Gå til innhold
B8B805D3-7C7A-4DEC-8532-4D292B2C0316

Samferdsel

I hele landet planlegges det naturødeleggende og klimafiendtlig samferdselsprosjekter. Skal vi stanse denne galskapen trenger deg med i kampen!

Samferdselssektoren står for nærmere en tredel av klimagassutslippene i Norge. I tillegg er samferdselssektoren kilde til lokal og regional luftforurensning, støv, støy og ulykker. Skal klare å oppfylle våre internasjonale forpliktelser om å redusere klimagassutslippene og ta vare på naturen må vi reise mer miljøvennlig.

 

En tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen vil føre til økte utslipp i lang tid fremover, føre til store arealinngrep og nedbygging av verdifull matjord. En ny rullebane vil koste mye og være en økonomisk risiko. Den vil også føre til at nødvendige miljøtiltak og satsing på jernbane nedprioriteres. Vi krever at planleggingen av en ny rullebane stanses!

Nasjonal transportplan, oftest referert til som NTP, er  langtidsplanen for all transport i Norge. Det er planen for hvor, hvordan og hvor mye man skal bygge ut av veg, jernbanelinjer, flyplasser og mer de neste tolv årene. Hvis du vil påvirke de store linjene i hvordan man skal kunne transportere seg i Norge – så er det her man må starte.

Ta kontakt med oss!