Gå til innhold
Grafikk for grasrota for rettferdig klimahandling

Arranger marsj der du bor – Grasrota for Rettferdig Klimahandling

Natur og Ungdom < Arranger marsj der du bor – Grasrota for Rettferdig Klimahandling
Kategorier: Olje | Ukategorisert

30. August tar Grasrota for Rettferdig Klimahandling til gatene over hele landet for å kreve en fortgang i det grønne skiftet, på rettferdige premisser. Her finner du en guide til hvordan du kan arrangere marsjen der du bor.

Hva er Grasrota for Rettferdig Klimahandling?

Grasrota for Rettferdig Klimahandling er en felles bevegelse med ulike grupper i befolkningen som har ulike krav til en rettferdig klimaplan. Arbeiderbevegelsen kjemper for rettighetene til de som står i yrkene som møter klimaendringene i første linje, sykepleiere kjemper for folkehelsen, bønder kjemper for fremtiden til norsk jordbruk, studenter kjemper for sin egen fremtid, og på samme måte gjelder rettferdighet i klimakrisens tid hele befolkningen. 

Vi mener at det er urettferdig å ikke ha en ordentlig plan for hvordan vi skal omstille Norge til å bli klimavennlig. All forskning viser at vi må kutte utslippene våre drastisk hvis vi skal forhindre at konsekvensene av klimaendringene blir for store. Vi må omstille samfunnet, det er bare et spørsmål om tid og hvordan. Dersom vi ikke har en realistisk plan for hvordan vi skal omstille oss før klimaendringene går for langt, vil vi måtte haste oss gjennom en omstilling, og det vil være mye vanskeligere å ta hensyn til befolkningens rettigheter, natur, reindrift og arbeiderrettigheter. Det vil slå urettferdig ut dersom vi ikke starter nå med å legge en rettferdig klimaplan på befolkningens premisser. For hvis vi ikke klarer å omstille oss i tide, vil det være de mest sårbare gruppene i samfunnet som rammes hardest av både klimaendringer og klimatiltak.  

Marsj 30. August

Marsjen foregår 30. August rundt omkring over hele landet. I Oslo planlegger vi å dele opp marsjen i ulike paroler som løfter forskjellige perspektiver på rettferdig klimahandling. Det kan for eksempel være en parole som sykepleiere og leger går bak der det står “Klimakrisen er en trussel mot folkehelsen”. Du kan velge å dele opp marsjen på samme måte, men det er like kult om alle bare går i et felles tog. Og dersom det ikke er andre organisasjoner eller foreninger lokalt som vil være med på marsjen, er et rent NU-tog mer enn bra nok! 

Guide til hvordan du kan arrangere "Grasrota for Rettferdig Klimahandling"-marsj der du bor:

Her er litt tips til ulike organisasjoner og foreninger dere kan kontakte, men ikke la det begrense dere. Det er mange andre viktige samarbeidspartnere som ikke står i denne listen, så gjør litt research på hva som finnes lokalt, og bestem dere for hvem dere vil kontakte. 

Lokalt NU-lag 

(Hvis du ikke kommer fra Natur og Ungdom, er definitivt det beste stedet å starte å kontakte ditt nærmeste NU-lokallag, og høre om de vil være med på å arrangere marsjen. Det finner du på nu.no/til-lokallag.) 

Fagforbundet ung 

Når du skal kontakte fagforeninger, kan det være lurt å starte med ungdomsforeningene. De har ungdomsrepresentanter/ungdomsutvalg over hele Norge. Fagforbundet ung er en viktig samarbeidspartner for oss, og de har mange flinke og engasjerte folk lokalt. For å finne kontaktpersoner til ungdomsutvalget i din by, søker du opp Fagforbundet (din by), på siden for fagforbundet i din by går du inn på kontakt oss. Da får du opp en liste med folk i din lokale forening, og nedover på listen står det hvem som er ungdomstillitsvalgt/leder for ungdomsutvalget. Vi vil ha med folk i alle aldre på marsjen, så det er også bare å ta kontakt med de voksne i fagforeningene.  

Fagforbundet har ofte også god oversikt over andre fagforeninger som finnes lokalt i din by. Derfor kan det være lurt å høre med dem hvem andre dere bør kontakte, uavhengig om de selv har mulighet til å være med på marsjen. Andre fagforeninger du kan kontakte er NTL (ung), El og IT-forbundet, Handel og Kontor, Utdanningsforbundet, Norsk sykepleierforbund og Forskerforbundet. Det er også mulig å høre med LO, Unio og YS regionalt. Vær forberede på at noen av fagforeningen har andre syn på olje, gass og klima enn Natur og Ungdom, og at det kan være lurt å lese seg litt opp på standpunktene deres før man tar kontakt, og ta en vurdering på hvem man ønsker å ha med seg. 

