Gå til innhold
Grafikk for grasrota for rettferdig klimahandling

Grasrota for Rettferdig Klimahandling

Natur og Ungdom < Grasrota for Rettferdig Klimahandling
Kategorier: Olje | Ukategorisert

At Norge må omstille seg til et grønt skifte er bare et spørsmål om tid og hvordan.

Norge må omstille seg nå - og det må skje på en rettferdig måte

Norge og verden står ovenfor en global klimakrise. I den siste hovedrapporten til FNs klimapanel, varsler de om 3,2-graders oppvarming innen 2100 om ikke klimapolitikken skjerpes. Om vi skal holde oss under 2-graders, og ikke langt over 1,5-graders oppvarming, kreves det umiddelbare og drastiske endringer i alle sektorer, både nasjonalt og internasjonalt.  

At Norge må omstille seg til et grønt skifte er dermed bare et spørsmål om tid og hvordan. Vi mener denne omstillingen må være rettferdig og skje på lag med alle samfunnsgrupper som vil påvirkes av og påvirke det grønne skiftet. En rettferdig omstilling kan ikke alene drives frem av politikere og miljøorganisasjoner, men forankres i et bredt spekter av befolkningen. Omstillingen må skje på lag med arbeidere, industrien, bønder, urbefolkning, utdanningssektoren, tro og livssynsgrupper, idretten, kulturlivet og videre andre aktører og samfunnsgrupper. 

Norge trenger en reell og ambisiøs klimaplan. Det er verken fornuftig eller forsvarlig å tenke at problemene vi står ovenfor vil løses av seg selv uten insentiver eller konkrete føringer. Ettersom regjeringen ikke evner å skape ordentlige løsninger eller forslag til hvordan Norge skal omstille seg, må vi i grasroten sørge for å få det opp på dagsorden. Vi ønsker en bred samling av Norges grasrot som sammen stiller krav om at en reell klimaplan i tråd med 1,5- og 2-graders målene blir utarbeidet og skjer på en rettferdig måte.  

 

Ettersom regjeringen ikke evner å skape ordentlige løsninger eller forslag til hvordan Norge skal omstille seg, må vi i grasroten sørge for å få det opp på dagsorden.

Derfor vil Natur og Ungdom i høst arrangere en marsj for rettferdig klimahandling der vi vil invitere alle organisasjoner, aktører, og individer som blir berørt og vil være med å skape en rettferdig, grønn omstilling. Vi vil vise staten at Norges befolkning står samlet i et ønske om en rettferdig fremtid, for oss selv og for fremtidige generasjoner. Vi vil vise at på tross av forskjellige meninger om hva som må gjøres for en grønn fremtid, må det gjøres mer, og det må gjøres rettferdig og folkelig forankret.  

Marsjer med oss for rettferdig klimahandling

30. August tar Grasrota for Rettferdig Klimahandling til gatene for å kreve en fortgang i det grønne skiftet, på rettferdige premisser.

Marsjen går på tvers av grupper i samfunnet som krever klimahandling som er rettferdig og folkelig forankret. Miljøbevegelsen, fagbevegelsen, primærnæring, studenter og videre andre samfunnsgrupper marsjerer sammen fordi vi vet at klimakrisen vil påvirke oss alle hvis vi ikke klarer å gjøre nok før det er for sent. Det er urettferdig for alle hvis vi lar klimaendringene gå for langt, og klimaløsningene må være rettferdige.

Det planlegges marsjer over hele landet, og det er fortsatt tid til at du kan melde opp din egen marsj i din hjemby.

Hvis du vil arrangere en marsj i din by, trykk på linken under. Der finner du en guide til hvordan du arrangerer marsjen, og kan registrere marsjen i skjemaet for å få tilsendt en aksjonspakke med merch og materiell.

Vil du arrangere "Grasrota for Rettferdig Klimahandling"-marsj i din by? Ta kontakt med:

Joni Fagerheim Lundevall

Sentralstyremedlem
401 72 666

Jobber med omstilling. Følger opp Trøndelag NU og Internasjonalt utvalg.

Magnus Holger Obrestad Stenroos

Sentralstyremedlem
476 86 311

Jobber med omstilling. Følger opp Rogaland NU.

Tale Løkeland Ryste

Nestleder
954 41 246

Jobber med omstilling. Følger opp Møre og Romsdal NU.

Les mer her:

Grafikk for grasrota for rettferdig klimahandling

Arranger marsj der du bor – Grasrota for Rettferdig Klimahandling

30. August tar Grasrota for Rettferdig Klimahandling til gatene over hele landet for å kreve en fortgang i det grønne skiftet, på rettferdige premisser. Her...
Les mer

Omstillingen av samfunnet bort fra olje må være rettferdig

Natur og Ungdom, samlet digitalt til sitt 56. ordinære landsmøte 8. - 10. januar 2021, krever en styrt og rettferdig omstilling av samfunnet bort fra...
Les mer

Olje og omstilling

Natur og Ungdom mener at land som Norge, som har tjent seg rike på å eksportere klimaendringer, nå må ta ansvar for at noe av disse fossile energikildene...
Les mer

Unge for omstilling

Er det mulig for Norge å omstille seg vekk fra oljealderen og over på fornybare næringer? Hvorfor skjer ikke omstillingen raskt nok nå? Hva må til for at...
Les mer