Gå til innhold
Storporet flammekjuke

Støtte til kartlegging av gammelskog!

Natur og Ungdom < Støtte til kartlegging av gammelskog!

Vil du bidra til å kartlegge norsk gammelskog og styrke kunnskapen om naturmangfoldet i skogen? Prosjektet «Skogen – mer enn bare trær» lyser ut kartleggingsmidler for feltsesongen 2024.

Skog er det økosystemet på kloden som har størst rikdom av arter og mest variert naturmangfold. Det gjelder både internasjonalt og her hjemme. I tillegg har skogene den største andelen truede arter i Norge, fordi dette er den naturen vi mennesker har utnyttet hardest. Flatehogst og skogsbilveier er den største trusselen mot arter i skog. Skogene her i nord er også verdens største karbonlager, og lagrer mer karbon per kvadratmeter enn tropisk regnskog.  

Gammelskog kan defineres som skog som er eldre enn 160 år, og som er lite preget av tidligere inngrep. Kun en liten prosentandel av den norske skogen kan sies å være gammelskog, men den er særlig viktig for artsmangfoldet. I 2016 sa Regjeringen at de ville «kartlegge hvor den eldste skogen finnes, for å sikre god forvaltning av denne», men dette er ennå ikke igangsatt. Uten denne informasjonen vet vi heller ikke hvilke verdier som går tapt. Målet med utlysningen er å finansiere kartleggingsprosjekter som kan bidra med mer kunnskap om de siste gammelskogene i Norge, spesielt de som ikke tidligere er kartlagt eller vernet. 

Prosjektet  https://www.nu.no/skogprosjektet-skogen-mer-enn-bare-traer/ skal gjennom kunnskapsformidling om og aktivitet i skogen, bidra til bevaring av naturmangfold i norske skoger, og gjøre alle til pådrivere for rikere og mer varierte skoger. Prosjektet er et samarbeid mellom WWF, Sabima, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.