Primærnæring 

Når det blir mer tørke og ekstremvær, er matproduksjonen noe av det som blir hardest rammet. Derfor er det viktig at vi i miljøbevegelsen står i solidaritet med bønder og fiskere. I tillegg er nærliggende å tenke at dersom klimaendringene går så langt at matproduksjonen blir hardt rammet verden over, vil det bli vanskelig å produsere mat til verdens befolkning, noe som vil ramme oss mennesker hardt, og de svakeste i samfunnet hardest. Det at det blir vanskeligere å produsere mat til befolkningen er derfor også et aspekt ved klimakrisen som gjør at det vil slå ekstremt urettferdig ut. Derfor vil vi gjerne jobbe på lag med primærnæringene. 

Lokale forhold påvirker jo litt hvilke organisasjoner det er mest aktuelt å kontakte. Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) har fylkeslag over hele landet. De har lenge vært en viktig samarbeidspartner for Natur og Ungdom, og blir nok glad for å bli kontaktet av et NU-lokallag. Søk opp “Norsk Bonde- og Småbrukarlag fylkeslag” så finner du en liste over fylkeslagene med kontaktpersoner. Ellers kan det også være aktuelt å ta kontakt med Bondelaget 

Norges kystfiskarlag har lokallag noen steder i landet, disse finner du på hjemmesiden deres. I tillegg har man også Norges fiskarlag 

I tillegg til disse landsdekkende organisasjonene, finnes det ofte lokale initiativer som det er mulig å ta kontakt med. 

De som jobber i primærnæringene, er jo naturligvis en travel gjeng, så det er ikke sikkert de har mulighet til å delta, men det er jo alltids verdt å prøve! 

Studenter 

Studenter er fremtidens arbeidstakere, og flere og flere studenter krever en omstilling av samfunnet. Er det et universitet i nærheten av der du skal arrangere marsjen? Da er sannsynligvis også et Studentparlament/Studentting/Studentråd, linjeforeninger og andre studentforeninger. Sjekk ut hva som finnes i nærheten av deg, og ta kontakt med de du tror det kan være aktuelt for. Noen har også vedtatt uttalelser for klimahandling, eller mot sponsing fra f.eks. Equinor.  

Folkehjelp 

Organisasjoner som driver med folkehjelp, ser i første linje hvordan klimakrisen påvirker samfunn i andre deler av verden. Dette er ofte land som har betydelig lavere utslipp eller mindre omstillingsevne enn Norge. Derfor er det urettferdig at det er disse samfunnene som må ta den største støyten, mens Norge fortsetter i samme retning, og tjener penger på å ha høye utslipp. Vi vet også at klimaendringer kommer til å føre til at mange må flykte fra hjemmene sine. Er det noen organisasjoner lokalt som driver med folkehjelp? Press, som er Redd Barnas ungdomsorganisasjon jobber for barns rettigheter, og har lokallag flere stedet i landet. Sjekk om de har lokallag der du skal arrangerer marsj. Solidaritetsungdom er Norsk Folkehjelp sin ungdomsorganisasjon. De har også lokallag noen steder i Norge, så kanskje de har ett i nærheten av deg? Røde Kors ungdom har lokale foreninger noen steder i landet, de kan også være aktuelle å sjekke ut. Changemaker har lokallag over hele landet, og har samarbeidet godt med Natur og Ungdom før. De er kirkens nødhjelps ungdomsorganisasjon. Også kan du selvsagt også ta kontakt med voksenorganisasjonene. Det er mange flere organisasjoner som driver med folkehjelp, så gjør litt research på hva som finnes i nærheten av deg. 

Sykepleiere og leger 

Kanskje det finnes noen lokale sykepleier- eller legeforbund som du kan ta kontakt med? Klimakrisen kan bli et stort folkehelseproblem hvis den får gå for langt.  

Urfolksorganisasjoner 

Vi har allerede sett at feil type klimaløsninger kan gå hardt utover reindriften. Vi kan ikke gå med på at nedbygging av reinbeiteområder forkles som tiltak for det grønne skiftet. For å få til en rettferdig omstilling, må konsesjonssystemet endres, slik at det enorme presset på reindriften ikke får fortsette. Derfor er det viktig at vi fortsetter å være tydelig på at nedbygging av reinbeiteområder ikke er en del av det grønne skiftet. Noreh og NSR-Nuorat er organisasjoner for unge samer i Norge, og holder til lokalt noen steder i landet.  

