Gå til innhold

Fiskeri og oppdrett

Natur og Ungdom < Tema < Hva mener vi? < Fiskeri og oppdrett

Verden trenger mer bærekraftig mat hvis vi skal brødfø hele befolkninga. Norge har en sykt lang kyst der det går an å produsere mye bærekraftig, sunn og god mat. NU mener det er viktig for Norge og verden at vi produserer sjømat gjennom fiskeri, men også oppdrett. Likevel er det miljøproblemer knytta til begge deler.

Boikott oppdrettslaks!

Regjeringa må iverksette tiltak for å redusere miljøpåvirkningen fra oppdrettsnæringa. Inntil kravet er innfridd boikotter vi oppdrettslaks.
Les mer

Riksrevisjonen sløyer Tingets fiskepolitikk

Riksrevisjonen vurderte om fiskeripolitikken de siste 16 årene har vært i tråd med målene stortinget satte seg i 2003 for sosialt og miljøvennlig fiske.
Les mer

Grønt lys til skadelig oppdrett

Regjeringa tillater storstilt vekst i oppdrettsnæringa før miljøproblemene er løst. I trafikklysskartet for 2020-2021 er det kun 2 av 13 røde områder.
Les mer

Fiskeripolitiske forventninger til den rødgrønne regjeringen

I sommer fremmet de rødgrønne forslag i stortinget om å sikre at fiskerilovgivningens distriktspolitiske mål gjennomføres i praksis. Det ble stemt ned av...
Les mer

Hva gjør vi?

Fisk er en fornybar ressurs hvis den forvaltes riktig, men i dag er det miljøproblemer knyttet til både fiskeri og oppdrett. Her er hvordan NU jobber for å...
Les mer

Kvotemeldinga

Les mer

Natur og Ungdoms høringsinnspill til kvotemeldingen

Hva mener Natur og Ungdom om Regjeringens kvotemelding fra 2024? Les vårt høringsinnspill her!
Les mer

Dette er kvotemeldingen

Fisken er en av Norges største naturressurser, og fiskeri er viktig både som eksportnæring, og for sysselsetting og bosetning langs kysten. Som alle andre...
Les mer

Kontaktperson for fisk og oppdrett:

Johanna Haukanes Leivestad

Sentralstyremedlem
971 26 121

Fagansvarlig for hav. Følger opp Innlandet NU.