Gå til innhold

Alt om lokallag

Natur og Ungdom < Alt om lokallag
Kategorier: Ukategorisert

Finn ditt lokallag her:

Hva er et lokallag?

Lokallag er det aller viktigste vi har i Natur og Ungdom fordi det er dere som bestemmer hvordan vi skal jobbe og hva vi skal mene. Det er også lokallagene som er rundt omkring i hele landet og står på for klima og miljø der de bor. Om vi skal klare å kutte utslipp og verne om naturmangfoldet trengs det klimaaktivister i hele landet som kan følge med på kommunene og bedriftene der de bor, informere folk om viktigheten av klimahandling og sørge for at hele Norge tar miljøvennlige valg. 

Lokallag kan jobbe med lokale, nasjonale, eller til og med internasjonale miljøsaker, gjennom å arrangere møter, debatter, aksjoner, klesbyttedager, filmkvelder og masse mer. I tillegg deltar lokallagene på nasjonale arrangementer som sommerleir, landsmøtet og verveuker. Det kan også være lurt at alle i lokallaget kommer seg på aktivistkurs – der lærer man masse nyttig om hvordan man kan jobbe for klima og miljø.

Om dere trenger hjelp med å finne ut av hva dere skal jobbe med eller tips til aktiviteter kan dere sjekke ut “Tips til aktiviteter”, eller ta kontakt med din regionsekretær. For tips om lokale politiske saker, kan dere ta kontakt med ansvarssentralist for ditt fylke. 

Lokallagsstyrene er ansvarlige for å opprettholde aktivitet i lokallaget og holde kontakt med regionssekretæren og ansvarssentralisten for sitt fylke. Styret er ansvarlig for at det holdes jevnlige møter og skapes aktivitet i lokallaget. I løpet av et år er det naturlig at lokallagsstyret arrangerer årsmøte, der man holder valg og bestemmer hva man skal jobbe med i året som kommer.

På styremøter kan man for eksempel planlegge ulike aktiviteter lokallaget skal arrangere, diskutere hvilke saker man vil fokusere på og hvordan man kan skape engasjement og oppmerksomhet rundt det man synes er viktig. Innad i styret har man en leder, som har hovedansvar for at det opprettholdes aktivitet og holder kontakten med regionssekretær og ansvarssentralist, en nestleder som passer på at leder ikke trenger å gjøre alt, økonomiansvarlig som passer på økonomien sammen regionssekretær, og styremedlemmer som bidrar der det er behov for det. Når dere skal finne ut hvem som gjør hva er det en god ide å gå gjennom hvor mye kapasitet man har, og hva man er god på, så man finner roller og oppgaver som passer til den enkelte. Her kan dere lese mer om hvordan dere kan fordele ansvar og roller innad i lokallaget.

For å starte et nytt lokallag trenger man èn til fem stk som vil sitte i styret. Dersom man er flere, så stemmer man over hvem som skal være leder, nestleder og styremedlemmer. Deretter fyller man ut det digitale registreringsskjemaet med kontaktinfoen til styret. Når dette er gjort har dere startet opp et nytt lokallag!

Regionssekretærene er ansatt for å jobbe med lokal aktivitet, og er kontaktpersonen deres på kontoret inne i Oslo. Om dere lurer på hvordan dere skal starte opp er det også bare å sende en mail til regionssekretæren for ditt fylke som du finner nederst på siden. 

Årsmøtet er det viktigste møtet man har i lokallaget, der man velger lokallagsstyre og planlegger det kommende året. Mens vanlige medlemsmøter kan struktureres som dere vil er det noen mer formelle retningslinjer for et årsmøte. Her kan dere få god hjelp av regionssekretær til å planlegge.

Årsmøtet pleier å ta sted på starten av året, men hvis det er mange som skal slutte etter sommeren kan det være fint å ha det før ferien også.

I god tid før årsmøtet burde man sende innkalling på mail til alle medlemmene i lokallaget, slik at alle har mulighet til å delta. Dette kan regionssekretæren gjøre via MinSide. På selve møtet må man holde valg av lokallagstyre, lage en halvårsplan og vedta et budsjett. Det er derfor en god ide at lokallagsstyret begynner å planlegge dette tidlig, så man kan ha klar et forslag til halvårsplan og budsjett og kan finne kandidater som vil sitte i det nye styret. Alt dette er ting som din regionssekretær og ansvarssentralist kan hjelpe deg med.

