Gå til innhold

Menneskeretts­domstolen krever svar om norsk oljeboring

Natur og Ungdom < Menneskeretts­domstolen krever svar om norsk oljeboring
Kategorier: Klimasøksmål | Olje

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) mener den norske klimaklagen kan bli en prinsipielt viktig sak for hvordan menneskerettighetene tolkes, og har gitt den norske regjeringen en tidsfrist for å uttale seg i saken.

Som du kanskje husker, klaget seks unge klimaaktivister sammen med Natur og Ungdom og Greenpeace i juni inn klimasøksmålet til EMD. Vi mener at det bryter med grunnleggende menneskerettigheter å åpne for ny oljeboring i en klimakrise, nærmere bestemt artikkel 2 og 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som omhandler retten til liv og privatliv. Menneskerettighetsdomstolen har tidligere vært klar på at retten til liv innbefatter retten til å ikke bli utsatt for miljøskade.

 

– Det er en svært viktig utvikling i saken at menneskerettighetsdomstolen nå vil ha svar fra den norske regjeringen. Å få saken opp på europeisk nivå er helt nødvendig etter den halvhjertede behandlingen menneskerettighetsspørsmålene fikk av Høyesterett. En dom fra menneskerettighetsdomstolen vil være viktig ikke bare for Norge, men også for anvendelsen av menneskerettighetene i klimasaker andre steder i Europa, sier Cathrine Hambro, advokaten vår.

 

To andre klimasaker, fra miljøvernere i Portugal og Sveits, har allerede blitt sendt til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, men den norske er den første som hovedsakelig tar for seg oljeboring i lys av klimakrisen.

 

Disse står bak klagen til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen: Ingrid Skjoldvær (27), Gaute Eiterjord (26), Ella Marie Hætta Isaksen (23), Mia Chamberlain (22), Lasse Eriksen Bjørn (24), Gina Gylver (20), Natur og Ungdom og Greenpeace Norden.

Kontaktperson