Andre klima- og miljøorganisasjoner 

Sist, men ikke minst, hør med andre lokale klima- og miljøorganisasjoner. Spire har lokallag noen steder, våre foreldre Naturvernforbundet synes alltid det er stas å få henvendelser fra Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon har lokallag rundt omkring i landet.  

Utenfor Rådhuset? På Torget? Finn ut hvor dere vil arrangere marsjen, og hvilken rute dere vil gå. Et tips er å se hvor tidligere 1. mai og 8. mars tog har gått, kanskje dere kan kopiere samme rute? Husk å melde ifra til politiet og kommunen om hvor dere skal gå.

Da var det bare å mobilisere! Lag et arrangement for marsjen på Facebook, og del på alle sosiale medier. Hvis dere har noen samarbeidspartnere, inviter dem til å være medarrangører på Facebook, og spør om de har lyst til å dele. Dere må gjerne bruke grafikken til Grasrota for Rettferdig Klimahandling i arrangementet. Det finner dere hvis dere søker Grasrota for Rettferdig Klimahandling på nu.no.

For at vi skal ha oversikt over hvor i landet det arrangeres “Grasrota for Rettferdig Klimahandling”-marsj, må alle som arrangerer marsj registrere den i skjemaet vårt. Skjemaet finner du nederst i denne nettsaken. Når du registrerer marsjen kan du huke av for å få gratis ressurspakke med materiell til klimamarsj sendt til deg i posten. Der får du plakater, klistremerker og merch. Hvis det er noe annet du trenger penger til i forbindelse med marsjen, kontakt jonil@nu.no, taler@nu.no eller magnuss@nu.no vi har satt av en pengepott til lokallag!

Mal banner til marsjen. Det kan være kult å ha et banner der det står “Grasrota for Rettferdig Klimahandling”, så man ser at det er det samme som skjer over hele landet! Men hva annet betyr rettferdig omstilling for dere og eventuelle samarbeidspartnere? Krever dere etter- og videreutdanning? Nei til grønn kolonialisme? Ja til norsk mat – nei til ekstremvær? Solidaritet med sør – klimakutt i nord? Arranger et møte i forkant av marsjen der dere inviterer hele lokallaget og evt. deres samarbeidspartnere og bestem dere for hvilke paroler/banner dere vil ha i marsjen, og kom i gang med å male! Handleliste til bannermaling: bannerstoff (finnes på din lokale stoffforhandler, men et laken fungerer like bra hvis det er enklere å få tak i), pensler, stoffmaling, presenning til å ha under når dere maler, og sjølvsagt pizza. Kjør på med håndplakater også! Hot tips er å male budskapet ditt på pizzaeskene du nettopp har spist fra, de funker kjempebra som håndplakater.

Tips pressen om at dere arrangerer klimamarsj i deres by. Send en e-post eller ta en telefon til lokal media, og inviter dem til å dekke marsjen. Tips om at marsjen arrangeres rundt omkring i hele landet, og at det også skjer i din by. Og fortell om eventuelle samarbeidspartnere.  

I tillegg til å kontakte pressen i forkant av marsjen, kan det være lurt å sende ut en pressemelding til alle lokale medier. Den sender dere på e-post til alle tips-mailene til f.eks. Sunnmørsposten eller Bergens tidende – alt ettersom hvor i landet du befinner deg. Men husk å sette alle du sender pressemeldingen til på blindkopi! Gjerne send den til omstilling@nu.no også, så får vi i Natur og Ungdom sentralt det med oss. Legg ved bilder i pressemeldingen hvis du sender den etter marsjen. Hvis dere tenker det er best å sende pressemelding før marsjen, kan dere alltids ettersende bilder. 

Her er en liten mal til pressemelding (men du kan også skrive noe helt annet):  

 

Pressemelding fra (ditt sted f eks Ålesund NU) 30. August 2024: 

Tar til gatene for rettferdig klimahandling (eller en mer catchy overskrift) 

Fredag 30. August marsjerer Grasrota for Rettferdig Klimahandling over hele landet.  

Marsjen er i regi av Natur og Ungdom, som ønsker å synliggjøre hvor urettferdig det er at Norge ikke har en ordentlig plan for å omstillingen til et lavutslippssamfunn. De mener både klimaendringene og klimatiltakene vil ramme urettferdig hvis man ikke er raske med å få på plass en handlekraftig klimaplan som er godt forankret i befolkningen. 

Markeringen vil blant annet finne sted i (din by) og i flere byer over hele landet. 

