Gå til innhold

Samferdsel

I hele landet planlegges det naturødeleggende og klimafiendtlig samferdselsprosjekter. Skal vi stanse denne galskapen trenger deg med i kampen!

Les om de mest aktuelle samferdselsakene her:

Kaster kollektivtrafikken under bussen

Den nye regjeringa vil ikke fortsette med støtte til buss og togselskapene som har tapt masse passasjerer under pandemien. Nå varsler ruter med flere at...
Les mer

5 taxfree-myter

I dag subsidieres våre mest klimafiendtlig flyreiser til utlandet med billig børst. Dersom vi skal få slutt på utslippsfesten må vi ta tak i...
Les mer

Samferdselssektoren står for nærmere en tredel av klimagassutslippene i Norge. I tillegg er samferdselssektoren kilde til lokal og regional luftforurensning, støv, støy og ulykker. Skal klare å oppfylle våre internasjonale forpliktelser om å redusere klimagassutslippene og ta vare på naturen må vi reise mer miljøvennlig.

 

Tredje rullebane på Gardermoen

Viken går imot tredje rullebane på Gardermoen og utvidelse av E18, Natur og Ungdom jubler

I den politiske plattformen for Viken går det nye fylkesrådet mot utvidelse av E18 Vestkorridoren og den planlagte tredje rullebanen på Oslo Lufthavn...
Les mer

Stans videre planlegging av tredje rullebane på Gardermoen

Sammen med 13 andre organisasjoner krever vi at Stortinget må stanse videre planlegging av en tredje rullebane på Gardermoen.
Les mer

Hva skjer med 3. rullebane på Gardermoen?

Natur og Ungdom har i flere år kjempet, lokalt og nasjonalt, mot utbygging av en tredje rullebane på Gardermoen. Hva skjer i saken nå?
Les mer

En tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen vil føre til økte utslipp i lang tid fremover, føre til store arealinngrep og nedbygging av verdifull matjord. En ny rullebane vil koste mye og være en økonomisk risiko. Den vil også føre til at nødvendige miljøtiltak og satsing på jernbane nedprioriteres. Vi krever at planleggingen av en ny rullebane stanses!

Nasjonal transportplan og klimautslipp

Natur og Ungdoms hovedkrav til Nasjonal Transportplan 2022-2033

Nasjonal Transportplan 2022-2033 er en stortingsmelding som skal behandles i Stortinget våren 2021, og vil legge føringene for de neste 12 årene med...
Les mer

Transportplan må ta klimakrisa på alvor

Norge har som mål å kutte klimagassutslipp, mens utslippene fra transportsektoren fortsetter å øke. Snart starter kampen om transportplanen. Kampen om...
Les mer

– Vi frykter at denne transportplanen er en nasjonal eksosplan

Denne artikkelen er fra april 2017: Natur og Ungdom er skuffet over at politikerne gir full gass for motorveier, mens jernbanen blir skjøvet fram i tid
Les mer

Nasjonal transportplan, oftest referert til som NTP, er  langtidsplanen for all transport i Norge. Det er planen for hvor, hvordan og hvor mye man skal bygge ut av veg, jernbanelinjer, flyplasser og mer de neste tolv årene. Hvis du vil påvirke de store linjene i hvordan man skal kunne transportere seg i Norge – så er det her man må starte.

Ta kontakt med oss!