Gå til innhold
Fiksa bunad fjord

Fjordsøksmålet – Nordic Minings utslippstillatelse er ugyldig

Natur og Ungdom < Fjordsøksmålet – Nordic Minings utslippstillatelse er ugyldig

Natur og Ungdom sammen med Naturvernforbundet har i høst saksøkt staten for å tillate unødvendig og miljøskadelig gruvedumping i Førdefjorden

Sammen med Naturvernforbundet sendte vi i fjor en omgjøringsbegjæring med varsel om søksmål til Klima- og miljødepartementet. I brevet påpeker vi at det ikke forelå noen plan for håndtering av gruveavfallet før tillatelsen til å dumpe avfallet i fjorden ble gitt i 2015. Det er et klart brudd med EUs mineralavfallsdirektiv og avfallsforskriften. Ifølge lovverket skal det lages plan for tilstrekkelig avfallshåndtering, og minimering av avfall skal være en integrert del av prosessen. Det har ikke skjedd i denne saken. 

-Nordic Mining har fått tillatelse til dumpe gruveavfallet rett i fjorden uten krav om å utrede andre og mer miljøvennlige løsninger. Det er en klar saksbehandlingsfeil. Vi ber derfor Klima- og miljødepartementet om å trekke utslippstillatelsen tilbake, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet

Alt er galt med dette prosjektet. Det finnes andre måter å ha gruvedrift på, men Nordic Mining velger det mest miljøfiendtlige alternativet. Og det har politikerne gitt dem lov til. Vi har aksjonert sivilt ulydig i over to uker og hindret anleggsarbeidet ved Førdefjorden, og nå tar vi saken videre. Kampen for Førdefjorden er ikke over

Saken fortsetter under bildet

52053001649_fc955bc234_o

I omgjæringsbegjæringen peker vi på at det er gjort saksbehandlingsfeil ved at avfallshåndteringsplanen ikke forelå før det ble gitt tillatelse etter forurensningsloven § 11. Videre er det ikke gitt tillatelse etter avfallsforskriften kapittel 17. Disse feilene har hatt innvirkning på vedtakets innhold, og tillatelsen som er gitt er derfor ugyldig, står det i omgjøringsbegjæringen. 

Vår oppfatning samsvarer med EFTAs overvåkningsorgans (ESA) syn på saken. ESA har etter klage fra miljøorganisasjonene opprettet sak med gjennomgang av planene om gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjorden. I sin foreløpige konklusjon skriver ESA at sjødeponiene er i strid med EUs mineralavfallsdirektiv. Dette fremkommer av brev til Klima- og miljødepartementet 8. oktober 2021. 

Vi står sammen med lokalbefolkningen, forskningen og fremtidige generasjoner i denne saken. Vi er klare til å gi alt i kampen for rene fjorder. Vi skal kjempe for at det ikke dumpes et eneste gram med gruveslam i Førdefjorden.

saken fortsetter under bildet

52054048079_b795561d28_k

Fjordsøksmålet var i retten 18. september til 4. oktober i høst. Nå forventes dommen i søksmålet rundt 20. november. Vi vet ingenting om utfallet, og det kan både være avansert og ta lang tid å sette seg inn i dommen i ettertid. Derfor inviterer vi til webinar om fjordsøksmålet 22. november, der våre advokater er invitert til å forklare dommen for alle oss som ikke er jurister. Dette kan du lese mer om under!

52049889655_37365e90fc_6k