Bakgrunnen for marsjen er at Norge og verden står ovenfor en global klimakrise. I den siste hovedrapporten til FNs klimapanel, varsler de om 3,2-graders oppvarming innen 2100 om ikke klimapolitikken skjerpes. Klimautvalget 2050 som ble satt ned av regjeringen for å se på hvordan Norge kan bli et nullutslippssamfunn innen 2050 sier at for å holde oss under 2-graders, og ikke langt over 1,5-graders oppvarming, kreves det umiddelbare og drastiske endringer i alle sektorer.  

  • At Norge må omstille seg til et grønt skifte er bare et spørsmål om tid og hvordan. Vi mener denne omstillingen må være rettferdig og skje på lag med alle samfunnsgrupper som vil påvirkes av og påvirke det grønne skiftet. Det er helt uforsvarlig at Norge i 2024 fortsatt ikke har en handlekraftig klimaplan. For å klare å gjennomføre de riktige og rettferdige klimaløsningene, må vi begynne med en gang., sier (x, i y Natur og Ungdom) 

I (din by) marsjerer Natur og Ungdom sammen med (dine samarbeidspartnere) for rettferdig klimahandling. De kaller marsjen for Grasrota for Rettferdig Klimahandling. Bevegelsen er opptatt av at en klimaplan må gjøres rettferdig og folkelig forankret.  

  • Norge trenger en reell og ambisiøs klimaplan. Det er verken fornuftig eller forsvarlig å tenke at problemene vi står ovenfor vil løses av seg selv uten insentiver eller konkrete føringer. Ettersom regjeringen ikke evner å skape ordentlige løsninger eller forslag til hvordan Norge skal omstille seg, må vi i grasroten sørge for å få det opp på dagsorden., sier (x, i y Natur og Ungdom eller annen organisasjon) 

*Hvis dere samarbeider med andre organisasjoner og foreninger, skriv et avsnitt om hvem det er, og spør om de vil ha et sitat i pressemeldingen om hva rettferdig klimahandling betyr for dem.* 

For mer informasjon kontakt: 

Navn og telefonnummer

Dette er den beste delen! Finn på noen gode slagord, og gjør dere klare for å marsjere gjennom gatene. Det kan være lurt å bestemme på forhånd hvem som er rope-ansvarlig, så kan resten av marsjen følge de rope-ansvarlige sine slagord. Det kan også være nyttig å bestemme på forhånd hvem som har ansvar for å ta bilder under marsjen. Trenger ikke være med ordentlig kamera, mobilkameraet har jo kommet såpass langt. Del bilder bra marsjen på sosiale medier, og send det til oss i Natur og Ungdom sentralt! Send på dm til @naturogungdom på instagram, send det på messenger, eller på mail til taler@nu.no, jonil@nu.no eller magnuss@nu.no. Vi vil ha bilder fra marsj i din by!

Registrer din marsj, og bestill aksjonspakke!

Når du fyller inn dette skjemaet, registrerer du "Grasrota for Rettferdig Klimahandling"-marsj der du bor! Du kan velge om du ønsker å bestille aksjonspakke i skjemaet.

Her kan du laste ned grafikk til plakat, klistremerke, Facebookbanner og logo!

Facebookbanner (0,15MB)

Dette kan du laste ned og bruke i arrangementet for din marsj!

Logo (0,43MB)

Lurer du på noe? Ta kontakt med:

Joni Fagerheim Lundevall

Sentralstyremedlem
401 72 666

Jobber med omstilling. Følger opp Trøndelag NU og Internasjonalt utvalg.

Magnus Holger Obrestad Stenroos

Sentralstyremedlem
476 86 311

Jobber med omstilling. Følger opp Rogaland NU.

Tale Løkeland Ryste

Nestleder
954 41 246

Jobber med omstilling. Følger opp Møre og Romsdal NU.

Les mer her:

Grafikk for grasrota for rettferdig klimahandling

Grasrota for Rettferdig Klimahandling

At Norge må omstille seg til et grønt skifte er bare et spørsmål om tid og hvordan.
Les mer

Olje og omstilling

Natur og Ungdom mener at land som Norge, som har tjent seg rike på å eksportere klimaendringer, nå må ta ansvar for at noe av disse fossile energikildene...
Les mer

Omstillingen av samfunnet bort fra olje må være rettferdig

Natur og Ungdom, samlet digitalt til sitt 56. ordinære landsmøte 8. - 10. januar 2021, krever en styrt og rettferdig omstilling av samfunnet bort fra...
Les mer

Unge for omstilling

Er det mulig for Norge å omstille seg vekk fra oljealderen og over på fornybare næringer? Hvorfor skjer ikke omstillingen raskt nok nå? Hva må til for at...
Les mer