Gå til innhold

Vi klager Klimasøksmålet til en internasjonal domstol

Natur og Ungdom < Vi klager Klimasøksmålet til en internasjonal domstol
Kategorier: Klimasøksmål | Olje

I fjor fikk vi tidenes kjipeste julegave av Høyesterett. Vi tapte klimasøksmålet mot staten. Det viste seg at § 112 ikke var miljøparagrafen allikevel. Flertallet av dommerne kom frem til at grunnloven ikke er brutt, at oljeboring i arktis er greit, og samtidig satt de terskelen for fremtidige brudd på paragraf 112 meget høyt.

Vi mener at dommen var feil, ettersom retten ikke tok høyde for konsekvensene av klimaendringene for de kommende generasjonene. Derfor klager vi dommen til den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD). Vi håper nå at EU-domstolen vil finne at Norges oljepolitikk bryter med menneskerettighetene.

Hva er EMD?

Alle medlemmer i Europarådet har skrevet under på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Norge er et av medlemmene. Det gir oss rett til å klage inn det vi mener er brudd på rettighetene våre til den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Domstolen behandler saker som har med EMK å gjøre, og kan avgjøre at en stat har brutt menneskerettighetene de har signert på at de skal følge.

Vi mener at § 112 er for svak til å kunne gi oss retten til liv og retten til velferd som Norge har signert på at vi skal ha i EMK. Det gjør advokatene våre også, og det er det vi har klaga inn for EMD.

Kommer vi til å vinne? OG hva betyr det om vi vinner?

Tja, det er vanskelig å vite. EMD har tidligere signalisert at de ønsker flere saker om klima og miljø som de kan behandle. Det kan slå ut begge veier.

Dersom vi vinner har ikke domstolen noe politi de kan bruke for å sette Norge i fengsel. Norge er likevel et land med sterke tradisjoner for å snakke om, og oppfordre andre land til å følge, menneskerettighetene. Det er derfor naturlig å anta at en seier i EMD vil føre til endringer i Norge.

Klimaaktivistene bak klagen

Det er bare enkeltpersoner som kan klage saker til EMD, derfor blir NU og Greenpeace representert av et team av klimaaktivister som alle er nåværende eller tidligere NUere og som har en tilknytning til klimasøksmålet. Klagerne er Ingrid Skjoldvær (27), Gaute Eiterjord (25), Ella Marie Hætta Isaksen (23), Mia Chamberlain (22), Lasse Eriksen Bjørn (24) og Gina Gylver (20).

Fra venstre: Ingrid, Ella Marie, Lasse,Gina, Mia og Gaute.

Hvem er klimaklagerne?

Ingrid fra ledet Natur og Ungdom i 2016 og 2017 . Hun representerte NU i den første rettsrunden i Oslo Tingrett.

Gaute ledet Natur og Ungdom i 2018 og 2019. Han representerte NU i den andre rettsrunden i Borgarting Lagmannsrett.

Ella har sittet i sentralstyret og jobbet i sekretariatet til Natur og Ungdom. Hun omtaler seg selv som en norsk og samisk artist og miljøaktivist.

Mia har sittet i sentralstyret og jobbet i sekretariatet til Natur og Ungdom. Hun er lokallagsleder i Naturvernstudentene i Oslo.

Lasse har sittet i sentralstyret og jobbet i sekretariatet til Natur og Ungdom. Han er i dag aktiv i Naturvernstudentene.

Gina sitter i sentralstyret til Natur og Ungdom. Hun møtte på landsstyremøtet som bestemte at NU skulle saksøke staten i 2016.

Flere andre saker klimasaker til EMD

To andre klimasaker også til behandling hos EMD: Portugisiske ungdommer som saksøker 33 land for å være medskyldig i klimaendringer som rammer deres hjem, og sveitsiske besteforeldre som saksøker Sveits for å ikke beskytte dem mot hetebølger som følge av økte temperaturer.