Gå til innhold
Ungdommer sitter sammen rundt et bord og smiler.

Hvordan søke penger fra lokallagsfondet?

Natur og Ungdom < Hvordan søke penger fra lokallagsfondet?

I 2024 endrer vi hvordan lokallag søker penger fra lokallagsfondet!

Hvordan søker man om penger fra lokallagssfondet?

Man søker om lokallagsfondet gjennom MinSide. På MinSide er det en egen lokallagsside der man kan se all info om lokallaget, og det er en egen fane som heter lokallagsfondet. Her trykker man for å søke om lokallagsfondet og fyller inn søknadsskjema.

  • Hvis du søker om grunnsum trykker man «Ny grunnsumsøknad»
  • Hvis du søker om aktivitetsmidler trykker man «Ny prosjektsøknad»

Så bare fyller man inn søknadsskjema og sender det inn.

Når man har sendt inn skjemaet kan man alltid følge med på status for søknaden, om det er godkjent eller utbetalt, på MinSide.

Husk at fristen for å søke lokallagsfondet er den 1. dagen i hver måned, og pengene kommer på konto i midten av måneden

For å få tilgang til MinSide tar du kontakt med regionssekretæren din. Lokallagsledere og økonomi-ansvarlige kan få tilgang til lokallagets side ved at de får opplæring om hvordan bruke det av regionssekretæren sin og signer enn taushetserklæring.

Etter det vil man få tilgang til lokallagets MinSide og kan søke på lokallagsfondet!

Så mye som dere trenger! Dere kan søke både grunnsum og aktivitetsmidler fra lokallagsfondet. Grunnsum er penger dere kan bruke på vanlig drift av lokallaget, som møteutgifter og billetter til og fra arrangementer. Aktivitetsmidler er penger dere kan søke til spesifikke prosjekter dere skal ha, som konserter og aksjoner. Grunnsum er på 15 000kr og man kan bare søke om det 1 gang i året. Aktivitetsmidler kan dere søke hver gang dere har en aktivitet å gjennomføre.

Hvordan finne søknadsskjemaet

Lurer du på noe annet angående det å søke lokallagsfondet? Ta kontakt med din regionssekretær!

Åsne Mjelde Refsum

Regionssekretær for Vestland, Agder og Vestfold
976 42 966

Ruby Griffin Solheim

Regionssekretær for Troms, Trøndelag og Oslo
458 74 795

Nikolai Marø Myrvoll

Regionssekretær for Innlandet, Rogaland og Telemark
958 79 309

Hanna Kristina Jakobsen

Regionssekretær for Akershus, Østfold og Finnmark
988 33 789

Joni Fagerheim Lundevall

Sentralstyremedlem
40172666

Jobber med omstilling. Følger opp Trøndelag NU og Internasjonalt utvalg, og er for tiden vikar som regionsekretær for Møre og Romsdal og Nordland.