Gå til innhold

Alt om fylkesstyret

Natur og Ungdom < Alt om fylkesstyret
Kategorier: For medlemmer

Hva er fylkesstyret og deres oppgaver? Her får dere svar!

Hva er fylkesstyret?

Fylkesstyrene har ansvar for aktiviteten i fylket, følger opp lokallagene og har det overordnede ansvaret for at fylket synes i media. Fylkesstyrene varierer i antall og vervsammensetning, men felles er at styret må ha en leder. Hvem som skal være leder og representere fylket i landsstyret, samt sitte i resten av fylkesstyret, velges på fylkesårsmøtene, hvor alle aktive i fylket er med på å bestemme.

De viktigste oppgavene til fylkesstyret:

 • Ha jevnlige møter
 • Arrangere fellesarrangementer for fylket (som årsmøte, og aksjoner og seminarer)
 • Være kontaktpersoner for lokallag
 • Uttale seg i media om NUs saker
 • Gjennomføre strategier valgt på fylkesårsmøte
 • Arrangere kampanjer som LS (landsstyret) har vedtatt, for eksempel verveuker
 • Ha oversikt over økonomien til fylkeslaget, sammen med regionssekretær
 • Arrangere overlapp for fylkesstyret

Andre oppgaver:

 • Sette seg inn i politiske saker og utvikle politikk
 • Dra på skolebesøk og holde foredrag
 • Svare på henvendelser fra sentralleddet, og andre personer og organisasjoner
 • Aktivt bruke sosiale medier
 • Dra på møter med politikere
 • Samarbeide med andre organisasjoner
 • Ha landsmøteforberedelser
 • Gi innspill til LS (landsstyret)
 • Kontakte nye medlemmer og folk som vil bli aktive
 • Mobilisere til nasjonale seminarer
 • Verve selv, og hjelpe med å mobilisere til verveukene
 • Starte nye lokallag

Et typisk årshjul

Opplæring for nye i fylkesstyret (overlapp)

Hvorfor ha opplæring av de nye? 
For å overføre kunnskap og erfaringer til de som skal ta over.  

Når? 
Når nytt styre tropper på i januar etter landsmøte. Kan også være relevant med opplæring når det er supplert nye medlemmer inn etter ekstraordinært årsmøte.  

Hvordan? 
Opplæring (også kalt overlapp) kan gjøres på én dag, over flere møter eller en helg (for eksempel på hyttetur).

Hva bør med?  

 • Rollen til styret i fylket   
 • Forventningsavklaring innad i styret  
 • Forholdet mellom fylkesstyret og regionssekretær 
 • Forholdet mellom fylkesstyret og ansvarssentralist  
 • Kapasitetsavklaring og ønsker for perioden  
 • Erfaringsutveksling
 • Eventuelt: Snakk om årshjul, og overordnet planlegg halvåret (blant annet se på strategiene deres)

Mal til innkalling og referater

Innkallingsmal (0,04MB)

Referatmal (0,04MB)

Hvordan arrangere årsmøte for fylket

Årsmøte i fylkene arrangeres i perioden mellom 1. oktober og 31. desember hvert år, og her kommer en oppskrift på hvordan det skal gjøres!
Les mer

Lurer dere på noe? Kontakt din regionsekretær!

Åsne Mjelde Refsum

Regionssekretær for Vestland, Agder og Vestfold
976 42 966

Hanna Kristina Jakobsen

Regionssekretær for Akershus, Østfold og Finnmark
988 33 789

Leon Engen Blom

Regionssekretær for Møre og Romsdal, Nordland og Buskerud
906 60 836

Nikolai Marø Myrvoll

Regionssekretær for Innlandet, Rogaland og Telemark
958 79 309

Ruby Griffin Solheim

Regionssekretær for Troms, Trøndelag og Oslo
458 74 795