Gå til innhold
20276265128_26d5fdfa85_k

Hvordan drive lokallag?

Natur og Ungdom < Hvordan drive lokallag?
Kategorier: Ukategorisert

Finn ditt lokallag her:

Hva er et lokallag?


Vi sier ofte at lokallag er det aller viktigste vi har i Natur og Ungdom, siden det er dere som bestemmer hvordan vi skal jobbe og hva vi skal mene. Det er også
 lokallagene som er rundt omkring i hele landet og kan fikse klima- og miljøpolitikken lokalt. Om vi skal klare å kutte utslipp og verne om naturmangfoldet trengs det klimaaktivister i hele landet som kan følge med på kommunene og bedriftene der de bor, og sørge for at hele Norge tar miljøvennlige valg. 

Lokallag kan jobbe med alt fra lokale eller nasjonale miljøsaker, gjennom å arrangere møter, debatter, aksjoner og å være på i media. I tillegg deltar lokallagene på nasjonale arrangementer som sommerleir, landsmøtet og verveukene. Det kan også være lurt at alle i lokallaget kommer seg på aktivistkurs. 

Om dere trenger hjelp med å finne ut av hva dere skal jobbe med eller tips til aktiviteter kan dere sjekke ut «aktiviteter og aksjoner», eller ta kontakt med din regionsekretær (kontakt. 

Lokallagsstyrene er ansvarlige for å opprettholde aktivitet i lokallaget og holde kontakt med ledelsen inne i Oslo. I løpet av et år er det naturlig at lokallagsstyret arrangerer årsmøte, der man holder valg og bestemmer hva man skal jobbe med i året som kommer, holder jevnlige styremøter og skaper aktivitet for medlemmene.

På styremøter snakker man om hva som skjer og planlegger ting som skjer fremover. Innad i styret har man en leder, som har hovedansvar og holder kontakten med regionssekretær og ansvarssentralist, en nestleder som passer på at leder ikke trenger å gjøre alt, økonomiansvarlig som passer på økonomien sammen regionssekretær, og styremedlemmer som bidrar der det er behov for det. Når dere skal finne ut hvem som gjør hva er det en god ide å gå gjennom hvor mye kapasitet man har, og hva man er god på, så man finner roller og oppgaver som passer til den enkelte. 

For å starte et nytt lokallag trenger man èn til fem stk som vil sitte i styret. Dersom man er flere, så stemmer man over hvem som skal være leder og de fire andre styremedlemmene. Deretter fyller man ut det digitale registreringsskjemaet med kontaktinfoen til styret. Når dette er gjort har dere startet opp et nytt lokallag!

Regionssekretærene er ansatt for å jobbe med lokal aktivitet, og er kontaktpersonen deres på kontoret inne i Oslo. Om dere lurer på hvordan dere skal starte opp er det også bare å sende en mail til regionssekretæren for ditt fylke! 

49342189676_15689db90b_c
Les mer

Årsmøtet er det viktigste møtet man har i lokallaget, der man velger lokallagsstyre og planlegger det kommende året. Mens vanlige medlemsmøter kan struktureres som dere vil er det noen mer formelle retningslinjer for et årsmøte. Her kan dere få god hjelp av regionssekretær til å planlegge. 

I god tid før årsmøtet burde man sende innkalling på mail til alle medlemmene i lokallaget, slik at alle har mulighet til å delta. På selve møtet må man holde valg av lokallagstyre, lage en halvårsplan og vedta et budsjett. Det er derfor en god ide at lokallagsstyret begynner å planlegge dette tidlig, så man kan ha klar et forslag til halvårsplan og budsjett. 

Åpne møter er møter i lokallaget der både medlemmer og folk som ikke er innmeldt kan delta. Åpne møter kan brukes til skoleringer, temakvelder, debatter, sosiale arrangementer, forberedelser av aksjoner og mye annet. Det viktigste er at dere har en plan for hva møtet skal handle om, et sted å være, og noe å finne på. Og så blir det jo alltid god stemning om man kjøper inn litt mat og snacks.  

Om dere skal ha en skolering eller temakveld kan det være lurt å invitere noen fra sentralt eller utenfor organisasjonen som kan komme og holde et foredrag eller en workshop om det dere ønsker. Å invitere folk fra andre organisasjoner eller ungdomspartier er også veldig hyggelig, og en god måte å starte et samarbeid på. Naturvernforbundet kan jo f.eks. masse om vern av natur, og synes det er kjempehyggelig å bli invitert til å snakke for NUere. 

Og til sist må dere huske å mobilisere til arrangementet. Dere kan lage et facebookarrangement, sende mail til alle medlemmene, eller legge ut på sosiale medier hvor og når arrangementet skal være. Om dere f.eks. lager en kul digital plakat vil flere få med seg at det er noe som skjer. Dere kan også få hjelp fra regionssekretær til å promotere innleggene, slik at folk som ikke er medlemmer eller følger dere også får det med seg. 

For tips og triks til aksjoner kan du sjekke ut linken lengre nede, som ligger på «Tips til aksjoner og aktiviteter»

Å rekruttere nye medlemmer er en viktig del av lokallagsarbeidet. Med nye medlemmer kan flere bli engasjert i klima og miljø, og man har større sjanse for å få gjennomslag.

Det er mange måter man kan få nye medlemmer på, du kan ha en stand på skolen, holde foredrag, arrangere åpne møter, invitere til en aksjon osv. Det er også satt av noen uker hvert halvår hvor hele organisasjonen er ute å verver nye medlemmer. Hvis du vil ha hjelp til å få nye medlemmer kan du snakke med din regionsekretær eller ta kontakt med orgsek@nu.no.

Natur og Ungdom er en organisasjon full av masse mennesker, så det finnes flere folk dere kan spørre om hjelp i lokallaget. De viktigste kontaktpersonene deres er regionssekretæren for fylket og ansvarssentralisten deres. Regionssekretæren er ansatt for å jobbe med lokal aktivitet, og kan hjelpe dere med alt som har med organisasjonen og økonomi å gjøre. Ansvarssentralisten er deres kontaktperson i sentralstyret som kan hjelpe dere med politiske saker og politisk arbeid. Oversikt over hvem som er deres regionssekretær og ansvarssentralist finner dere på siden til fylkeslaget inne på nu.no. 

Trenger du hjelp? Finn din regionssekretær!

profilbilde

Aurora Gozzi Tobiassen

Regionsekretær for Oslo
406 43 348
52309453676_2ca2ee7e5b_6k 2

Nora Havstein Håpnes

Regionssekretær for Trøndelag og Viken
416 25 500
52309961779_3a0c6cab1f_c

Johanna Haukanes Leivestad

Regionssekretær for Innlandet, Rogaland og Vestfold og Telemark
97126121
52309920593_11a571fce2_c

Sonja Irene Nore

Regionssekretær for Vestland og Troms og Finnmark
94172801

Markus Amund Sæther

Regionssekretær for Møre og Romsdal og Nordland
940 52 549

Tina Dale

Regionssekretær for Agder
944 73 177

Les mer om lokallagsøkonomi, ideer til aksjoner eller verving her:

48647201011_27235b8abd_k
Les mer
20C73811-F117-40B3-8CA3-B0FC2DDEB18C
Les mer
51292936019_d9fd89bcec_k
Les mer
51868171914_d6d6ab0b91_k
Les mer
Foto: Ida Martine Handegaard Bryde/Natur og Ungdom
Les mer