Gå til innhold
Deltakere på skogseminar

Start lokallag

Natur og Ungdom < Start lokallag
Kategorier: For medlemmer

Lokallag er grupper med ungdommer spredt rundt i hele Norge som har lyst til å gjøre noe for miljø og klima der de bor. Her kan du starte opp et nytt lokallag eller registrere lokallaget ditt.

Registrer lokallag

Alle lokallag må registreres hvert år, hvis ikke kan lokallaget ikke regnes som en del av Natur og Ungdom. Det er også viktig å levere nytt skjema hver gang man bytter styre, slik at oppdatert informasjon er tilgjengelig både på nettsiden og for Natur og Ungdom-kontoret i Oslo. Når lokallaget ditt er registrert får dere rett til å komme på landsmøte, søke penger til aktiviteter og stå oppført på nettsidene!

Hvordan starte nytt lokallag:

Hvert fylke har sin egen regionsekretær som jobber på Natur og Ungdom sitt kontor i Oslo. Regionsekretæren kan hjelpe dere med oppstart og registrering av lokallaget! Ta kontakt med regionssekretæren for ditt fylke for å starte lokallag, oversikt finner du nederst på siden.

For å starte lokallag må lokallaget registreres. Når dere har valgt hvem som skal sitte i lokallagsstyret, fyller dere inn kontaktinfoen til styret i vårt digitale registreringsskjema.

Lokallagene får penger fra lokallagsfondet, som er en konto med penger som alle lokallag i Natur og Ungdom kan søke fra. Alle lokallag kan søke en grunnsum på 15 000kr, som brukes til drift av lokallaget! Her er link til søknadsskjema til lokallagsfondet. 

For å søke om grunnsum, må dere først lage et årsbudsjett for lokallaget. Mal på budsjett og mer informasjon om hvordan man søker penger finner du her.

Trenger dere hjelp med å lage budsjett og søke penger? Ikke nøl med å ta kontakt med regionsekretæren for fylket! Oversikt finner dere nederst på siden.

Når dere har registrert lokallaget og søkt om grunnsum, er det bare å sette i gang med arbeidet! Trenger dere hjelp til å finne en lokal sak dere kan jobbe med, kan dere ta kontakt med ansvarssentralisten for fylket. Dette er en fra sentralstyret til Natur og Ungdom som holder seg oppdatert på de politiske sakene som er aktuelle for fylket og kan hjelpe dere med det politiske arbeidet! Oversikten over sentralstyret finner dere her.

Tips til møter og aksjoner finner du her!

Finn informasjon om fylkeslaget ditt her!

Lurer du på noe? Finn din regionsekretær!

Åsne Mjelde Refsum

Regionssekretær for Vestland, Agder og Vestfold
976 42 966

Ruby Griffin Solheim

Regionssekretær for Troms, Trøndelag og Oslo
458 74 795

Hanna Kristina Jakobsen

Regionssekretær for Akershus, Østfold og Finnmark
988 33 789

Leon Engen Blom

Regionssekretær for Møre og Romsdal, Nordland og Buskerud
906 60 836

Nikolai Marø Myrvoll

Regionssekretær for Innlandet, Rogaland og Telemark
958 79 309