekst, og er opptatt av å bruke kunst og språk til å formidle viktigheten av miljøkampen.

Markus Refsdal (gjenvalg)

Markus er 20 år gammel og kommer fra Stange kommune i Innlandet. Han ble med i NU allerede i 2015 og har siden det gjort seg bemerket i flere ledd. I sin tid som lokallagsleder i Hamar NU (senere Hedmarken NU) vokste lokallaget stort i både antall medlemmer og fagfelt de jobbet med, og de utvikla seg stort organisatorisk med ulike faggrupper og arrangering av miljøfestivalen Mylder. Særlig markerte Markus seg i saken om trasévalg for ny jernbane langs Mjøsa, “sykkelbyen Hamar” og skolestreik for klima. Senere ble han fylkesleder og landsstyrerepresentant, og der fikk han bruk for sitt brennende engasjement for NUs posisjon i miljøkampen, og viste seg som en sterk stemme i veivalgsspørsmål. Det siste året har han gått på friluftslinje på folkehøyskole der han både har fått oppleve spektakulær natur og kjent på hvor viktig det er for ham å bevare den, men også ladet batteriene. Og tok fatt med ny giv på sentralstyrevervet da han ble supplert inn i sentralstyret sommeren 2022.

Ole Dolmseth (gjenvalg)
Ole er 20 år og kommer fra Dividalen i Indre Troms. Han ble medlem av Natur og Ungdom i 2019 og har vært aktiv i lokallaget i Tromsø mens han gikk på media og kommunikasjon på videregående. I lokallaget jobbet Ole særlig med bevaring av iskantsonen og mot utbyggingen av Tromsø lufthavn. Ole er oppvokst på småbruk og har et sterkt engasjement for selvforsyning og landbrukspolitikk og finner utviklingen der gårdsbrukene blir færre og større skummel. Han har også erfaring fra sosialistisk ungdom og deltok aktivt i skolevalgkampen 2021. Ole ble supplert inn i sentralstyret sommeren 2022 og har jobbet særlig med selvforsyning og boikott av oppdrettslaks, samtidig som han har studert økonomi.

Rasmus Madsen Berg (gjenvalg)

Rasmus er 20 år gammel og kommer fra Bergen. Han studerer for tiden politikk, og jobber som fylkessekretær i Vestland Sosialistisk Ungdom, hvor han har vært aktivt medlem siden 2015. Rasmus har vært del av Klimaopprøret i Bergen siden 2019, og var viktig i arrangeringen av skolestreikene i Bergen i 2019, som på mange måter startet den norske skolestreik-bevegelsen. Ved siden av siste år på videregående var han i ett år sentralstyremedlem i Ungdom mot EU. Rasmus er spesielt opptatt av Klimasøksmålet, og  vant våren 2021, sammen med medelever, Holbergprisen for en oppgave om klimasøksmålet og maktfordeling. Rasmus ble valgt inn i sentralstyret på landsmøtet 2022, og jobbet særlig med grønn omstilling og klimasaken i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Sigrid Hoddevik Losnegård (gjenvalg)

Sigrid er 19 år og kjem frå Askvoll i Sogn og Fjordane. Ho blei kjent med Natur og Ungdom gjennom skolestreik i 2019, blei raskt leiar i Gloppen NU og har vore aktiv sidan. Ho har alltid vore knytt til naturen og kjent på behov for å bevare han, men har mangla ein plass å engasjere seg i den vesle heimbygda. Derfor brenn ho for den breie tilgjenge til Natur og Ungdom sine lokallag og ein aktiv grasrot. Ho har vore med i fylkesstyret i Vestland frå sommaren 2020, og jobba aktivt med å engasjere fleire NU-arar i Sogn og Fjordane. Gloppen er Sunnfjord sin nabokommune, og Sigrid har vore svært aktiv i kampen for ein rein Førdefjord. Ho har også hatt eit tett samarbeid med Naturvernforbundet Sogn og Fjordane, med fast plass som NU-medlem i styret der sidan deira årsmøte i vinter. Ho blei supplert inn i sentralstyret sommeren 2022, der ho har fått jobbe med fjordsaka på nye måtar.

Sunniva Marie Johansen Haugene (gjenvalg)

Sunniva er 22 år og kommer fra Oslo. Hun ble medlem av Natur og Ungdom i 2016, i lokallaget til Oslo Katedralskole. I 2019 begynte hun på Nansenskolen i Lillehammer, hvor hun bidro i arrangeringen av klimastreik for Nansenelevene med Lillehammer NU. Her ble hun spesielt engasjert i utbygging av E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat, noe som også vekket interessen for biologisk mangfold og nedbygging av sårbare naturområder. Siden dette har miljøengasjementet bare vokst, og i 2021 ble hun valgt inn i styret til Naturvernstudentene i Oslo. Repparfjordsaken er en av de sakene Sunniva brenner mest for, og hun brukte flere uker av sommeren 2021 på å aksjonere mot gruvedriften på Markoppneset. I tillegg til gruvesakene er hun svært engasjert i primærnæringer, skogvern, oljeboring og global klimarettferdighet. Hun ble valgt inn i sentralstyret på landsmøtet 2022 og har fått jobbet mer med naturpolitikk og fjordsakene samtidig som hun har interessert seg for forholdet mellom mennesket og natur og grønn omstilling gjennom sosiologistudiet.

Tale Løkeland Ryste (ny)

Tale Løkeland Ryste er 19 år og kommer fra Oslo. De siste fem årene har Tale vært aktiv i Natur og Ungdom gjennom lokallagsstyret i Oslo Øst NU, fylkesstyret i Oslo og deler av 2021 var hun fylkesleder i Oslo. Tale er særlig engasjert i naturvern, og har spesielt hjerte for og erfaring med å jobbe for bevaring av Oslofjorden. Tale har også vært en viktig pådriver for arbeidet mot oljeboring, og valgkomiteen er overbevist om at Tale vil kunne gjøre enda mer for natur og klimakampen som del av NUs sentralstyre.

Valgkomiteens vurdering av samlet sentralstyre

I løpet av arbeidet med innstillingen har valgkomiteen vært i kontakt med et stort antall kandidater, og mener med bakgrunn i dette at vi har et godt grunnlag å sette sammen innstillingen. I utformingen av sentralstyret har valgkomiteen vektlagt kandidatenes faglige og organisatoriske kompetanse, samtidig som vi har forsøkt å sette sammen en gruppe med ulike erfaringer og bakgrunner. Valgkomiteen har, etter innspill fra flere ledd i organisasjonen, lagt særlig vekt på motivasjon og arbeidskapasitet. Det er gitt sterkt uttrykk for at vervet tar mye kapasitet og er en stor forpliktelse, og sammen med at organisasjonen fortsatt merker etterdønningene av koronapandemien, er vi enig med organisasjonen i at motivasjon er en viktig egenskap å ta med seg inn i vervet.

Innstillingen sikrer også en god kjønnsfordeling, og er i tråd med vedtektene. Samlet sett er valgkomiteen svært fornøyd med å kunne innstille disse kandidatene til sentralstyret.

Representanter til Naturvernforbundet organer

Natur og Ungdoms representanter i Naturvernforbundets landsstyre

Sigrid Hoddevik Losnegård, fast representant

Rasmus Madsen Berg, vararepresentant

Natur og Ungdoms representanter i Naturvernforbundets sentralstyre

Gina Gylver, fast representant

Gytis Blaževičius, vararepresentant