Gå til innhold

Wisting – Norges nye klimaversting?

Natur og Ungdom < Wisting – Norges nye klimaversting?
Kategorier: Olje

Equinor vil bygge ut det gigantiske oljefeltet Wisting i Barentshavet. Det vil i så fall bli det verdens nordligste felt i produksjon og utvinningen er planlagt helt til 2058. God idé? We don’t think so. Her kan du lese om hvorfor kampen om Wistingfeltet blir den viktigste siden Oljefritt LoVeSe!

Klimabombe

Wistingfeltet er planlagt å produsere fra 2028 og helt til 2058, 8 år etter at verden skal være karbonnøytrale. Feltet vil dessuten nesten utelukkende produsere olje som heller ikke kan bidra til å bytte ut kull. Januar 2022 sendte Equinor konsekvensutredning av Wistingfeltet i Barentshavet på høring. Der ble ikke utslipp fra forbrenning tatt høyde for, men utslippene når denne oljen brennes i utlandet vil være på rundt 200 millioner tonn Co2. Det er hele 4 ganger så mye som Norges årlige utslipp og tilsvarer 50 kullkraftverk. Verden har 8 år på kutte utslipp i mye høyere tempo enn til nå og vi har ikke råd til tillate utslippene fra Wistingfeltet.

En sinke for grønne næringer

Equinor ønsker å elektrifisere plattformen med strøm fra land. Vi har sett helt tydelig denne høsten og vinteren hvordan også fornybar energi er begrenset. Derfor burde verdifull ren kraft ikke brukes på å forlenge oljealderen, men gå til grønne næringer på fastlandet. Natur og Ungdom er svært kritiske til å bygge ut oljeinfrastruktur så langt nord, da hverken natur eller klima tåler en døråpner for enda flere oljefelt i så langt nord. Det har aldri hastet mer å prioritere ressurser og arbeidskraft inn i bærekraftige næringer.

Et allerede presset Arktis

Wistingfeltet er planlagt 300 km fra Finnmarkskysten og 50 km unna iskantsonen. Dette er et spesielt sårbart område med unikt biologisk mangfold. Å operere så langt nord er risikofylt på grunn av store avstander og hardt vær. Skulle det skje en ulykke, vil ikke bare mennesker være utsatt. For eksempel oljesøl vil ramme fisk og fugl alvorlig, og vi kan få katastrofale miljøkonsekvenser på grunn av utfordringene med pålitelig beredskap.

Urettferdig skattedeal

Den grønne omstillingen i Norge har et kjempeproblem med at regjeringen favoriserer oljeindustrien. Mens andre land staset på å framskynde grønn omstilling under pandemien, fikk oljeselskapene en generøs skattepakke i 2020. Det har resultert i mange flere utbyggingssøknader enn vanlig, der vi finner en stor andel prosjekter som egentlig ikke ville vært lønnsomme før skattepakken. Miljødirektoratet meldte også bekymring om at miljøhensyn ville bli oversett i søknadsbehandlingene med så stort press.

Equinor vil levere søknad om PUD (plan for utbygging og drift) for Wisting innen slutten av 2022 for å dra nytte av de store skattefordelene. Om ikke prosjektet stanses i budsjettforhandlingene høsten 2022, blir søknaden trolig behandlet i Stortinget i slutten av 2023.

#StoppWisting

Natur og Ungdom krever at Stortinget stanser utbyggingen av Wistingfeltet. Det er ikke forenelig med Norges klimamål og behovet for en raskere grønn omstillingen. Framtidas arbeidstakere vil ha grønne næringer i nord, ikke bli enda mer avhengige av en industri med utløpsdato. Natur og Ungdom og en samlet miljøbevegelse står opp for et oljefritt Arktis uten klimaverstingen Wisting.

  • Norge må omstille seg vekk fra olje og gass for å nå klimamålene. Vår oljeproduksjon står for 27% av nasjonale utslipp og hvert år slippes 500 millioner tonn Co2 ut når norsk olje brennes i utlandet. Vi krever stans i oljeleting og nei til nye gigafelt.
  • Norge må ta internasjonalt ansvar for de arktiske områdene våre som er sårbare for miljøforandringer og klimaendringer. Vi krever et oljefritt Arktis!
  • For å henge med i den grønne utviklingen i resten av verden må kompetanse og arbeidskraft bli brukt til å bygge opp fornybare næringer, ikke suges opp av oljeindustrien.
  • Norge trenger flere bein å stå på for å skape trygghet for arbeidstakere og økonomi. Vi må satse på fiskeri, havvind, grønn skipsfart og andre fornybare næringer.
  • Elektrifisering av sokkelen må skje med offshore vindkraft og ikke strøm fra land. Elektrifisering skal få fart på havvindproduksjon og redusere utslipp fra produserende felt, ikke være en unnskyldning for å forlenge oljealderen.
  • Norge er kåret til et av landene med best forutsetninger for å fase ut olje og inn fornybart på en rettferdig måte. Vi krever omstillingsavgift på produserte oljefat, klimavennlige skattepakker og en styrt plan for en rettferdig omstilling.
  • Ta kontakt med omstilling@nu.no for å få skolering i ditt lokallag!
  • Jobb med lokale ungdomspartier og politikere
  • Arranger temamøte eller ha stand
  • Planlegg aksjoner for et oljefritt Arktis!

Kontaktperson