Gå til innhold
Superlag eller miljøsvin?

Heller matjord enn Bodø/Glimt førr evig

Natur og Ungdom < Heller matjord enn Bodø/Glimt førr evig
Kategorier: Natur

Det går bra med fotballklubben Bodø/Glimt for tida. Nå har de også nettopp presentert planen for å bygge en ny stadion. Den vil de plassere på Rønvikjordene, selv om matjord er viktig for naturmangfold, matproduksjon og klima!

Er du under 25 år og vil jobbe for å stanse tap av natur og beskytte norsk matproduksjon? Meld deg inn i Natur og Ungdom! Vi har ikke lokallag i Bodø i dag, men om dere er tre personer som vil jobbe med denne saken – eller andre tema innenfor klima og natur – så kan dere få masse hjelp og penger fra NU til det. 

Hvorfor er dette en miljøsak?

Matjord er en knapp ressurs som tar tusenvis av år for naturen å bygge opp. Bare 3 % av Norges areal er dyrket mark. Matjorda er helt nødvendig for å produsere mat, men hvert år mister vi store mengder matjord i husbygging, kjøpesenter, parkeringsplasser og sportsarenaer. I tillegg ser vi at klimaendringene truer matproduksjonen i flere områder.  

Det er mange som har jobbet hardt for å bevare Rønvikjordene i mange år, og det er det god grunn til. Rønvikjordene er Nord-Norges største sammenhengende jordbruksareal. Svært mye matjord er bygget ned i Nordland fylke allerede og mer kan det bli om vi ikke klarer å stanse dette nå. 

Det er også en betydelig grønnvasking i denne saken. Bodø/Glimt sier dette et grønt prosjekt som skal hjelpe oss med å nå bærekraftmålene, selv om vern av matjord er et viktig punkt. Bodø/Glimt har spilt kamper med grønne bærekraftdrakter fordi de skal “GI ALT for en bærekraftig fremtid”.  Nå vil de bygge “verdens mest bærekraftige stadion” på verdifull matjord – men med torv på taket da.  

Nå vil de bygge “verdens mest bærekraftige stadion” på verdifull matjord – men med torv på taket da.  

Hvordan kan saken vinnes?

Lokale jordbrukere som i dag bruker ulike deler av Rønvikjordene protesterer. Det samme gjør den partipolitisk uavhengige organisasjonen Jordvern Nordland og Nordland Bonde- og Småbrukarlag.  

Det trengs å legge press på kommunen for å avslå Bodø/Glimt sitt ønske om å få bygge på matjord! Og det må legges press på Bodø/Glimt for å skrinlegge alle alternativene som bygging på matjord hvis de skal fortsette å skryte av at de setter bærekraft først.  

Man kan spre informasjon om saken og hvorfor matjord er viktig. Man kan få kjente personer til å uttale seg imot stadionplanene, eller man kan arrangere debatt for å utfordre partiene! 

Bodø/Glimt har spilt kamper med grønne bærekraftdrakter fordi de skal “GI ALT for en bærekraftig fremtid”. Foto Christina Norum, Riktig Spor

Vil du jobbe med saken gjennom Natur og Ungdom?

Natur og Ungdom har tidligere hatt lokallag i Bodø, men nå er det ikke mange aktive medlemmer som bor igjen i byen. Som lokallag i Natur og Ungdom kan man få hjelp til å jobbe med sin lokale miljøsak, og man kan få penger til å gjennomføre aktiviteter og aksjoner og hva man vil for å sette fokus på miljø der man bor.  

Er du under 25 år og vil jobbe for å stanse tap av natur og beskytte norsk matproduksjon? Meld deg inn i Natur og Ungdom! Det trengs tre personer for å starte et lokallag. Hvis du er interessert, ta kontakt med regionsekretær Aurora Gozzi Tobiassen på aurorat@nu.no eller 40643348.  

Som medlem i natur og ungdom blir du med i norges største miljøvernorganisasjon for ungdom. Vi er mange tusen som sammen kjemper for bedre natur- og klimapolitikk. I tillegg til å arbeide med lokale saker får du som NUer mulighet for å engasjere deg i nasjonale saker og å delta på et hav av sosiale arrangementer. Vi arrangerer for eksempel sommerleir, konferanser, aktivistkurs og deltar på festivaler – se mer på nu.no om hva du kan bli med på i Natur og Ungdom 

Hva er status i saken?

Partiene som sitter i posisjon i Bodø Kommune har en avtale om at store deler av Rønvikjordene er vernet, og er tydelig på at her blir det uaktuelt med stadion. Men en del av Rønvikjordene, Thalleåkeren, har ikke den samme beskyttelsen i kommunens avtale.  

Det er Bodø kommune som tar beslutningen om Bodø/Glimt skal få areal til sine stadionplaner eller ikke. Da må de regulere området til næringsformål i arealplanen til kommunen.  

Natur og Ungdom mener at kommunen bør avvise nedbygging av matjord for å bygge stadion, også på Thalleåkeren! 

I tillegg til et slikt vedtak fra kommunestyret så trenger Bodø/Glimt en avtale som salg eller leie fra Nordland fylkeskommune som eier jorda.  

Det er AP, SP, MDG og SV som har makta i Bodø Kommune.  Venstre og Rødt er i opposisjon i kommunen, og arbeider for å stanse planene. Høyre og FRP i opposisjon er store forkjempere for å bygge ned matjorda.  

Blant annet Venstre i Bodø har pekt på at det er viktig å bruke arealer som allerede er nedbygd. Det er planlagt å flytte flyplassen i Bodø, og da frigir man store arealer som man ikke vet hva skal brukes til. 

Ta kontakt om du har spørsmål om saken: