Gå til innhold
Hvit sau som prøver å spise kamera, jente med caps i bakgrunnen

Grønt Spatak!

Fra det året du fyller 16 år til og med året du fyller 30 år har du muligheten til å bli med Natur og Ungdom ut på bygda på et gratis sommereventyr!

Bli med!

Du trenger ikke ha erfaring eller å være medlem i Natur og Ungdom; alt du trenger er interesse, engasjement og 10 ledige dager når som helst gjennom sommerferien. På Grønt Spatak jobber du for kost og losji, og du kan velge mellom å være på gård, seter eller på beitetilsyn.

Men hvorfor sender Natur og Ungdom folk ut i landbruket?

Grønt Spatak har som mål å bygge bro mellom miljøbevegelsen og landbruket. Vi har tro på at møter mellom folk vil bidra til gjensidig respekt, og at dette må til for å skape endring. Befolkningen i verden øker, samtidig som klimaendringer gjør det vanskeligere for verdens bønder å produsere mat. Når vi i tillegg har skjevfordeling av ressurser, blir det å dyrke mat til verdens befolkning blant de største utfordringene i vår tid. Norge må være med på dugnaden, og vi må gjøre det på en miljøvennlig og solidarisk måte!

Ved å være utplassert på Grønt Spatak får du en smakebit på hvordan det er å være bonde i Norge. I forkant av utplasseringen møter du andre deltakere på ei vårsamling, et fagseminar 31. mai-2. juni. Her får du lære mer om hvorfor matproduksjon på norske ressurser er viktig og solidarisk, om ulike sider i rovdyrdebatten, og om grunnlaget for det hele: jorda og det biologiske mangfoldet! Vårsamlingen er i utgangspunktet obligatorisk, men har du spesielle grunner til ikke å kunne delta, kan vi ordne et alternativt opplegg.

Aktuelle arrangement

Her finner du de viktigste arrangementene den nærmeste tiden. Vi håper å se deg på ett av dem!
Les mer
Ungdommer på et potetjorde, holder et banner med teksten "spiser du asfalt til frokost? Vern matjorda!"

Landbruksutvalget

Landbruksutvalget jobber med mye forskjellig innen landbruk. Vern av matjord, jordbruksoppgjøret, og et retningsskifte i det norske landbruket, er noen av de...
Les mer

Engasjer deg!

Å bli medlem i Natur og Ungdom er et av de viktigste grepene DU kan gjøre for klimaet. Vi har lokallag i hele landet, og stiller beinharde krav til...
Les mer
fegegeg

Høringsinnspill til ny nasjonal jordvernstrategi 2023

Les mer

Norsk landbruk trenger din hjelp!

Er du permittert fra jobben, studier eller har litt ekstra tid? Landbruket står ved inngangen til en ny sesong, som er den mest arbeidsintensive tida, og...
Les mer

Ta kontakt om du lurer på noe!

Eira Haugbro

Koordinator for Grønt Spatak
476 15 898