Gå til innhold
Ungdommer sitter sammen rundt et bord og smiler.

Hvordan søke penger fra lokallagsfondet?

Natur og Ungdom < Hvordan søke penger fra lokallagsfondet?

Søk penger i MinSide før slutten av hver måned så kan dere gjøre masse fete ting!

Hvordan søker man om penger fra lokallagssfondet?

Man søker om lokallagsfondet gjennom MinSide. På MinSide er det en egen lokallagsside der man kan se all info om lokallaget, og det er en egen fane som heter lokallagsfondet. Her trykker man for å søke om lokallagsfondet og fyller inn søknadsskjema.

 • Hvis du søker om grunnsum trykker man “Ny grunnsumsøknad”
 • Hvis du søker om aktivitetsmidler trykker man “Ny prosjektsøknad”

Så bare fyller man inn søknadsskjema og sender det inn.

Når man har sendt inn skjemaet kan man alltid følge med på status for søknaden, om det er godkjent eller utbetalt, på MinSide.

Husk at fristen for å søke lokallagsfondet siste dag i måneden, og pengene kommer på konto i midten av nesten måned.

Lokallagsledere og økonomi-ansvarlige kan få tilgang til lokallagets MinSide. For å få tilgang til MinSide tar du kontakt med regionssekretæren din som gir deg opplæring i hvordan søke penger.

Så mye som dere trenger! Dere kan søke både grunnsum og prosjektmidler fra lokallagsfondet. Grunnsum er penger dere kan bruke på vanlig drift av lokallaget, som møtemat leie av lokaler. Grunnsum er på 15 000kr og man kan bare søke om det 1 gang i året. Prosjektmidler er penger dere kan søke til spesifikke prosjekter dere skal ha, som konserter og aksjoner. Prosjektmidler kan dere søke hver gang dere har en aktivitet å gjennomføre, men husk å søke så dere får pengene i tide.

Bruker dere mye penger i lokallaget kan det også være greit å søke penger fra kommunen, Naturvernforbundet eller ungdomsråd. Regionssekretær kan hjelpe dere med dette, eller har kanskje allerede gjort det for dere! 

 1. Lag et årsbudsjett. Her skriver dere inn hva dere tror dere kommer til å bruke 15 000 kr på ved å fordele pengene på de ulike postene. Se mal lenger ned på siden!
 2. Send det utfylte årsbudsjettet til orgsek@nu.no og fyll ut søknadsskjemaet på MinSide
 1. Planlegg en aktivitet som dere skal ha om noen uker/måneder. Her må dere lage et budsjett som viser en oversikt over hva dere vil bruke søknadssummen på. Se mal lenger ned på siden!
 2. Fyll inn søknaden inn på MinSide. Legg ved budsjett i MinSide eller send det til orgsek@nu.no
 3. Pengene kommer på konto omtrent i midten av neste måned.
 4. (Dersom du ikke har nok penger til å dekke utgiftene til aktiviteten, fører du budsjettet inn i et forskuddsskjema og sender inn til din regionssekretær. Så får du pengene du trenger før aktiviteten.)
 5. Gjennomfør aktiviteten
 6. Send inn utleggsskjema til regionssekretæren din for pengene dere har brukt til aktiviteten, og lag et regnskap som viser hvor mye dere har brukt av aktivitetsmidlene (dette kan regsek hjelpe deg med). Se mal en for utleggsskjema! 
 7. Rapporter på hvordan dere brukte pengene ved å sende inn oppsummeringsrapport på MinSide.

NB: Send regionssekretæren din en mail om du lurer på noe

Etter dere har gjennomført en aktivitet der dere har brukt prosjektmidler, må en oppsummeringsrapport fylles ut før man kan søke om mer penger. Se mal for regnskap eller ta kontakt med regionssekretæren din for å få hjelp med regnskapet for aktiviteten. Man sender inn oppsummeringsrapporten gjennom MinSide.

Lurer du på noe annet angående det å søke lokallagsfondet? Ta kontakt med din regionssekretær!

Åsne Mjelde Refsum

Regionssekretær for Vestland, Agder og Vestfold
976 42 966

Ruby Griffin Solheim

Regionssekretær for Troms, Trøndelag og Oslo
458 74 795

Nikolai Marø Myrvoll

Regionssekretær for Innlandet, Rogaland og Telemark
958 79 309

Hanna Kristina Jakobsen

Regionssekretær for Akershus, Østfold og Finnmark
988 33 789

Leon Engen Blom

Regionssekretær for Møre og Romsdal, Nordland og Buskerud
906 60 836