Åpne møter er møter i lokallaget der både medlemmer av og folk som ikke er innmeldt kan delta. Åpne møter kan brukes til skoleringer, temakvelder, debatter, sosiale arrangementer, forberedelser av aksjoner, bannermaling og mye annet. Det viktigste er at dere har en plan for hva møtet skal handle om, et sted å være, og noe å finne på. Og så blir det jo alltid god stemning om man kjøper inn litt mat og snacks.  

Om dere skal ha en skolering eller temakveld kan det være lurt å invitere noen fra kontoret til Natur og Ungdom eller utenfor organisasjonen som kan komme og holde et foredrag eller en workshop om det dere ønsker. Å invitere folk fra andre organisasjoner eller ungdomspartier er også veldig hyggelig, og en god måte å starte et samarbeid på. Naturvernforbundet kan jo f.eks. masse om lokale natursaker og synes det er kjempehyggelig å bli invitert til å snakke for NUere. 

Og til sist må dere huske å mobilisere til arrangementet. Dere kan lage et facebookarrangement, sende mail til alle medlemmene, eller legge ut på sosiale medier hvor og når arrangementet skal være. Om dere f.eks. lager en kul plakat vil flere få med seg at det er noe som skjer. Dere kan også få hjelp fra regionssekretær til å promotere innleggene, slik at folk som ikke er medlemmer eller følger dere også får det med seg. 

Nettressursene “Tips til aktiviteter” og “Tips til gjennomføring av aksjon” kan være til god hjelp her.

Å rekruttere nye medlemmer er en viktig del av lokallagsarbeidet. Med nye medlemmer kan flere bli engasjert i klima og miljø, og man har større sjanse for å få gjennomslag.

Det er mange måter man kan få nye medlemmer på, du kan ha en stand på skolen, holde foredrag, arrangere åpne møter, invitere til en aksjon osv. Det er også satt av noen uker hvert halvår hvor hele organisasjonen er ute å verver nye medlemmer. Hvis du vil ha hjelp til å få nye medlemmer kan du snakke med din regionsekretær. Mer tips til verving finner du her: “Tips til verving

Når nye medlemmer er valgt inn i et lokallagsstyre er det viktig å  sørge for at det nye styret får utvekslet tidligere erfaringer og kunnskap med det tidligere styret.

Hvor omfattende overlappen er avhenger av hvor stor utskiftningen av styremedlemmer er og hva styremedlemmene selv ønsker. Overlappen kan gjøres på forskjellige måter, f.eks kan man ha en helg hvor man måtes med både sosialt og faglig opplegg eller så kan det gjøres over nett på en kveldh.

Det viktigste er at informasjon, erfaringer og kunnskap blir overført og ikke går tapt i den kjappe utskiftningen av tillitsvalgte.

Inviter en kontorist!

Kvinne med megafon i forgrunnen med aksjonister i bakgrunn

Kontorister er de som jobber mer eller mindre fulltid på NU sitt kontor i Oslo. Det beste de vet er å besøke dere og snakke om det de jobber med. Her kan du bestille en kontorist som kan komme og holde et foredrag om det DERE ønsker, enten det er politisk eller organisatorisk.

Les mer om lokallagsøkonomi, ideer til aksjoner eller verving her:

Les mer
Deltakere på skogseminar
Les mer
Les mer

Trenger du hjelp? Finn din regionssekretær!

Åsne Mjelde Refsum

Regionssekretær for Vestland, Agder og Vestfold
976 42 966

Ruby Griffin Solheim

Regionssekretær for Troms, Trøndelag og Oslo
458 74 795

Nikolai Marø Myrvoll

Regionssekretær for Innlandet, Rogaland og Telemark
958 79 309

Leon Engen Blom

Regionssekretær for Møre og Romsdal, Nordland og Buskerud
906 60 836

Hanna Kristina Jakobsen

Regionssekretær for Akershus, Østfold og Finnmark
988 33 789