Gå til innhold
B8B805D3-7C7A-4DEC-8532-4D292B2C0316

Samferdsel

I hele landet planlegges det naturødeleggende og klimafiendtlig samferdselsprosjekter. Skal vi stanse denne galskapen trenger deg med i kampen!

Samferdselssektoren står for nærmere en tredel av klimagassutslippene i Norge. I tillegg til å bidra med utslipp av klimaforstyrrende gasser er samferdselssektoren kilde til lokal og regional luftforurensning, støv, støy og ulykker. Hvis vi skal klare å oppfylle våre internasjonale forpliktelser om å redusere klimagassutslippene må vi få folk til å velge miljøvennlige framkomstmidler.