Gå til innhold
51358918668_96d431e94b_k

Gruvedumping

Norge er ett av to land som tillater dumping av gruveavfall i sjø.

En verden i utvikling og vekst trenger metaller og mineraler, særlig når det elektrifiseres mer for å senke klimagassutslipp. Dette øker presset på norske mineralressurser. Natur og Ungdom ønsker at mer av mineraler vi forbruker skal utvinnes lokalt, men det må stilles mye strengere krav til naturinngrep, urfolksrettigheter, alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen, enn det gjøres i dag.

Særlig praksisen med å dumpe gruveavfallet i sjø, er en miljøversting. Norge er ett av to land i verden som fortsatt tillater det. Dette mener vi må forbys.

Førdefjorden i Vestland og Repparfjord i Finnmark er to verdifulle og sårbare fjorder som står i fare for å legges døde av avfall fra gruvedrift, og dem jobber vi aktivt for å redde.

Les mer om gruve- og fjordsakene:

Kontaktperson for gruve:

52309920398_dfdccd5a07_k

Sigrid Hoddevik Losnegård

Sentralstyremedlem
40529471

Fagansvarlig for gruve. Følger opp fjordutvalget og Vestland NU.