Gå til innhold
Hus hvor det er ma

Verken en kvotemelding for folket eller fremtiden

Natur og Ungdom < Verken en kvotemelding for folket eller fremtiden
Kategorier: Fisk og oppdrett

Tirsdag 30. april vedtok Stortinget kvotemeldingen, der regjeringspartiene gikk til høyresiden for flertall. Dette mener Natur og Ungdom svikter kystsamfunnene og unge som ønske å leve av fiskeri, og ikke legger til rette for en grønn omstilling av flåten.

Ikke en kvotemelding for kystsamfunnene eller oss unge

Etter man innførte struktureringspolitikken, hvor det ble mulig å samle kvoter på færre og større båter, har kvotene blitt samlet på færre og færre hender, og kvoteprisene skutt til værs. Dette gjør at ungdom stenges ut av fiske fordi de ikke har råd til å kjøpe seg kvote. De store båtene leverer ofte fisken fryst til store havnebyer, fremfor lokale fiskemottak, som fører til at fiskemottak langs kysten legges ned. Derfor er vi skuffet over at denne kvotemeldingen ikke tar et oppgjør med struktureringen eller satser på unge.

“Vi er skuffet over utfallet etter dagens votering, og støtter kystfiskernes protester. Dette er verken en kvotemelding for folket, felleskapet eller fremtiden. Denne kvotemeldingen vil heller være en fortsettelse av politikken Riksrevisjonen så tydelig har kritisert, der levende kystsamfunn og bærekraftig fangst blir feid til side til fordel for økt lønnsomhet for rederne. At regjeringen ikke klarer å ta et oppgjør med struktureringspolitikken og de skyhøye kvoteprisene, er et svik mot unge som ønsker å leve av fiskeri” – Gytis Blaževičius, leder i Natur og Ungdom.

Ikke en kvotemelding for fremtiden

Norge har forpliktet seg til å redusere våre klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030 og oppnå null netto utslipp innen 2050. Da haster det med en omstilling i alle ledd i samfunnet. Derfor må planlegging for fiskerier med null utslipp i framtiden må være avgjørende for valgene vi tar allerede i dag. Den minste kystflåten står for den mest skånsomme måten å drive fiske på, leverer fangsten sin lokalt og har lave utslipp sammenliknet med den største flåten. I tillegg har kystflåten best forutsetninger for å omstille seg. Derfor mener Natur og Ungdom det er skuffende at regjeringen med denne kvotemeldingen ikke prioriterer den mest miljøvennlige delen av flåten, og heller ikke legger til rette for en grønn omstilling av flåten.

“Med denne kvotemeldingen velger man å gi mer til de største båtene som har mest fra før, mens kystflåten, som står for en bærekraftig og lokal matproduksjon, står igjen som taperne. Regjeringen har feilet totalt i å lage et kvotesystem som bygger kystsamfunnene, og tørr ikke ta de store valgene som må tas for å ruste kysten for grønn omstilling” – Gytis Blaževičius, leder i Natur og Ungdom.

Les mer om kvotemeldingen her:

Dette er kvotemeldingen

Fisken er en av Norges største naturressurser, og fiskeri er viktig både som eksportnæring, og for sysselsetting og bosetning langs kysten. Som alle andre...
Les mer

Natur og Ungdoms høringsinnspill til kvotemeldingen

Hva mener Natur og Ungdom om Regjeringens kvotemelding fra 2024? Les vårt høringsinnspill her!
Les mer

Lurer du på noe mer om NUs fiskeripolitikk? Ta kontakt med:

Johanna Haukanes Leivestad

Sentralstyremedlem
971 26 121

Fagansvarlig for hav. Følger opp Innlandet NU.