Gå til innhold
Illustrasjon: Animaskin Studio

Wisting – verdens nordligste oljefelt

Natur og Ungdom < Wisting – verdens nordligste oljefelt
Kategorier: Olje

Beskjeden fra FN er krystallklar: vi kan ikke åpne noen nye oljefelt om vi skal ha en sjanse til å nå 1,5-gradersmålet. Samtidig ønsker Equinor å bygge ut Wistingfeltet i et av verdens viktigste og sårbare havområder. Det må de ikke få lov til.

Klimaversting

FNs klimapanel slår fast at vi allerede har funnet mer olje og gass enn vi kan produsere om vi skal nå 1,5-gradersmålet. Likevel legger verdens produksjonsland, deriblant Norge, opp til å øke produksjonen i årene som kommer. Wistingfeltet sender oss lengre i feil retning. Oljen fra Wistingfeltet tilsvarer nesten 200 millioner tonn CO2-ekvivalenter, mer enn fire ganger Norges årlige utslipp, og skal produsere til lenge etter resten av verden skal være netto nullutslipp. Wistingfeltet er en klimaversting. 

Redd lomvien!

Wistingfeltet ligger i Barentshavet, omtrent 310 kilometer fra Finnmarkskysten og langt innenfor den arktiske sirkelen. Barentshavet er et helt unikt naturlandskap som Norge har et særlig ansvar for å beskytte. Her finnes mange rødlistede arter, blant annet den sårbare sjøfuglen Lomvi som svømmer gjennom Wistingfeltet hvert år før ungen lærer å fly. Et potensielt oljesøl kan få eksistensielle konsekvenser for Lomvien og mange andre arter i området. 

Hva med finansiell klimarisiko?

Når man regner lønnsomheten av et oljefelt har det mye å si om man tror oljeprisen fortsetter som før, eller om den blir så lav som vi trenger for å nå klimamålene. Dersom vi når klimamålene innebærer Wistingfeltet store økonomiske tap for staten, og om vi tillater utbygging er det i praksis en innrømmelse av at vi ikke har noe tro på klimapolitikken. 

Ikke bryt urfolks rettigheter

En normal oljeplattform utvinner både olje og gass, og har en gassturbin ombord for å forsyne plattformen med strøm. Wistingfeltet består av over 95% olje, og det er upraktisk å utvinne så lite gass. Wisting må derfor få strøm fra land. For å få det til må store kraftkabler bygges gjennom reinbeitedistrikt 22 Fietar, like ved Repparfjord. En kraftkabelutbygging her vil være en stor belastning på den lokale reindriften, og potensielt et brudd på urfolks rettigheter. 

Investeringstyven

Wistingfeltet tar energi og arbeidskraft fra bedre, grønne prosjekter. Istedenfor å fylle kystens industrihaller med havvind og fossilfrie ferger, vil Wisting ta opp verdifull industrikapasitet. Samtidig tilfører Wisting lite til lokalsamfunnet i Finnmark. Ifølge Vista Analyse er det sannsynlig at Wisting ikke tilfører en eneste lokal arbeidsplass, samtidig som det tar opp verdifull kraft som ellers kunne brukes til å skape grønn industri i Finnmark dersom feltet ikke bygges ut. 

Beredskapskrise

Dersom en ulykke skulle skje har ikke Equinor laget en skikkelig beredskapsplan. Et oljesøl i Arktis vil være katastrofalt for naturen. Det kan ta over tre måneder å bygge en avlastningsbrønn, og i mellomtiden er det betydelig sjanse for at oljen driver mot både iskantsonen og Bjørnøya. Vi har ingen erfaring med oljeberedskap så langt nord, og både ekstreme værforhold og avstand fra land kan medføre store problemer. De samme forholdene utgjør også en risiko for arbeidernes sikkerhet på plattformen.  

Stopp Wisting! Signér her:

Les mer
Les mer

Kontaktperson for Olje og Omstilling