Gå til innhold

Til fylkesstyret

Natur og Ungdom < Pages < Til fylkesstyret

Hva er fylkesstyret og deres oppgaver? Her får dere svar!

Årshjul

Hva er fylkesstyret?

I fylkene er det fylkeslag som også har et fylkesstyre. Fylkesstyrene har ansvar for aktiviteten i fylket, og de har det overordnede ansvaret for at fylket synes i media. Fylkesstyrene varierer i antall og vervsammensetning, men felles er at styret må ha en leder. Hvem som skal være leder og representere fylket i landsstyret, samt sitte i resten av fylkesstyret, velges på fylkesårsmøtene, hvor alle aktive i fylket er med på å bestemme.

De viktigste oppgavene til fylket:

 • Ha jevnlige møter
 • Arrangere fellesarrangementer for fylket (som årsmøte, og aksjoner og seminarer)
 • Være kontaktpersoner for lokallag
 • Uttale seg i media om NUs saker
 • Gjennomføre strategier
 • Arrangere kampanjer som LS (landsstyret) har vedtatt, for eksempel verveuker
 • Ha oversikt over økonomien til fylkeslaget, sammen med regionssekretær
 • Arrangere overlapp for fylkesstyret

De andre oppgavene:

 • Sette seg inn i politiske saker og utvikle politikk
 • Dra på skolebesøk og holde foredrag
 • Svare på henvendelser fra sentralleddet, og andre personer og organisasjoner
 • Aktivt bruke Sosiale medier
 • Dra på møter med politikere
 • Samarbeide med andre organisasjoner
 • Ha landsmøteforberedelser
 • Gi innspill til LS (landsstyret)
 • Kontakte nye medlemmer og folk som vil bli aktive
 • Mobilisere til nasjonale seminarer
 • Verve selv, og hjelpe med å mobilisere til verveukene
 • Starte lokallag

Hvorfor ha opplæring av de nye? 
For å overføre kunnskap og erfaringer til de som skal ta over.  

Når? 
Når nytt styre tropper på i januar etter landsmøte. Kan også være relevant med opplæring når det er supplert nye medlemmer inn etter ekstraordinært årsmøte.  

Hvordan? 
Opplæring (også kalt overlapp) kan gjøres på én dag, over flere møter eller en helg (for eksempel på hyttetur).

Hva bør med?  

 • Rollen til styret i fylket   
 • Forventningsavklaring innad i styret  
 • Forholdet mellom fylkesstyret og regionssekretær 
 • Forholdet mellom fylkesstyret og ansvarssentralist  
 • Kapasitetsavklaring og ønsker for perioden  
 • Erfaringsutveksling
 • Eventuelt: Snakk om årshjul, og overordnet planlegg halvåret (blant annet se på strategiene deres)

Her er flere ressurser for fylkesstyret:

Les mer
Les mer

Lurer dere på noe? Kontakt ansvarssentralist eller regionsekretær!